Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat

Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat
 
Dilbilgisi Noktalama


 Alıntı Kelimelerin Yazılışı
Yabancı kökenli kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşağıda gösteril

 Birleşik Kelimelerin Yazılışı
Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller

 Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Hayatta en hakiki

 Büyük ünlü Uyumu
Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer h

 Cümlede Eklerin Yazılışı
Eklerin Yazılışı * Bağlaç Olan da, denin Yazılışı Bağlaç olan da, de

 Denden Işareti
Denden İşareti (") Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelg

 Deyimlerin Ikilemelerin Yazılışı
Deyimlerin, İkilemelerin ve Alıntı Kelimelerin Yazılışı * Deyimlerin Yaz

 Düzeltme Işareti
Düzeltme işaretinin  kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir: 1. Yaz

 Eğik çizgi
* Eğik Çizgi ( / ) Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arası

 Iki Nokta
İki Nokta ( : ) * Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur

 Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma
Kısaltmalar Dizini Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerd

 Kesme Işareti
Kesme İşareti ( ' ) *Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, duru

 Kısa çizgi
Kısa Çizgi ( - ) * Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konu

 Küçük ünlü Uyumu
Küçük ünlü uyumu kuralı iki yönlüdür: 1. Bir kelimenin ilk hecesinde düz ünlü

 Nokta
Nokta ( . )  * Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında

 Noktalama Işaretleri
* Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlen

 Noktalı Virgül
Noktalı Virgül ( ; ) * Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımla

 Satır Sonunda Kelime Bölünmesi
* Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Türkçede kelime içi

 Sayıların Yazılışı
1. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır: bin yıldan beri, dört kardeş, h

 Ses Bilgisi Ses
Seslerin Oluşumu          &nbs

 Soru Işareti
Soru İşareti ( ? ) * Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur: N

 Tırnak Işareti
Tırnak İşareti ( ) * Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarıla

 Türkçedeki ünlülerin özellikleri
Dilimizde sekiz ünlü vardır: a, e, i, i, o, Ö, u, ü. Sesliler dilin, ses yol

 Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri
Ünsüzler (sessizler) yirmi bir tanedir: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p

 Türkçenin Ses özellikleri
İnsanlar temelde seslerle anlaşırlar. Sesleri birleştirerek kelimeler ol

 Uzun çizgi
Uzun Çizgi ( ) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kull

 üç Nokta
Üç Nokta ( ... ) * Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: Ne çare ki ç

 ünlem Işareti
Ünlem İşareti ( ! ) * Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları an

 ünlü Daralması ünlü Düşmesi
Ünlü Daralması  (a - ı,  e - i) Türkçede a, e ünlüsü ile bi

 ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi
Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi    Dilimizde tonsuz (sert) ünsüzle

 ünsüzlerin Nitelikleri
Ünsüz Harflerin Nitelikleri Ses yolunda bir engele çarparak çıkan se

 Virgül
Virgül ( ,) * Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grup

 Yabancı özel Adların Yazılışı
* Arapça ve Farsça Adların Yazılışı Arap ve Fars kökenli kişi ve yer adları T

 Yay Ayraç
Yay Ayraç ( ( ) ) - Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmay

 Yazıda Kullanılan Işaretler
.   Nokta ,   Virgül !   Ünlem ' &nb

Dilbilgisi Noktalama | Edebiyat
Dilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | EdebiyatDilbilgisi Noktalama | Edebiyat