Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim

Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
 
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları
Kategori : Eğitim

Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. (24 Mart  1923) 
                                                                  TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal


Rehber Öğretmende aranan danışma ustalıktarı
(Sınıf-Öğretmeni)

Rehber öğretmen, danışman a nazaran daha sınırlı alanda danışma sorumluluğu taşır. Daha az karmaşımlı problemlerle uğraşabilir. Tabi-atiyle, ondan beklenen danışma ustalıkları da o oranda az olur. Meselâ, test uygulama ve yorumlama konusunda bir uzman olmasına gerek yoktur. Bu konuda danışmandan yardım istiyebilir. Danışanın problemi, rehber öğretmenin uğraşamıyacağı ağırlıkta ise, danışman a havale edebilir. Ama danışma ilişkilerine hazırlanma, danışanla rapport kurma, yedme teknikleri, danışmayı kapatabilme
gibi danışma tekniklerini kullanabilmelidir. Diğer öğretmenlerle ve rehberlik programındaki personelle işbirliği içinde çalışabilmelidir. Rehber öğretmen, belli bir sınıfın rehber öğretmenidir. Rehberlik ve danışma sorumlulukları yüklenmiş olmakla beraber, öğretim sorumlulukları da vardır. Sorumlu, olduğu grup öğrencileri ile doğrudan temas halindedir.

Öğretmende aranacak danışma ustalıkları:
Öğretmen, rehberlik ve danışma hizmetleri için çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Öğrencilerle doğrudan karşı karşıya bulunan odur. Onun yardım ve işbirliği olmadan rehberlik ve danışma programının birçok faaliyetleri tam olarak yürütülemez. Öğrencileri yakından, gözlemleme durumunda olan ve problemlerle ilk karşılaşan öğretmendir. Farkında olmasa bile, birçok küçük danışma ilişkileri içinde bulunmaktadır. Onun için öğretmen, rehberlik ve danışma konusunda temel fikirlere ve tutuma sahip olmaktan başka, bazı danışma ustalıklarını da kullanabilir durumda olmalıdır. Öğretmenin karşılaştığı problemler, genellikle, daha başlangıçta olan, kökleşmemiş, çoğunlukla bilgi ve beceri eksikliğinden ileri gelen cinsten problemlerdir. Bu taze ve basit problemlerle ilgili olarak bazı yardımları yapar. Bu kısa süreli, sade yöntemleri yapabilecek ustalıklara sahip olmalıdır. Öğrencilerdeki manidar davranışlara duyarlı olmalı, manidar bilgileri takdir edebilmeli ve kullanabilmelidir. Öğrenim ve mesleklere ait bilgi kaynaklan ile
kendi dersi arasında bağlantı kurup durmalıdır. Bütün rehberlik ve danışma tekniklerini bilmesi, öğretmenden beklenemez. Bu sebeple, kendi yeterliği dışına çıkan va kalanı danışmana havale etme fikrine sahip olmalıdır. Derslerinde iyi bir sınıf atmosferi yaratarak, çocukların iyi uyum sağlamalarına ve gelişme göstermelerine onları daha yatkın hale getirebilmeli, çözemediği problemleri olunca danışma servisinden yardım isteyebilme tavrını kazandırmalıdır. Sınıfında, öğrencilerde problemler doğmasını önliyecek koruyucu tedbirler almalı ve çıkma eğiliminde olan problemleri de daha başında keşfedebilme anlayış ve duyarlığına sahip olmalıdır.
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları yazısı toplam 4217 defa okundu
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim Sayfayı Yazdır    Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim
Rehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | EğitimRehber öğretmende Aranan Danışma Ustalıkkları | Eğitim