Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat

Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
 
Yazılı Anlatım Türleri


 Anı
Anı Yazar kendi başından geçen olayları ya da kendi yaşadığı dönem

 Bibliyografi
Bibliyografi Günümüzde bilimde, teknolojide ve sanatta yaşanan gel

 Biyografi
Biyografi Biyografi, ünlü sanatçıların, ülkesine ve insanlığa yara

 Deneme
Deneme Denemeye özgü bir konu türü yoktur. Özgürce seçilen bir kon

 Düşünce Yazıları
Düşünce değeri olan yazılar Tanım İki türlü anlatımdan biri yaz

 Eleştiri
Eleştiri Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınır

 Fıkra
Fıkra Bu yazı türünü, halk arasında anlatılan kısa, güldürücü, de

 Gezi
Gezi Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerleri

 Günlük
Günlük Yazarların kendi kendileriyle dertleşme, hesaplaşma, konuş

 Haber
Haber İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Bugün h

 Inceleme
İnceleme İncelemenin kapsamı çok geniştir. Her yazı türünün incel

 Makale
Makale Makale, temeli düşünce olan yazı türüdür. Makalede konu sı

 Otobiyografi
Otobiyografi Bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü an

 Röportaj
Röportaj Gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir.

 Söyleşi
Söyleşi Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel y

Yazılı Anlatım Türleri | Edebiyat
Yazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | EdebiyatYazılı Anlatım Türleri | Edebiyat