Osmanlı Tarihi | Tarih

Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | Tarih Osmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | Tarih Osmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih
 
Osmanlı Tarihi


 14 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat
XIV. Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür ve Sanat "Devleti büyük ve güçlü

 15 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat
15 yüzyılda osmanlılarda bilim kültür sanat Yeni çağı a

 16 Yüzyılda Osmanlılarda Kültür Sanat
16. Yüzyılda Osmanlılarda Kültür ve Sanat Osmanlı tarihinin

 17 Yüzyılda Osmanlılarda Kültür Sanat
17. Yüzyılda Osmanlılarda Kültür ve Sanat Bu asırda siyasî ve ask

 18 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat
XVIII. YY.'da Osmanlılarda Bilim, Kültür ve Sanat Bu as

 19 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat
19.Yüzyılda Bilim, Kültür ve Sanat Millî eğitimin ihmali, ken

 31 Mart Olayı 13 Nisan 1909
31 Mart Olayı 31 MART OLAYI (13 NiSAN 1909): istanbulda AVCI TABUR

 93 Harbi 1877
93 Harbi (Osmanlı-Rus Savaşı 1877) OSMANLI DEVLETİ TARHİNİN EN

 Anadoluda Türk Birliğinin Sağlanması
Anadolu'da Türk Birliği'nin Sağlanması; I. Murat'ın şehit edilmesi

 Anadolunun Fethi 1071
Anadolu'nun Fethi (1071) Anadolu ya ilk Türk Akınları Anadolu y

 Ankara Savaşı 1402
Ankara Savaşı Yıldırım Bâyezid, Fırat boylarına kadar toprakların

 Ayestefanos Antlaşması 1878
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 HARBi) SEBEPLERi: 1)istanb

 Balkan Savaşları 1912 Ve 1913
Balkan Savaşları Türk-İtalyan Savaşı'nın başladığı sırada Balkan d

 Belgrat Antlaşması 1739
Osmanlı- Avusturya+Rusya Savaşları: 1736-1739 Sebep: Rusya

 Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler
Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler KIBRIS'IN İNGİLİZLERE ÜS

 Berlin Kongresi Berlin Antlaşması
Berlin Kongresi ve Bberlin Antlaşması (1878): Kongreye Kat

 Celali Isyanları
Celali İsyanları Anadolu'da meydana gelen isyan ve karısıklıklara

 çanakkale Zaferi 18 Mart 1918
Çanakkale Zaferi ve batılılıların yüz karası   18

 Edirne Antlaşması 1829
OSMANLI-RUS SAVASI SEBEPLERi: 1828-1829 1)Ruslar'ın sıcak deni

 Ermeni Gerçeği
Ermeni Gerçeği TÜRKLER ERMENİLERİ 1915'DE PLANLI VE SİSTEMLİ BİR S

 Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu   1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren,

 Fatih In Batı Politikaları
Fatih'in Batı Politikaları Sırbistan Seferleri; İstanbul'un fet

 Fatih In Doğu Siyaseti
Fatih'in Doğu Politikası Karadeniz Politikası; Osmanlılar, Anadolu

 Fetret Devri
Fetret Devri Onbir yıl süren kargaşa dönemi Ankara Savaşı'ndan

 Gerilemeyi Durdurma çabaları
Gerileme Dönemi ve Gerilemeyi Durdurma Çabaları 1764 yılında Rusya

 Gülhane Hattı Hümayunu
Tanzimat Dönemi Daha önceleri gerçekleştirilmeye çalışılan Islahat

 Hünkar Iskelesi Antlaşması
Hünkar iskelesi Antlaşması (8 Temmuz 1833) 1)Osmanlı bir saldı

 I Ve II Balkan Savaşları
I. Balkan Savaşı: SAVAS: Rusların kıskırtmasıyla Sırbista

 I. Dünya Savaşı 1914 Ile 1918
I.Dünya Savaşı (1914-1918) Sebepleri: 1)EKONOMİK SEBEPLER: Almany

 I. Dünya Savaşı Ve Imparatorluğun Sonu
Birinci Cihan Savaşı Ve İmparatorluğun Sonu   1908-1914 ara

 I. Meşrutiyet 23 Aralık 1876
I.Meşrutiyet Dönemi Avrupa devletleri ve özellikle Rusya'nın kışkı

 I. Ve II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları
I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları : *

 II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908
II. Meşrutiyet Dönemi I.Meşrutiyet'in kaldırılmasından sonra II.Ab

 II. Meşrutiyet Balkan Savaşı
İkinci Meşrutiyet ve Balkan Savaşı Önce İttihatçılar, açıkça ikti

 III. Selim Döneminin Siyasi Olayları
III. Selim Döneminde Önemli Siyasi Olaylar Önemli Siyasi Olayları:

 ıslahat Fermanı Ve Maddeleri
Islahat Fermanı Henüz Kırım Savaşı sürerken, Viyana'da bir araya

 Ilk Osmanlı Parası
İlk Osmanlı Parası "Sikke" denilen madenî paranın, Orhan Gazinin

 Istanbul Un Fethi 29 Mayıs 1453
İstanbul'un Fethi II. Mehmet, babasının ölümü üzerine ikinci kez

 İstanbulun Fethinin Sonuçları Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Yavuz Sultan Selim'in sekiz yıl süre

 Kapitülasyonlar
OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KAPİTÜLASYONLAR (1535) İlk Osmanlı-F

 Karlofça Antlaşması 1699
Karlofça Antlaşması        (1699)

 Kıbrıs ın Fethi
Kıbrıs'ın fethi Türkiye için her devirde hayatî önem taşıyan yeşi

 Kırım Savaşının önemi Sebepleri
Kırm Savaşının (1853-1856) Sebepleri * Rusyanın Osmanlı Devleti üz

 Köprülüler Dönemi
Köprülüler Dönemi ve anarşi   IV. Murad'ın yerine kardeşi

 Kut ül Ammare Zaferi
Kut-ül Ammere Zaferi      (29 NİSAN 1916)   B

 Küçük Kaynarca Antlaşması 1774
Osmanlı-Rus Savaşı      1768-1774 Sebep: <

 Kütahya Antlaşması 1833
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı Sebepleri 1)Yunan isyanını

 Lale Devri 1718 Ile 1730
Lâle Devri Pasarofça Antlaşması neticesinde ortaya çıkan barışı iy

 Lale Devrinin özellikleri
Lale Devri 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlasma

 Londra Konferansı 1841
Londra Konferansı (1840)        (Mıs

 Malazgirt Savaşı Sonrası
Malazgirt Savaşı ve Sonrası Malazgirt savaşının kendine has bazı s

 Meşrutiyet Dönemindeki Fikir Akımları
I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları OSMANLICILIK:

 Mısır Valisi Mehmet Ali Paşanın Isyanı
MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PASA'NIN İSYANI (denize düşen yılana sarılır.

 Mondros Ateşkes Antlaşması
Mondros Ateşkes Antlaşması Nihayet Osmanlı Devleti de ateşkes iste

 Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı
Osmanlı Toplumunun Etnik Yapısı Osmanlı Devleti kurulduğunda

 Osmanlı Topraklarının Genişlemesi
Osmanlı Devleti İmparatorluğa Doğru     Doğu Roma

 Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu
Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin itt

 Osmanlı Devleti Kronolojisi
1299 Osmanlı tarihinin başlaması 1299 İlk müzik olayı (Selçuklu sultanın

 Osmanlı Devletinde Eğitim öğretim
Osmanlılarda Eğitim Öğretim Osmanlı Eğitiminin Hedeflediği insan T

 Osmanlı Devletinde Ticaret
Osmanlılarda Ticaret Anadolu'da Ticaret Yolları: 1- Sağ

 Osmanlı Devletinde Yönetim
Osmanlı Devletinde Yönetim: Osmanlılarda devlet teşkilâtı, merkez ve t

 Osmanlı Devletinde Ayan Eşraf
Osmanlı Devletinde Ayan ve Eşraf AYAN VE ESRAF: Sehirlerin, kö

 Osmanlı Devletinde Bozgunlar Nizamı Cedit
Osmanlı Devleti'nde Bozgunlar Ve Nizamı Cedit   Rusya ile 176

 Osmanlı Devletinde Duraklamanın Sebepleri
DURAKLAMANIN SEBEPLERİ A- İÇ NEDENLER 1) Devlet idaresi

 Osmanlı Devletinde Ekonomi
Osmanlı Ekonomisi * Ekonomik Faaliyetler: Genel olarak çeşitli

 Osmanlı Devletinde Hukuk
Osmanlı Devletinde Hukuk  Osmanlı Devletinde hukuk iki temele

 Osmanlı Devletinde Istanbul Isyanları
İstanbul İsyanları Bu isyanlar İstanbul'daki Kapıkulu Ocakları (ö

 Osmanlı Devletinde Isyanlar
Osmanlı Devletinde İsyanlar 1) İstanbul dsyanları 2) Tasra ds

 Osmanlı Devletinde Köylü
KÖYLERDE YASAYANLAR Köylerde yasayanları söyle gruplayabiliriz: R

 Osmanlı Devletinde Kültür Sanat
online ansiklopediOsmanlı Devletinde Maliye
Osmanlılarda  Maliye PARA: MADENİ PARALAR(SİKKELER) Osm

 Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı
Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı:   PADİŞAH: * Padişahların

 Osmanlı Devletinde Ordu
OsmanlıOrdusu OSMANLI KARA ORDUSU   DENİZ ORDUSU (DO

 Osmanlı Devletinde Taşra Teşkilatı
Osmanlıda Taşra Teşkilatı TIMAR VE İLTİZAM SİSTEMİ: Osmanlı De

 Osmanlı Devletinde Toplum Hayatı
Osmanlı Toplumu Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk

 Osmanlı Devletinin Avrupa Siyaseti
Osmanlı Devletinin Avrupa Siyaseti     Yavuz'un yer

 Osmanlı Devletinin Balkanlara Geçmesi
Osmanlı Devletinin  Balkanlara geçmesi   Ağabeyi Ga

 Osmanlı Devletinin Deniz Siyaseti
Osmanlı Devletinin Deniz Siyaseti     Kanûnî Sulta

 Osmanlı Devletinin Doğu Siyaseti
Osmanlı Devletinin Doğu Siyaseti   1514 darbesi 1533'e kadar

 Osmanlı Devletinin Duraklama Devri
Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi   DURAKLAMANIN NEDENLERİ: İç

 Osmanlı Devletinin Felaket Yılları
Osmanlı Devletinin Felaket Yılları     1683-1

 Osmanlı Devletinin Gerileme Devri
Osmanlı Devleti'nin Gerileme Devri: (1699-1792) 18. YÜZYIL PADİŞA

 Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri
Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri (1299-1453) * Kururluş Devri Hükü

 Osmanlı Devletinin Kuruluşu
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu    Osmanlı Devleti'nin ku

 Osmanlı Devletinin Son Yılları
Osmanlı Devletinin Son Yılları Son Osmanlı padişahı Mehmed Vahided

 Osmanlı Devletinin Yükselme Devri
Osmanlı Devletinin Yükselme Devri (1453-1579) Yükselme Devri Pa

 Osmanlı Ekonomisinde Sanayi
Osmanlı Ekonomisinde Sanayi   Osmanlı Devletinde sanayi k

 Osmanlı Ekonomisinde Tarım Hayvancılık
Osmanlı Ekonomisinde Tarım Osmanlı ekonomisinin en önemli sektörü

 Osmanlı Ekonomisinin Doğal Kaynakları
Osmanlı Ekonomisinin Tabii (doğal) Kaynakları: Osmanlı ekonomisini

 Osmanlı Imparatorluğu
OSMANLI İMPARATORLUĞU Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılın

 Osmanlı Imparatorluğu 1299 Dan 1600
XIV. Yüzyılın Başında Yakın Doğu ve Avrupa XIV.yüzyılın başında Os

 Osmanlı Imparatorluğu 1600 Den 1922
Osmanlı Devleti (1600- 1922) Osmanlı Delveti, 17. yüzyıla (1600) d

 Osmanlı Imparatorluğunun Duraklama Devri
Osmanlı imparatorluğunun Duraklama Devri III. Mehmet zamanında Avu

 Osmanlı Padişahları 1
OSMAN GAZİ Babası . Ertugrul Gazi Dogumu : Sögüt 1258 Vefat

 Osmanlı Padişahları 2
--- Yavuz Sultan Selim Babası    Ikinc

 Osmanlı Padişahları 3
Sultan Dördüncü Murat Babasi    Birinci Ahmed An

 Osmanlı Padişahları 4
Sultan Üçüncü Osman Babasi    Ikinci Mustafa Ann

 Osmanlı Padişahları 5
Sultan Birinci Abdülmecid Babasi     Ikinci Ma

 Osmanlı Rus Avusturya Savaşları
Osmannlı-Rus ve Avusturya Savaşları 1787-1792 Sebepler:

 Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik
OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİLİK A)-YATAY HAREKETLİLİK:

 Osmanlı Toplumunun Dini Yapısı
Osmanlı Toplumunun Dini Yapısı Osmanlı Devletinde yönetime katılma

 Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı
ESNAF VE ZANAATKARLAR AHİLİK TESKİLATI: Anadolu'da 13. yüzyıl

 Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesine Eetki Eden Faktörler <

 Osmanlılarda Ticaret
OSMANLILARDA TİCARET ANADOLU'DA TİCARET YOLLARI: 1- Sağ Kol: İs

 Osmanlılarda Toprak Sistemi
Osmanlılarda Toprak Sistemi A)MİRî ARAZİ: Mülkiyeti devle

 Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları
Bizans ve Balkan Kavimleri ile ilk Temas Osman Bey, Bizans'a karşı

 Paris Antlaşması
Paris Antlaşması (1856) Katılan devletler Osmanlı,Rusya,i

 Pasarofça Antlaşması 1718
Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları     &

 Pierre Loti Nin 18 Mart 1919 Tarihli Makalesi
Türkler haklıdır Fransız Akademisi üyesi ve Türk dostu Pierre Loti'nin, 1

 Preveze Deniz Zaferi
Preveze Zaferi * Bütün zamanların en büyük denizcisi Kapda

 Prut Savaşı Prut Antlaşması 1711
Prut Savaşı (1711) Gelismeler: Ruslar (Çar Deli Petro) denizler

 Rumeli Ve Balkanlarda Fetihler
Rumeli ve Balkanlarda Fetihler I.Murat (Hüdavendigar) önce tahtta

 Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Birinci Dünya Savaşı sonrası

 Sırp Isyanı
SIRP İSYANI (1804) Sebepleri: 1)- Fransız İhtilalinin Milliyetç

 Sırp Ve Yunan Isyanları
Sırp ve Yunan İsyanları Fransız İhtilâli'nin getirdiği milliyetçi

 Siyasi Olaylar ıslahatlar
I.ABdÜLHAMİT DEVRİ ISLAHATLARI (1774-1789): III. Mustafa'nın öl

 şark Meselesi Ve Kırım Savaşı
Şark Meselesi ve Kırım Savaşı Tanzimat döneminde nispeten sağlanan

 Tanzimat Fermanının Sebepleri özellikleri
Tanzimat Fermanının sebep özellikleri   (3 Kasım 1839) Padi

 Tersane Konferansı Kararları
İstanbul (TERSANE) Konferansı (1876) Rusyanın Panslavist politika

 Trablugarp Savaşları
Trablusgarp Savaşları Osmanlıların iç işleri ve Balkanlardaki geli

 Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması
Trablusgarp Savaşı        (1911) AÇIKLAM

 Vaka I Hayriye Hayırlı Olay
Hayırlı olay (Vâk'a-i Hayriye) Yeniçeri  ocağının kaldırılma

 Yavuz Sultan Selim Devri
Yavuz Sultan Selim Devri Henüz Trabzon'da vali iken Doğu'da Safavi

 Yenileşme Hareketleri Tanzimat
Yenileşme Hareketleri Ve Tanzimat    Türkiye'nin yenile

 Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu
Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu A-ŞEHİRLERDE YAŞAYANLA

 Yıldırım Bayezidin Istanbul Kuşatması
Yıldırım Bâyezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri. R

 Yunan Isyanı
YUNAN İSYANI SEBEPLERİ: 1)- Fransız ihtilalinin milliyetçil

 Zitvatorok Antlaşması 1606
Zitvatorok Antlaşması (1606) 1600 yılında Osmanlı Devleti KANİJE

Osmanlı Tarihi | Tarih
Osmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | TarihOsmanlı Tarihi | Tarih