şairler Yazarlar | Edebiyat

şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyat şairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyat şairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat
 
şairler Yazarlar


 Abdurrahim Tirsi

Abdurrahim Tirsi (7-1519)

 Abdülhak Hamid Tarhan
Abdulhak Hamid Tarhan (1852-1937) Tanzimat devrinin ve kendinden s

 Ahi Evran
AHî EVRAN Selçuklu Devleti, Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu'da

 Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed Cevdet Paşa (1822 - 1895) Ondokuzuncu yüzyılın en büyük

 Ahmed Dai
AHMED DÂÎ Dördüncü yüzyılın sonlarında ve onbeşinci yüzyılın başl

 Ahmed Mithat Efendi
Ahmed Mithat Efendi (1844-1912) Tanzimat dönemi Türk edebiyatının

 Ahmed Rasim
Ahmed Rasim (1864-1932) Serveti Fünun devrinin, Hüseyin Rahmi gibi

 Ahmed Sultan II Ahmed
AHMED (Sultan II. Ahmed) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. hükümdar şâir

 Ahmed Vefik Paşa
Ahmed Vefik Paşa (1823-1891) Ondokuzuncu yüzyılda edebiyat alanınd

 Ahmed Yesevi
Ahmed ve Divanı Hikmet Ahmed Yesevî bir "evliya şair", "Türkistan

 Ahmedi
AHMEDÎ (Taceddin İbrahim bin Hızır) Germiyanoğlu Ahmedi, XIV. yüz

 Ahmet Arif
Ahmet Arif 21 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'da doğdu, 2 Haziran

 Ahmet Hamdi Tanpınar
AHMET HAMDİ TANPINAR 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbul'da doğdu,

 Ahmet Haşim
Ahmet HAŞİM 1885 yılında  Bağdat'ta doğdu. 4 Haziran 1933 tarihi

 Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi TECER 1901 yılında Kudüs te doğdu, 1967 yılında İstanbul d

 Ahmet Muhip Dranas
Ahmet Muhip DRANAS 1908 yılında İstanbul da doğdu. Ankara da Hukuk

 Ahmet Paşa
AHMED PAŞA (?-1497) Onbeşinci yüzyılın en büyük şairlerinden sayı

 Ahmet Selçuk Ilkan
AHMET SELÇUK İLKAN 1955 yılında ADANA da doğdu.İlk ve orta öğreni

 Ahmet Vefik Paşa
AHMET VEFİK PAŞA Devlet adamı ve oyun yazarı. 1823 yılında doğdu. 189

 Akif Paşa
Akif Paşa (1787 - 1845) Akif Paşa ondokuzuncu yüzyılın ilk ya

 Ali Suavi
Ali Suavi (1838-1878) Tanzimat yıllarının milliyetçi yazarlarından

 Ali şir Nevai
ALİ ŞÎR NEVÂÎ Ali Şîr Nevâî, Türkçe yi yüksek bir sanat dili hali

 Armutlu
ARMUTLU Bu ozanın da yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgi yok. Nereli o

 Asım Efendi
ASIM EFENDİ Mütercim Asım Efendi, Türk sözcüklerinin babası sayılı

 Aşık
AŞIK Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiden yoksun olduğumuz Aşık, ça

 Aşık Abdi
Aşık Abdi Hayatı Eserleri Aşık Abdi'nin de yaşamıyla ilgili bilgim

 Aşık Ali
Aşık Ali Hayatı Eserleri Aşık Ali'nin yaşamıyla ilgili bilgi yok.

 Aşık Ali Izzet özkan
AŞIK ALİ İZZET ÖZKAN  (20. yy) Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Hö

 Aşık Celali
AŞIK CELALİ Aşık Celali, Bayburt'un Tahsinli köyünde doğmuştur. Do

 Aşık Dursun Ceylani
AŞIK DURSUN CEVLANİ (20. yy) Aşık Dursun Cevlani'nin 1958 yılında

 Aşık Garip
AŞIK GARİP Yaşamı üzerinde söylentilerin ötesinde açık seçik bilgi edinil

 Aşık Halil
Aşık Halil (Bursalı) Yaşamıyla ilgili bilgi yok. Şiirlerinden çıka

 Aşık Hüseyin çırakman
AŞIK HÜSEYİN ÇIRAKMAN (20. yy) 1930 yılında Çorum'un Sungurlu ilçe

 Aşık Ihsani
AŞIK İHSANİ  (20. yy) 11 Eylül 1973 günü Yeni Ortam gazetesin

 Aşık Kamil
Aşık Kamil Hayatı Eserleri Bender Kalesi'nin Ruslarca ele geç

 Aşık Kemal
AŞIK KEMALİ Kastamonuludur. 1821'de doğmuş, 1892 yılında 71 yaşınd

 Aşık Kerem
AŞIK KEREM Ünlü halk öyküsü "Kerem İle Aslı"nın kahramanlarından o

 Aşık Mahsuni şerif
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF (Berçenekli) Hayatı: Aşık  Mahzuni Şer

 Aşık Nesimi çimen
AŞIK NESİMİ ÇİMEN  (20. yy) Aşık Nesimi Çimen özyaşamını özet

 Aşık ömer
AŞIK ÖMER HAYATI VE ESERLERİ Halk ozanlığımızın en ilginç, ünü çok

 Aşık Paşa
AŞIK PAŞA Aşık Paşa, Kırşehir'de doğmuş gene Kırşehir'de ölmüştür

 Aşık Paşazade
ÂŞ1K PAŞAZADE Âşık Paşazade, 1393 yılında Amasya'ya bağlı Elvan Çe

 Aşık Süleyman
AŞIK SÜLEYMAN Bağdadlı olduğu, orada uzun süre kaldığı sanılıyor. Şiirler

 Aşık şenlik
AŞIK ŞENLİK 1853 yılında Çıldır'ın Suhara köyünde doğmuş, 1912 ya

 Aşık Talibi
AŞIK TALİBİ  (20. yy) Çağdaş halk ozanlarımızdan Sivas'ın Şar

 Aşık Veli
AŞIK VELİ Yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgimiz olmayan ozanlarda

 Aşık Veysel
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU (20. yy) Aşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçes

 Atai
ATAİ XV. yüzyılda yaşamış olan Ataî'nin hayatı hakkında yeterli b

 Ataol Behramoğlu
ATAOL BEHRAMOĞLU 13 Nisan 1942 de İstanbul Çatalca da doğdu. İlköğ

 Atilla Ilhan
ATTİLÂ İLHAN 15 Haziran 1925 te İzmir in Menemen ilçesinde doğdu.

 Aziz Efendi
Aziz Efendi (? - 1798) Hayatı Eserleri   (18. yy Edebiyatında

 Aziz Nesin
AZİZ NESİN 20 Aralık 1915 te İstanbul da doğdu. İki yıl Darüşşafak

 Azmi Baba
AZMİ BABA Bu gizemci halk ozanının yaşamıyla ilgili kesin bilgiler

 Babür
Babür ve Baburname       Bâbürname, bütü

 Bağdadlı Ruhi
Bağdadlı Ruhi (? - 1605) Asıl adı Osman olan Ruhî, Bağdad'da doğdu

 Bahşi
BAHŞİ Yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgi olmayan halk ozanlarınd

 Baki
Şairler Sultanı Bakî Avâzeyi bu âleme Davud gibi sal Bakî kalan

 Balasan
BALASAN Balasan'ın 18. yüzyılda yaşadığı, Genceli olduğu söyleniy

 Balım Sultan
BALIM SULTAN Yaşamıyla hemen hemen hiçbir bilgi yok. 15. yüzyılın

 Bayburtlu Zihni
BAYBURTLU ZİHNİ           

 Bedri Rahmi Eyüboğlu
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 1911'de Trabzon Görele'de doğdu. 21 Eylül 197

 Behçet Kemal çağlar
Behçet Kemal ÇAĞLAR 23 Temmuz 1908'de Erzincan'da doğdu, 24 Ekim 1

 Behçet Necatigil
BEHÇET NECATİGİL 16 Nisan 1916'da İstanbul da doğdu. 13 Aralık 1979'da

 Bekir Sıtkı Erdoğan
BEKİR SITKI ERDOĞAN   1926 yilinda Karaman dogdu. Kuleli Aske

 Benli Ali
BENLİ ALİ Yaşamıyla ilgili bilgi yok. Ancak, şiirlerinden birinde

 Bülent Ecevit
Bülent ECEVİT 28 Mayıs 1925 'te İstanbul'da doğdu. 1944 yılında İs

 Cahit Külebi
Cahit KÜLEBİ 1917 yılında Tokat'ta doğdu, 20 Haziran 1997 tarihind

 Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı TARANCI 4 Ekim 1910 tarihinde Diyarbakır'da Camiikebir

 Can Yücel
Can YÜCEL 1926 İstanbul doğumlu. Eski milli eğitim bakanlarından H

 Cem Sultan
CEM SULTAN (Hükümdar Şairler) Ağabeyi II. Bayezid ile Osmanlı

 Cemal Süreya
Cemal SÜREYA Asıl adı Cemalettin Seber'dir. 1931 yılında Erzincan'

 Cenap şehabettin
Cenap Sehabettin (1870-1934) Serveti Fünun'un ikinci büyük şairi C

 Cevheri
GEVHERİ Gevheri'nin yaşamı da birtakım söylentilere, olabilirlikle

 Ceyhun Atıf Kansu
Ceyhun Atuf KANSU 1919 yılında İstanbul'da doğdu, 17 Mart 1978'de

 Dadaloğlu
Dadaloğlu 19. yüzyıl halk şiirimizin en ilginç en güçlü ozanlarını

 Davudoğlu
DAVUDOĞLU Yaşamıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Çeşitli "cönk"lerde,

 Dede Korkut
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ Dede Korkut Hikâyeleri, fetih yıllarından b

 Dedemoğlu
DEDEMOĞLU Yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yok. Eldeki kaynaklardan

 Deli Boran
DELİ BORAN Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi olmayan halk ozanlarım

 Derdiçok
DERDİÇOK  (20. yy) Elbistanlıdır. Asıl adı Lutfi'dir. 1871 yı

 Dertli
DERTLİ Bolu ile Gerede arasında Çağa bucağının Şahnalar köyünde 17

 Ebu Hamid
EBU HAMİD Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Hacı Bayram Veli'n

 Edib Ahmed Yükneki
Edib Ahmed Yüknekî ve Atabet-ül Hakayık * Edib Ahmed Yüknek

 Edip Cansever
Edip CANSEVER 8 Ağustos 1928' de İstanbul' da doğdu. Kumkapı Ortao

 Emir Sultan
EMİR SULTAN Asıl adı Şemseddin Mehmet'tir. Doğum tarihi bilinmiyor

 Enderunlu Fazıl
Enderunlu Fazıl (?-1810) Hayatı Eserleri (18. YY. Divan Şiiri) On

 Enderunlu Vasıf
Enderunlu Vasıf (? -1824) Asıl adı Osman olan Vasıf, İstanbul'da d

 Enis Behiç Koryürek
Enis Behiç KORYÜREK 11 Mart 1891 tarihinde İstanbul'da doğdu, 18

 Ercişli Emrah
ERCİŞLİ EMRAH Ercişli Emrah Van ilinin Erciş ilçesindendir. 17. yü

 Erzurumlu Emrah
ERZURUMLU EMRAH Erzurumlu Emrah'ın doğum yılı saptanamıyor ama Erz

 Eşrefoğlu Rumi
EŞREFOĞLU RUMİ Asıl adı Abdullah olan "Eşrefoğlu" ya da "Eşrefoğlu

 Evliya çelebi
EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. Osmanlı edeb

 Faruk Nafiz çamlıbel
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL (1898-1973)   İstanbul'da doğdu. Bir sür

 Fatih Sultan Mehmet Avni
FATİH SULTAN MEHMED (Avnî) Devrinin kuvvetli bir şairi olan, "Avn

 Fazıl Hüsnü Dağlarca
Fazıl Hüsnü Daglarca 1914 yılında Istanbulda dogdu.Kuleli Askeri L

 Fitnat Hanım
Fitnat Hanım (?-1780) Hayatı Eserleri  (18. YY. Divan Şiiri)<

 Fuzuli
FUZÛLÎ Fuzûlî, Irak'ın Hille kasabasında 1494 yılında doğdu. Soyca

 Gazi Aşık Hasan
GAZİ ÂŞIK HASAN HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. halk edebiyatı ) On

 Gazi Giray Gazai
Gazi Giray (Gazai) (Hükümdar Şairlerden) Onaltıncı yüzyılda Os

 Geda Muslu
GEDA MUSLU Geda Muslu'nun yaşamıyla da ilgili kesin bilgilerden yo

 Gedai
GEDAİ XV yüzyılda yaşayan ve asıl adı bilinmeyen Gedâî, bir aşk şa

 Gedayi
GEDAYİ 17. yüzyılın ünü yaygın bir halk ozanı ama yaşamıyla ilgil

 Gülşehri
GÜLŞEHRİ Gülşehrî'nin doğum ve ölüm tarihlerini tam olarak bilemi

 Habib Karaaslan
HABİB KARAASLAN (20. yy) 1920 yılında Bünyan'da doğmuştur. Bütün h

 Habibi
HABIBI Habîbî, 1470 yılında Azerbaycan'ın Gökçay bölgesinde, B

 Hacı Bektaş Veli
HACI BEKTAŞ-I VELÎ     Bektaşî tarikatının önderid

 Haki
HAKİ 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı sanılan, ama yaşamıyla

 Halide Edip Adıvar
HALİDE EDİP ADIVAR 1884 yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerika

 Halide Nusret Zorlutuna
HALİDE NUSRET ZORLUTUNA 1901'de İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'ni biti

 Halit Ziya Uşaklıgil
Halit Ziya Uşaklıgil (1866 - 1945) Halid Ziyanın ailesi, "Usa

 Harabi
HARABİ   (19. yy) Asıl adının "Ahmet Edib" olduğu, 1858 yılınd

 Hasan Izzettin Dinamo
HASAN İZZETTİN DİNAMO 1909 yılında Akçaabat'ta (Trabzon) doğdu, 20

 Haşmet
Haşmet (?-1768) Hayatı Eserleri (18. YY. Divan Şiiri) Asıl adı

 Hatayi
HATAYİ Siyasal yanıyla da, dinsel inançlarıyla da, gizemciliğiyle

 Hayali
Hayali  (?-1556) Onaltıncı yüzyılın kudretli şairlerinden bir

 Haydar Tilbe
HAYDAR TİLBE XIV. yüzyılın sonlarında ve XV. yüzyılın birinci yar

 Hoca Ahmet Yesevi
HOCA AHMET YESEVİ Orta Asya Türkleri arasında İslamiyeti yayan, An

 Hoca Mesud
HOCA MESUD XIV. yüzyılın Türkçe yazan şairlerinden biri de Mesud b

 Hocaoğlu
HOCAOĞLU Şiirlerinden Şam Valisi Nasuh Paşa'nın buyruğunda çalışan

 Hüseyin Baykara
HÜSEYİN BAYKARA Timur'un torunlarından olan Hüseyin Baykara'nın 1

 Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Cahit Yalçın (1874  1957) Daha çok yirminci yüzyılın

 Hüseyin Nihal Adsız
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Hüseyin Nihal Atsız (Atsız), 12 Ocak 1905 te İ

 Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944) Serveti Fünun devrinde fakat bu

 Hüseyni
HÜSEYNİ Alevi-Bektaşi edebiyatında önemli bir yeri olan Hüseyni'ni

 ıtri
Itri Klâsik Türk müziğini kubbe kubbe coşturan, yücelten, ilâhî bi

 Ibrahim Hakkı
İbrahim Hakkı (1703-1772) Hayatı Eserleri (18. yüzyılda  halk

 Ibrahim Sadri
İbrahim Sadri ( 1963) İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini b

 Ibrahim Tennuri
İBRAHİM TENNURİ İbrahim Tennuri "Aşık" takma adıyla gizemci halk ş

 Idris I Muhtefi
İDRİS-İ MUHTEFİ Asıl adı Hacı Ali Bey'dir. "İdris-i Muhtefi" adını

 Kabasakal Mehmet
KABASAKAL MEHMET Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama R

 Kağızmanlı Hıfzı
KAĞIZMANLI HIFZI  (20. yy) Genç yaşta Ermeni kurşunuyla şehit

 Kami Mehmed
Kami (1649-1724) Hayatı Eserleri Asıl adı Mehmed olan Kâmî, gazell

 Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi
Kanuni Sultan Süleyman (MUHİBBİ) (Hükümdar Şairlerden) Osmanlı

 Karacaoğlan
KARACAOĞLAN   XVII. yüzyılda yaşamış saz şairlerindendir

 Katibi
KATİBİ HAYATI VE ESERLERİ Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan ha

 Katip çelebi
KÂTİP ÇELEBİ (1S09-1658) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. Osmanlı edebi

 Kaygusuz Abdal
KAYGUSUZ ABDAL Yaşamıyla ilgili çeşitli görüşler ileri sürülen oz

 Kayıkçı Kul Mustafa
KAYIKÇI KUL MUSTAFA HAYATI VE ESERLERİ 17. yüzyıl halk şiirimizin

 Kazak Abdal
KAZAK ABDAL Yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgimiz olmayan halk oz

 Keçecizade Izzet Hoca
Keçecizade İzzet Hoca (1789-1829) Konyalı Kazasker Mehmed Salih Ef

 Kemal Paşazade
Kemal Paşazade (1468-1534) Kemal Paşazade, İbni Kemal adıyla da an

 Kemalettin Kamu
Kemalettin KAMU 15 Eylül 1901 tarihinde Bayburt'ta doğdu, 6 Mart 1

 Kemter Baba
KEMTER BABA   (19. yy) Sivas-Şarkışla'nın Kale köyünden olduğu

 Koca Ragıp Paşa
Koca Ragıp Paşa (1699-1763) Hayatı Eserleri (18. YY. Divan Şiiri) Büyü

 Koçi Bey
KOÇİ BEY (17. yy.) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. Osmanlı edebiyatınd

 Köroğlu
KÖROĞLU  Ünlü bir destana konu olmuş bir halk kahramanıdır. B

 Kul Budala
KUL BUDALA "Mecmua"larda "Cönk"lerde rastlanan şiirlerine bakılara

 Kul Himmet
KUL HİMMET Pir Sultan Abdal yolunda yürüyen bir gizemci halk ozanı

 Kul Hüseyin
KUL HÜSEYİN Yaşamıyla ilgili bilgi yok. Kul Himmet'le karşılıklı ş

 Kul Mehmet
KUL MEHMET Yaşamı açıklığa kavuşmamış, dahası biraz da karışık gör

 Kul Nesimi
KUL NESİMİ "Mahlasım Nesimi adım Ali'dir" dizesine dayanılarak ası

 Kuloğlu
KULOĞLU 17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görün

 Küçük Abdal Otman Baba
KÜÇÜK ABDAL veya OTMAN BABA (Nesir yazarı) Onbeşinci yüzyılda y

 Leskofçalı Galib
Leskofçalı Galib (1828 1867) Üsküp valilerinden İsmail Paşa'nın oğ

 Levni
LEVNİ Ününü daha çok ressam olarak yapan, minyatürleriyle tanınan

 Leyla Hanım
Leyla Hanım ( ? - 1847) Ondokuzuncu yüzyılın kadın şairi Leyla Han

 Lütfi Paşa
LÛtfî Paşa (1488-1563) Aynı zamanda şair olan Lûtfî Paşa da onaltı

 Mahzuni şerif
Mahzuni ŞERİF ? --- Oy Babo / Mahzuni Ş

 Mansur Balcı
Mansur BALCI ? --- Kumdan Kule su

 Mecnuni
MECNUNİ Yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilemeyen Mec

 Meddah Yusuf
MEDDAH YUSUF Meddah Yusuf, XIV.yüzyıtın güzel Türkçe yazan şairler

 Meftuni
MEFTUNİ 18. yüzyıldan kalma "Cönk"lerde adına, şiirlerine rastlana

 Mehmed Rauf
Mehmed Rauf (1875-1931) Serveti Fünun grubunun ünlü romancılarında

 Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı Şairi 1873 yılında Istanbul da

 Mehmet Başaran
Mehmet BAŞARAN Mehmet Başaran, 1926 yılında Lüleburgazın Ceylanköy

 Mehmet çakırtaş
MEHMET ÇAKIRTAŞ (20. yy) Yaşayan halk ozanlarımız içinde "kentli b

 Mehmet Emin Yurdakul
MEHMET EMİN YURDAKUL Mehmet Emin Yurdakul 1869 yılında İstanbul da

 Mercimek Ahmed
MERCİMEK AHMED (Nesir Ustası) Onbeşinci yüzyılda, sâde, açık Türkçe

 Mesleki
MESLEKİ  (19. yy) Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Eldek

 Mevlana Celaleddin Rumi
Mevlânâ Celaleddin Rumî "Seviyoruz ve hayatımızın iyiliği o

 Mevlana Lutfi
MEVLANA LUTFİ XV. yüzyılda yaşayan Mevlânâ Lûtfî Herat'lıdır.

 Mısri Niyazi
MISRİ NİYAZİ Asıl adı Mehmed'dir. Malatyalıdır. Öğrenimini Mısır'd

 Mihri Hatun
MİHRÎ HATUN Asıl adı Mihrünissa olan bu kadın şairimiz de Amasyalı

 Minhacı
MİNHACI  (19. yy) Asıl adı Ali'dir. Sivas'ın Kangal ilçesinin

 Muallim Naci
Muallim Naci (1850-1893) Muallim Naci, Tanzimat dönemi şairlerinde

 Muhibbi
MUHİBBİ   (19. yy) Asıl adı "Kaya Salih"tir. Çorum ilinin Yusu

 Muhiddin Abdal
MUHİDDİN ABDAL Yaşamı üzerine çeşitli söylentiler bulunan gizemci

 Muhyi
MUHYİ Doğum yılı billnmiyor ama Konyalı olduğu, 1611 yılında sonra

 Murathan Mungan
Murathan MUNGAN 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Mar

 Müdami Posoflu
MÜDAMİ (Posoflu)  (20. yy) Müdami, Kars'ın Posof ilçesine bağ

 Mütercim Asım
Mütercim Asım (1755 - 1819) Asıl adı Ahmed Âsım'dır. Gaz

 Nabi
NÂBÎ (1642-1712) HAYATI VE ESERLERİ (17. yüzyılda Divân şâirleri)<

 Nabizade Nazım
Nabizade Nazım (1863-1893) 1863 yılında İstanbul'da doğan Nâbizâde

 Nafi
Nafi (1643-1738) Hayatı Eserleri   (18. YY. Divan Şiiri)<

 Naima
Naima (1655-1716) (18. yy Edebiyatında Nesir) Osmanlı tarihçile

 Namık Kemal
Namık Kemal (1840-1888) Şair, romancı, tiyatro yazarı, gazeteci ve

 Nasrettin Hoca
NASREDDİN HOCA Türk esprisinin büyük zekâsı, tanınmış halk filozof

 Nazım Hikmet I Vera Anlatıyor
VERA TULYAKOV A ANLATIYOR GÜNEŞLİ RÜZGÂRI  NÂZIM IN

 Nazım Hikmet Ran
Nâzım HİKMET Soyadı Ran'dır. 20 Kasım 1901 tarihinde Selanik'te do

 Nazım Yahya
Nazım Yahya (1650-1727) (18. YY. Divan Şiiri) Onsekizinci yüzyı

 Necati Bey
NECATİ BEY (? - 1509) Onbeşinci yüzyılın Ahmed Paşa ile birlikte e

 Necati Cumalı
Necati Cumalı İlk ve orta ögrenimini, Kurtulus Savasından sonra ai

 Necip Asım
NECİP ASIM Türk tarihi ve milliyet ideali için çalışmış fikir adam

 Nedim
NEDİM (1681-1730) (18. yy. da Divan Şiiri) Asıl adı Nedim Ahmed

 Nefi
NEF'Î (1575-1635) (17. yüzyılda Divân şâirleri) Türk divan şiir

 Nevizade Atai
NEV'İZADE ATAÎ (1538-1635) HAYATI VE ESERLERİ (17. yüzyılda Divân

 Nizamoğlu
NİZAMOĞLU Asıl adı Seyyid Seyfullah'tır. "Seyfi", "Seyyid Seyfi",

 Nurullah Ataç
Nurullah Ataç 21 Agustos 1898 tarihinde Istanbul Beylerbeyinde dog

 Orhan şaik Gökyay
Orhan Şaik GÖKYAY   1902 yılında İnebolu'da doğdu, 2 Aralık 19

 Orhan Veli Kanık
ORHAN VELİ KANIK Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde  İ

 Osmanzade Taib
Osmanzade Taib (?- 1724) (18. yy. da Divan Şiiri) Onsekizinci y

 öksüz Aşık
ÖKSÜZ DEDE - ÖKSÜZ AŞIK Öksüz Dede'yle ilgili yaşam bilgisi de açı

 ömer Seyfettin
ÖMER SEYFETTİN   Ünlü hikâyeci Ömer Seyfettin 1884 yılında Gön

 özdemir Asaf
ÖZDEMİR ASAF Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. 1923 yılında Ankara'

 Peçevi Ibrahim Efendi
PEÇEVÎ İBRAHİM EFENDİ (1574-1649) HAYATI VE ESERLERİ   (1

 Pir Sultan Abdal
PIR SULTAN ABDAL XVI. yüzyıl Tekke edebiyatının coşkun ve Ünlü bir

 Rasih Bey
RASÎH BEY (?-1731) (18. YY. Divan Şiiri) Şiirlerine şuara tezki

 Raşid
Raşid (?-1735) Hayatı Eserleri (18. yy Edebiyatında Nesir) Bir

 Recaizade Mahmud Ekrem
Recaizade Mahnud Ekrem (1847-1914) Tanzimat Edebiyatı'mn ikinci me

 Resmi Ahmed Efendi
Resmi Ahmed Efendi (1700-1783) Hayatı eserleri (18. yy Edebiyatınd

 Ruhsati
Ruhsati  (19. yy) Ruhsati Sivas'ın Kangal ilçesinin Deliktaş

 Sabahattin Ali
Sabahattin ALİ 25 Şubat 1907 tarihinde, bugün Bulgaristan sınırlar

 Said Emre
SAİD EMRE XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın ilk çe

 Sait Faik Abasıyanık
Sait Faik Abasıyanık 1906 yılında Adapazarı nda dünyaya geldi. Bab

 Salah Birsel
Salah BİRSEL Bandırma da doğdu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakü

 Samipaşazade Sezai
Samipaşazade Sezai (1859-1935) Samipaşazâde Sezai, Türkçe'de ilk e

 Sefil Ali
SEFİL ALİ   (19. yy) Yaşamıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Yoz

 Sehi Bey
Sehi Bey ( ?-1548) Sehî Bey onaltıncı yüzyıl divan şairlerindendir. Fakat

 Sekkaki
SEKKÂKΠ    Timurlu hükümdarlarından Halil Sult

 Selanikli Mustafa Efendi
Selânikli Mustafa Efendi ( ?-1600) Selânikli oduğu kendi notlarınd

 Serdari
SERDARİ (19. yy) Serdari, Sivas'ın Şarkışla ilçesindendir. 1834 yı

 Seydi Ahmed Mirza
SEYDI AHMED MİRZA Seydî Ahmed Mirza, Timur'un torunu olan Miranşa

 Seyrani
SEYRANİ 19. yüzyıl gizemci halk şiirinin büyük ustası, kuşkusuz, S

 Seyyid Vehbi
SEYYÎD VEHBÎ (?-1736) Hayatı Eserleri (18. yy. da Divan Şiiri)

 Silahdar Fındıklı Mehmedağa
Silahdar Fındıklılı Mehmedağa (1658-1724)   (18. yy Edebiyatı

 Sinan Paşa
SİNAN PAŞA (1440-1486) (Nesir ustası) Asıl adı Yusuf Sinaüddin olan

 Sivaslı Sıtkı
SİVASLI SITKI (19.yy) Sivaslı olduğunu, 19. yüzyılda yaşadığını, dahası "

 Sultan I Ahmed Bahti
BAHTÎ (Sultan I.Ahmed) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. hükümdar şâirle

 Sultan I Bayezıt
Yıldırım Bayezid (Hükümdar Şairleden) gazel Yârı, r

 Sultan I Murad
Sultan I. Murad (Hükümdar Şairlerden) XIV. yüzyılda hüküm süre

 Sultan II Bayezid
SULTAN II. BAYEZİD (Hükümdar Şairler) 'Adir' mahlası ile şiir y

 Sultan II Murad
SULTÂN II. MURAD (Hükümdar Şairler) GAZEL Uyhuda dü

 Sultan II Osman Farisi
FARİSÎ (Sultan II. Osman) HAYATI VE ESERLERİ (17. yy. hükümdar şâi

 Sultan III Ahmet Necip
Sultan III. Ahmed (Necîb) (18. yüzyılda hükümdar şairler) Yirmi

 Sultan III Murad Muradi
Sultan III. Murad (Muradi) (Hükümdar Şairlerden) Onikınci Osma

 Sultan III Selim Ilhami
İlhami (Sultan III. Selim) Hayatı Eserleri (18. yüzyılda hükümdar

 Sultan IV Mehmed Vefai
VEFAÎ (Sultan IV. Mehmed) (17. yy. hükümdar şâirler) Ondokuzun

 Sultan Iskender şirazi
SULTAN İSKENDER ŞİRAZİ İskender Mirza, Timur'un torunlarından olu

 Sultan Veled
SULTAN VELED Anadolu Selçukluları devrinde, bugünkü Karaman, Lâren

 Süleyman çelebi
SÜLEYMAN ÇELEBİ * Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Başkent Bursa

 Süleyman Nazif
Süleyman Nazif (18701927) Hem nazım, hem nesir alanında kuvvetli b

 Süleyman Paşa
Süleyman Paşa (1838-1892) Ünlü Şıpka kahramanı Süleyman Paşa, ondo

 Sümmani
SÜMMANİ  (19. yy) Aşık Sümmanı, Erzurum'un Narman ilçesinin S

 Sünbülzade Vehbi
Sünbülzade Vehbi (?-1809) (18. YY. Divan Şiiri) Onsekizinci yüzyılı

 şehriyar
ŞEHRİYAR Tanınmış Azeri şairi. Tam adı Doktor Seyyid Meh

 şemseddin Sami
Şemseddin Sami (1850-1904) Şemseddin Sami, Tanzimat döneminin en b

 şeref Hanım
Şeref Hanım (1809-1861) İstanbul'da doğan Şeref Hanım, müderris ve

 şeyh Galib
Şeyh Galib (1757-1799) Hayatı Eserleri (18. YY. Divan Şi

 şeyhi
ŞEYHÎ (1375-1431) Onbeşinci yüzyılın ünlü şairi Şeyhî'nin asıl adı

 şeyhoğlu Mustafa
ŞEYHOĞLU MUSTAFA Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa, XIV. yüzyılın şöhret

 şeyhülislam Arif Hikmet Bey
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey (1786-1859) Türk divan şiirinin son ş

 şeyhülislam Yahya Efendi
ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA EFENDİ (1561-1643) HAYATI ESERLERİ (17. yüzyılda

 şinasi
İbrahim Şinasi  (1826-1871) İbrahim Şinasi Efendi, Avrupaî Tü

 Tamaşvarlı Gazi Aşık Hasan
Tamaşvarlı Gazi Aşık Hasan Hem asker, bu yüzden yiğitlik şiirleri

 Teslim Abdal
TESLİM ABDAL Teslim Abdal'ın yaşamıyla ilgili bilgiler de yeterli

 Tevfik Fikret
Tevfik Fikret (1867 - 1915) Serveti Fünun şiirinin en ku

 Tokatlı Aşık Nuri
TOKATLI AŞIK NURİ (19. yy) Doğum yılı kimi yerde 1825, kimi yerde

 Tokatlı Kani
Tokatlı Kani (1712-1792) Hayatı Eserleri (18. YY. Divan Şiiri

 Usuli
USULİ Rumeli'de Yenicevardar'da doğmuştur. Doğum yılı bilinmiyor.

 ülkü Tamer
Ülkü TAMER 20 Şubat 1937 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Robert Kole

 ümmi Sinan
Ümmî Sinan (?-1551) "Sinaniye" adında bir tarikatın kurucusu olduğ

 Vasfi Mahir Kocatürk
Vasfi Mahir KOCATÜRK 1907 yılında Gümüşhane'de doğdu, 17 Temmuz 19

 Vasıf Efendi
Vasıf Efendi (? -1806) Hayatı Eserleri (18. yy Edebiyatında Nesir)

 Vezir Tonyukuk
VEZİR TONYUKUK Adı bilinen ilk Türk yazar ve tarihçisidir. Göktürk

 Yahya Kemal Beyatlı
YAHYA KEMAL BEYATLI Günümüz şiirinin en güçlü sanatçılarından biri

 Yavuz Sultan Selim Selimi
Yavuz Sultan Selim (Selimi) ( Hükümdar Şairlerden) Yavuz Sulta

 Yazıcıoğlu Mehmed
YAZICIOĞLU MEHMED (? -1453) Yazıcıoğlu Mehmed Gelibolulu'dur. Doğ

 Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi (?-1732) Hayatı Eserleri (18.

 Yunus Emre
YUNUS EMRE Hayatı (1238-1320) Yunus Emre, yedi yüzyıldan beri,

 Yusuf Emiri
YUSUF EMİRİ Şahruh'un oğlu Baysungur nedimlerinden olan Yusuf Emîr

 Yusuf Has Hacip
YUSUF HAS HACİB Karahanlı Devleti döneminde yaşayan Yusuf Has Haci

 Yusuf Ziya Ortaç
Yusuf Ziya ORTAÇ 23 Nisan 1895 tarihinde İstanbul'da doğdu, 11 Mar

 Yusufelili Huzuri
YUSUFELİLİ HUZURİ Çoruh (Artvin) ilinin Yusufeli ilçesine bağlı Zo

 Zati
Zati (1471 - 1546) Asıl adı Satılmış (kısaca Safı) olan ve zamanla

 Zeynep Hatun
ZEYNEP HATUN Fatih Sultan Mehmed devrinin kadın şairlerinden olan

 Ziya Gökalp
ZİYA GÖKALP (1876-1924) Fikir ve sanat adamı, şair. 1876 yılında D

 Ziya Osman Saba
Ziya Osman SABA 30 Mart 1910 tarihinde İstanbul'da doğdu, 29 Ocak

 Ziya Pasa
Ziya Pasa  (1825  1880) Tanzimat döneminin ünlü şair ve

şairler Yazarlar | Edebiyat
şairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyatşairler Yazarlar | Edebiyat