Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim

Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
 
Meslek Seçiminde önemli Faktörler
Kategori : Eğitim

MESLEK SEÇİMİNDE ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi, meslek seçme işi çok yönlü ve karmaşımlı bir gelişmedir. Bu karmaşımlı gelişimi etkileyen aile; ilişkide bulunulan kimseler; kişinin hayran olduğu kişi ve kahramanlar; tahsil durumu; ailenin sosyo-ekonomik seviyesi gibi sosyolojik faktörler; bireyin psiko-sosyal ihtiyaçları, değerler sistemi, ilgileri, egosu (benliği), genel ve özel yetenekleri ve kişilik nitelikleri gibi psikolojik faktörler; bölgenin özellikleri ve iş imkânları; işin mevcudiyeti ve arz-talep durumu; bireyin yaşantılarına giren tesadüfler vardır. Bunların, her birinin durumuna göre ayrı önem ve etkisi mevcuttur. Bunları hatırda
tutarak, birey ve ona uygun olacak meslekler incelenmelidir.

BİREYİN NİTELİKLERİ
Kişinin İncelenmesi Kişinin nitelikleri ile mesleğin gerekimlerinin birbirine uygun düşmesini sağlamak,
meslek danışmasının ana hedefidir. Birey, şu noktalardan incelenmelidir:

1) Bireyin fiziksel özellikleri
a. Cins, yaş, boy, ağırlık
b. Sağlık durumu
c. Gelişme ve büyüme özellikleri
d. Enerjiklik durumu
e. Görünüşü, ses tonu
f. Bedensel özellikleri, arızaları

2) Kişilik (Psikolojik) Özellikleri
a. Zekâ durumu
b. özel yetenekleri
c. Tavırları, ilgileri, değerler sistemi
d. ihtiyaçları, amaçları, umuları, motivasyon seviyesi
e. Heyecansal dengesi ve duygusal olgunluğu
f. Sosyal olgunluk derecesi
g. Kılık, kıyafet, temizlik ve tertipliliği
h. Davranış özellikleri
i. Başkaları ile ilişki tarzı ve derecesi

3) Akademik Özellikleri ve Okul Faaliyetleri
a. Okuldaki genel başarı derecesi
b. Kuvvetli ve zayıf olduğu dersler
c. Boş-zaman merakları (hobileri)
d. Okulda kol faaliyetlerine, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılma durumu
e. Çalışma tarzı ve alışkanlıkları
f. İş tecrübesi

4) Sosyal Şartlar
a. Ailenin sosyo-ekonomik durumu
b. Ailenin ihtiyacı
c. Irk, din, bölgesellik, vs. gibi iş bulmayı etkilemesi muhtemel yönleri
d. İşi etkilemesi mümkün yaşantı ve tecrübeleri.

MESLEKLERİN NİTELİKLERİ
Meslek seçimi, bir gelişme oluşumu olduğuna göre, çocuğun mesleklerle ilgili bilgi ve görgülerinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, okulda öğrencilere verilecek meslek bilgisinin ayrıntı derecesi ve mahiyeti, öğrencinin yaşına, olgunluk seviyesine denk olmak zorundadır. Meselâ, ilkokulda yapılan bir meslek incelemesi, daha ziyade ortak özellikler taşıyan"iş ailelerine" önem verir. Lise öğrencileri ile yapılan bir meslek incelemesi ise, belli bir işe yönelir ve bu işin ayrıntılı özelliklerine iner.

Meslek İnceleme Plânı
1) İşin adı ve inceleme tarihi

2) İşe girme imkânları (İşe olan talep)
Bu işte çalışanlara olan talep nedir?
Artıyor mu, eksiliyor mu?

3) İşin mahiyeti
Tipik bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık iş nedir?
Bu işte ne tip ve çeşit  faaliyetlerde bulunulur?
Hoş ve nahoş faaliyetler nelerdir?
Büyük ve küçük faaliyetler ile önemli ve önemsiz sorumluluklar nelerdir?
Kullanılan araçlar ve gereçler nelerdir?
Kişilere olan ve araçlara olan sorumluluklar nelerdir?
Yürüme, sıçrama, ayakta durma, oturma .... vs. hareketlerden, hangileri yoğundur?

4) Çalışma ortamı
İş genellikle hangi coğrafî bölgededir?
Ne çeşit bir çevrede yapılmakta?
Açık ya da kapalı bir yer midir?
Ani ısı değişmeleri var mıdır?
Sıcaklık, soğukluk, şiddetli kokular, titreşim, hareket eden cisimlerle uğraşma, toz, rutubet..... vs. gibi şartlardan hangileri ile karşılaşılır?
içeri girip çıkma, patlama, yanma,, elektriğe kapılma, radyasyon, zehirlenme, düşme, mikrop kapma, asit gibi tehlikeler var mıdır?
İş dar, geniş ya da yüksek bir yerde mi yapılmaktadır?
Işık, havalandırma durumu, temiz kalma gibi sağlık şartları nasıldır?
İş yapılırken başka kimselerle ilişki gerektirmekte midir?
Irk ve cinsiyete karşı bir ayrıcalık göstermekte midir?

5) Kalifikasyon (yeterlik)
Mesleğe girme ve emekli olma yaşları nedir?
Tercih edilen cinsiyet var mıdır?
Tercih edilen boy ve ağırlık ölçüsü var mıdır?
Engelleyici ve tercih sebebi beden arızaları ve diğer beden şartları var mıdır?
İstenen genel ve özel kişilik nitelikleri, genel ve özel yetenekler nelerdir?
İşin istediği ilgi ve tavırlar var mıdır?
Bireyden istenen araç ve gereçler nelerdir?
İşin gerektirdiği çıraklık, hazırlık, tecrübe, öğrenim ve diğer yasal şartlar nelerdir?

6) İşe Hazırlama
Ne çeşit ve ne kadar genel öğrenim, çıraklık, özel öğrenim ve yetişme ister?
Bu yetişme süresi ve masrafı nedir?
Hangi okul ve ne çeşit öğrenim programı bu işe hazırlar?
Öğrenim sırasında ne çeşit dersler alınmalıdır?
Çıraklık ve yetişme için ne gibi imkânlar vardır?
Ne kadar iş tecrübesi aranmaktadır?

7) İşe Giriş
İşe ilk giriş nasıl olmaktadır (sınav, başvurma, komisyon verme, otomatik atanma, tavsiye, vb. gibi)?
Hangi işten, ne olarak başlanmaktadır ?

8) İşin Avantaj ve Kusurları
İşte çalışanların sevdikleri ve sevmedikleri taraflar nelerdir?
Çalışma saatleri, süresi nedir, belirli ya da değişik saat ve günlerde midir?
Fazla mesâi imkânı var mıdır, varsa ne zamandır (gece, tatil günleri, vb.)?
Hastalık, doğum, yıllık paralı izin imkânları nedir?
Emeklilik ve hastalık sigortası var mıdır?
Çalışma ömrü nedir?
Çalışanların ömür uzunluğu nedir?
İş devamlı mıdır, mevsimlik midir, yoksa yıllık mıdır?
İş hastalıkları ve kazaları nelerdir?
İşin toplumdaki prestij durumu nedir?
Diğer benzeri işlere oranla caziplik derecesi nedir?
Diğer mesleklere geçmeyi sağlıyacak bilgi ve becerileri kazandırma imkânları nelerdir?

9) İşde ilerleme
Çalışanlar arasında yükselme oram ve yükselme şartları nelerdir?
Ne kadar sürede ve hangi pozisyonlara terfi edilmektedir?
Terfiler, hangi tecrübe ve yetişmeden sonra olmaktadır?
Bu işle ilgili diğer meslekler nelerdir ve hangilerine, nasıl geçilebilir?

10) Kazanç Durumu
Bu işde en az, en çok ve medyan (orta) kazanç miktarı nedir?
Kazanç, bölgelere, yaşa, cinsiyete, öğrenim derecesine göre değişmekte midir?.

11) Meslek Kuruluşları
Bu işle ilgili ne çeşit meslek kuruluşları vardır?
Üyelerine ne gibi yararlar sağlamakta ve sorumluluklar yüklemektedir?
Ne kadar üyesi vardır?
Nasıl üye olunur?

12) İşte Çalışanların Sayısı ve Ülkedeki Dağılımı
Bu işde çalışanların yoğun olduğu yerler nerelerdir ve sebepleri?
Şehir, kasaba ve kırsal yerlerde çalışanlar aynı mıdır?
İşte çalışanların çoğunluğu hangi sektör
ya da kurum tarafından çalıştırılmaktadır?
Çalıştıran kurumlar büyük ya da küçük müdür?
İşe giren, her yerde çalışabilir mi?
Meslek Seçiminde önemli Faktörler yazısı toplam 19095 defa okundu
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim Sayfayı Yazdır    Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim
Meslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | EğitimMeslek Seçiminde önemli Faktörler | Eğitim