Edebiyat Akımları | Edebiyat

Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | Edebiyat Edebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | Edebiyat Edebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat
 
Edebiyat Akımları


 19 Yy Dünya Edebiyatı
19.Yüzyıl Dünya Edebiyatının Genel özellikleri Rönesans, XV. ve XVI.yüzyı

 Batı Edebiyatının Kaynağı
Batı Edebiyatını Kaynağı eski (Klasik) Yunan ve Latin edebiyatıdır. M.Ö. 9.

 Dadaizm
Dil ve estetik kurallarını tanımayan, anlatımda başıboş bir yöntem benimseyen, k

 Empresyonizm İzlenimcilik
Empresyonizm  (İzlenimcilik) Empresyonizm, 19. yüzyılın sonlarında

 Füturizm Gelecekçilik
Füturizm (Gelecekçilik) 20. yüzyılın başlarında italya'da ortaya çıkmış

 Hümanizm
Hümanizm Hümanizm; insanlık aşkı, tüm insanları sevme ülküsü anlamını taş

 Klasizm

Klasizm (Sanat akımı) 17. yüzyılda

 Naturalizm Doğacılık
Naturalizm (Doğacılık) 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış b

 Parnasizm
Parnasizm  ; 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da Romantizme tepki olara

 Realizm Gerçekçilik
Realizm (Gerçekçilik) 19. yüzyılın ikinci yarısında Romantizmin aşırı du

 Romantizm
18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan 19. yüzyılda etkisini gösteren bir edebiyat

 Sembolizm Simgecilik
Sembolizm (Simgecilik) Sembolizm 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da Parna

 Sürrealizm Gerçeküstücülük
Sürrealizm (gerçeküstücülük) * Sürrealizm: 20. yüzyılın başlarında A

 Varoluşculuk Egzistansiyalizm
Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm)  * Varoluşçuluk; 20. yüzyı

Edebiyat Akımları | Edebiyat
Edebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | EdebiyatEdebiyat Akımları | Edebiyat