Meslek Rehberliği | Eğitim

Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | Eğitim Meslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | Eğitim Meslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim
 
Meslek Rehberliği
Kategori : Eğitim

MESLEK REHBERLİĞİ

Öğrenim seçimi, meslek seçimi ve eş seçimi, hayatın üç önemli kararıdır. Bu üç karar, bireyin hayat tarzını ve bütün hayatının akışını temelden etkileyen kararlardır.
Seçilen bir meslek, bireyin:
a)hayatı boyunca devamlı bir iş sahibi olup olmamasını;
b)hayatında başarılı bir insan olup olmamasını; 
c)hayatı boyunca yaşıyacağı çevrenin niteliklerini ve yerini; 
d) ailenin gelirini ve geçim tarzını;
e)işini hoşlanarak yapıp yapmamasını;
f)sorumluluk duygusu olan bir iş adamı olup olmamasını; 
g) hayattan genel olarak doyum sağlayıp, mutlu olup olmamasını belirleyecek derecede önemlidir. Ohalde, hayatın bu kadar önemli bir cephesinde bireye sistemli bir şekilde yardım etmek gerekir. Meslek rehberliği, bireyin mesleklere ve meslek seçimine ait problemleri ile uğraşan rehberlik ve danışma faaliyetleridir. Meslek rehberliği ve danışmanın klasikleşmiş tarifi şöyledir:
 
Bireyin kendine bir meslek seçmesi, bu mesleğe hazırlanması ve bu mesleğe girerek orada ilerlemesinde girişilen rehberlik ve danışma hizmetleridir .Sonraları bu tanım bazı yazarlarca, meslek seçiminin psikolojik cephesi yönünden, yâni meslek seçme işinin belli bir zaman gelince verili-veren bir karar olmayıp, bir meslekler görüş ve anlayışı gelişmesine ait bir oluşum (süreç) olması yönünden yeterli bulunmamıştır. Şöyle bir tanım önerilmiştir: Meslek rehberliği, bir bireyin kendisi ve iş dünyasındaki yeri hakkında yeterli bir fikir geliştirmesine ve bunu kendini tatmin edecek ve topluma yararlı olacak bir şekilde gerçekleştirmesine yardım etme oluşumudur . Şüphesiz bu tanım, meslek seçiminde, karmaşımlı bir bütün olan bireyin bedensel, sosyal, ve psikolojik niteliklerini dikkate alması ve bu karmaşımlı şartlar içinde karmaşımlı bir oluşum olan meslek seçiminde bireye yardımı hedef tutması bakımından daha bilimsel bir tanımdır. Birinci tarifi de, küçük bir ekleme ile herkesin rahatça kavrıyabileceği popüler bir tanım haline getirebiliriz: Meslek rehberliği, bir bireyin kendi nitelik ve şartlarım kavrıyarak onlara en uygun bir mesleği seçmesi, bu meslek için hazırlanması ve bu mesleğe girerek orada başarıyla ilerlemesi oluşumuna yardım faaliyetleridir.
Bu oluşum, bireyle beraber olgunlaşarak devam eden bir oluşumdur.
Bu tanıma göre:
a) bireyin kendini tanımasına,
b) meslekleri, özellikle seçeceği mesleği etraflıca tanımasına,
c) kendisindeki nitelik ve şartlar ile mesleğin gerekimlerini birbirine uyumlamaşma yardım etmek lâzım gelmektedir. Yâni hem bireyin hem de mesleklerin sistemli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Meslek danışması yoluyla, birey ve mesleklere ait bilgilerin birbirine en iyi şekilde uyanını bularak meslek seçmesine
yardım edilir. Meslek seçimi ve bir mesleğe girme, genel hatları ile, insan hayatında psikolojik bir
gelişme sonucudur. Daha küçük yaşlardan başlayıp gelişerek son ergenlik çağlarında ve daha sonra şekil kazanır, somutlaşır. Meslek seçimi yönünden büyüyüp gelişme, bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişmelerle çok yakından ilişkilidir. Çocuk, büyüyüp öğrendikçe, yeni ilgi alanları geliştirir; bazı alanlardaki ilgilerini de derinleştirir. Yaşadıkça, öğrendikçe yeni tecrübe ve hünerler kazanır. Çevresindeki ve hayatındaki yetişkinlerin çalışmalarını gözlemler. Geliştirdiği yeni bedensel ve bilişsel hünerlerden bu
uğraş hayatında nasıl yararlanıldığını görür, öğrenir. Bunlar, meslek kavramının ve ihtiyacının gelişmesinde temel başlangıçtır; meslek gelişmesinin ilk aşamasını oluşturur. Çocuk, daha küçük yaşlarda evde aile üyelerinin ve aile çevresindekilerin yaptıkları işleri görür; onları oyunlarda taklit eder. Bu devre çocuğun meslek taklitleri yaptığı devredir. Orta ve son çocukluk yıllarında kendini en çok etkiliyen durumlarla ilgili bazı meslek fantazileri kurar. Bazan doktor, bazan arabacı, bazan öğretmen, polis ve futbolcu, bazan
postacı veya pilot olmak ister. Ama bu meslek adları geçicidir. Sıkça değişir. Meslek gelişmesinde bu devre fantazi devresidir, ilk ergenlik devresinde hayatta bir iş tutmak gereği hakkında biraz daha bilinçlenir. Ama gene de meslekler hakkında romantiktir. Tarihte, sporda ya da yakın çevresinde hayranlık duyduğu bir kahramanın, önemli bir kişinin mesleğine yönelir. Hareketli, prestijli, çarpıcı meslekler onun ilgisini daha çok
çekmektedir. Bu romantik meslek ilgisi, orta ergenlikte biraz daha realitelere doğru yönelir. Bu dönemdeki meslek alâkaları daha bilinçli ve süreklidir. Ama gene de çabuk değişmelere açıktır. Bu dönem, realiteye yönelik dönemdir. Genç, bazı meslekleri daha ciddi olarak düşünmeye; bu meslekler karşısında kendini denemeye ve değerlendirmeye başlar. Son ergenlik çağında ise genç, meslek seçme işiyle daha ciddi ve bilinçli şekilde ilgilenmektedir. Kendi yetenek ve imkânlarını, mesleğin gerekimlerini ölçüp tartar. Gencin meslek alâkaları, bazı mesleklere doğru daralmış ve yoğunlaşmıştır. Bir veya bir iki mesleğe karşı yoğunlaşmış olan bu meslek alâkası daha sürekli ve kalıcıdır. Bu devre, realist meslek ilgileri devresidir. Bu dönemin sonuna doğru genç, artık bir meslek üzerinde karar kılıp kendini o mesleğe hazırlama gereği içindedir. Bütün bu meslek seçme gelişimi safhalarında bireye psikolojik yardım gerekir. Danışman, çocuktaki gelişmenin çeşitli yönleri arasındaki yakın ilişkileri ve bağımlılıkları bilen bir meslek adamı olarak, bu yöndeki değişmenin diğer yönler üzerindeki etkisinden haberdardır. Bu değişmeleri ve sonuçlarını çocuk yönünden anlamlandırır. Çocuk gelişmesinin çeşitli aşamalarındaki gelişme niteliklerini yakalayıp
ortaya koyar.
Meslek Rehberliği yazısı toplam 6649 defa okundu
Meslek Rehberliği | Eğitim Sayfayı Yazdır    Meslek Rehberliği | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Meslek Rehberliği | Eğitim
Meslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | EğitimMeslek Rehberliği | Eğitim