Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim

Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
 
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı
Kategori : Eğitim

İlköğretim Okullarında Rehberlik İhtiyacı

Rehberlik faaliyetleri, esas itibariyle, demokratik bir toplumda orta öğrenim çağındaki gençlerin bir meslek sahibi olmalarına yardım fikrinden doğmuştur. Fikir, daha çok, yüksek öğrenim okullarında uygulama ve gelişme alanı bulmuştur. Oradan orta öğrenim okullarına geçmiştir. Yıllar geçip rehberlik kavramı aydınlığa kavuştukça, rehberlik faaliyetleri de "meslek rehberliği" anlamından çıkıp bireyin bütünlüğünü kapsıyan daha geniş bir şekil almış; sadece problem kişileri değil bütün bireyleri hedef tutmuş; yalnız danışmanların
yürüteceği bir görev değil bütün okul personeli ve velilerin katılacağı bir yardım faaliyeti haline gelmiştir. Uzun zaman, bu iki okul seviyesine has kalmış olan öğrenci kişilik hizmetleri faaliyetlerinin son yıllarda, ilkokulların bünyesinde de yer alması ihtiyacı üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştırRehberlik ve danışma faaliyetlerini ilkokula kaydıran bazı önemli, sebepler vardır.

Birey bir bütündür. Onun gelişmesi, devamlı bir oluşumdur. Bu sebeple, birey, yalnız orta ve yüksek öğrenimde değil, ilk öğrenim yıllarında da birçok gelişme problemleri ile karşılaşmaktadır. Bu problemlerin, çözümünde sistemli yardıma ihtiyaç vardır. Sonra, rehberlik, yalnız: problem çocuklara yapılan bir yardım değildir. Normal veya problemsiz çocukların da gelişme ve uyum oluşumunda yardıma ihtiyaçları, vardır. Bu sebeple, bütün öğrencilere uzanan rehberlik faaliyetleri, ilk öğrenim seviyesini de içine alacaktır. Keza, okullarımızdaki kalabalık, sınıflarda, öğrenciler kaybolmaktadır. Onlarla daha yakından ve kişi olarak meşgul olmak gerekmektedir. Öğretmen bu yakın teması ancak, öğretim faaliyetlerinin dışında rehberlik faaliyetleri ile kurup onların; gelişme ve uyumlarına yardım edebilir. Bundan başka, gerek problemler, gerekse özel kabiliyetler ne kadar erken belirlenip ona göre tedbirler alınırsa, eğitim o kadar çok verimli olacaktır. Böylece bir problemin kökleşip dallanıp budaklanmadan çözümlenmesi daha kolay olmakta ve topluma daha ucuza malolmaktadır. Bu, aynı zamanda, bireyin en iyi gelişme ve uyum imkânı bularak şahsiyet bütünlüğüne kavuşmasına yardım etmektedir. Üstün kabiliyetler, daha ilkokul yıllarında bulunup çıkartılabilirse, gelişmeleri daha çabuk olacağı gibi, ileriki yılların olumsuz faktörlerinin etkisiyle, bu kabiliyetler daha keşfedilmeden kaybolma tehlikesine düşmeyecektir. Bu sebeple de ilk öğrenim okullarında rehberlik programına ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bir önemli nokta daha, ilk öğrenim yıllarında çocuğun okul ve öğrenim hakkında edineceği izlenim ve yaşantı, onun bütün öğrenim hayatını, dolayısiyle yetişkinlik hayatını etkiliyecek niteliktedir.

O halde, çocuğun en yi bir gelişme ve uyum atmosferi içinde okula başlaması gerekir. Bu hususta ilkokul rehberlik programı, eğitim programına geniş-yararlar sağlama imkânına sahiptir.
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı yazısı toplam 5093 defa okundu
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim Sayfayı Yazdır    Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim
Ilköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | EğitimIlköğretimde Rehberlik Ihtiyacı | Eğitim