Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim

Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
 
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi
Kategori : Eğitim

REHBERLİK, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ

Bundan önceki bölümde rehberlik faaliyetlerinin, öğrenci kişilik hizmetleri içinde kendine özgü bir faaliyet grubu olduğu belirtilmişti. Rehberlik faaliyetlerinin, doğrudan kişiyi hedef alan ve kişiye yardıma çalışan faaliyetler olduğu gösterilmişti. Psikolojik Danışma faaliyetleri de kişiye yardımı hedef alan rehberlik faaliyetleri içinde kendine has nitelikleri olan bir hizmet grubudur. Psikolojik danışma, problemli kişi (danışan) ile, onun kişisel probleminin çözümüne yardımcı olabilecek uzman kişi (danışman) arasında, problemin çözümüne dönük olarak kişi-kişiye ve yüz-yüze cereyan eden bir yardım oluşumudur.

Danışmanla danışan arasında cereyan eden bu yardım oluşumu, esasta, karşılıklı görüşmeler yolu ile cereyan eder. îki kişi arasında karşılıklı etkileşim yolu ile cereyan eden psikolojik bir yardım ilişkisidir. Bu özel niteliği bakımından psikolojik danışma, danışanın seçmeler yapmasında, kararlar vermesinde, plânlar yapmasında ve uygulamaya koymasında kişiye yardımı hedef alan bütün diğer rehberlik faaliyetlerinden farklıdır. Yüz-yüze, ve bir problem etrafında görüşmeye dayanan psikolojik danışma faaliyetleri, işaret edilen nitelikleri ile, rehberlik faaliyetlerinin özü, ana mihveridir. Kişiye yapılacak bütün rehberlik, dönüp dolaşıp yüzyüze olan bu psikolojik etkileşim görüşmelerine gelmektir. Bütün rehberlik faaliyetlerinin sonal (nihai) amacı, kişiye, problemini çözüp yeterli bir uyum ve denge sağlamasına yardım etmektir.

Sınıflarda, ders dışı faaliyetlerde, sosyal ilişkilerde, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesini, yaşının gerektirdiği erginliğe en uygun bir şekilde ulaşmasını sağlamak için yapılan rehberlik faaliyetlerinin birçoğu, psikolojik danışmada gereken kişi-kişiye, yüz-yüze olan etkileşim ilişkisini gerektirmez. Meselâ, çocukların meslek seçmelerinde yardımcı olabilecek nitelikteki mesleklere ait kitap ve benzeri yayınları toplayıp çocukların istifadesine sunmak, bir rehberlik faaliyetidir ama bir psikolojik danışma değildir. Bu bakımdan, diyebiliriz ki bütün psikolojik danışma faaliyetleri, rehberlik faaliyetleridir, ama bütün rehberlik faaliyetleri, psikolojik danışma değildir. Şurası da işaret edilmelidir ki okulda rehberlik uzmanının, bütün öğrencilere
yapılacak yardımları bu çeşitten kişi-kişiye ve karşı-karşıya yardım ilişkileri haline getirmesi zaten mümkün değildir. Okulun tüm eğitim programı içinde yer alacak olan rehberlik faaliyetleri için, onun yapması gereken daha birçok faaliyetler vardır.

Ofisinde oturup zamanını sadece danışma görüşmeleri yapmaya ayıramaz. Rehberlik faaliyetlerinden bazıları da zaten doğrudan kişi-kişiye danışma görüşmelerini gerektirmez. Ama bütün rehberlik faaliyetleri, kendi sorunlarını kendi başına çözebilecek erginliğe henüz ulaşmamış bireylere yardım için yüz-yüze ilişkileri gerektiren psikolojik danışma oluşumuna en iyi hazırlığı sağlar. Psikolojik danışma ile psikoterapi arasında da bazı ortaklık ve ayrılıklar vardır. Her ikisi de, esasta, problemli kişiye yapılan psikolojik yardım ilişkisidir. Her ikisi de danışanla uzman kişi (danışman, terapist) arasında bir problemin çözümü için yüz-yüze cereyan eden görüşmelere dayanır. Her ikisi de, kişiye yardım için, genelde, aynı psikolojik teknikleri ve metotları kullanırlar. Bu ortak yanlara karşılık psikolojik danışma, "normal" saydığımız kişilerin günlük hayatta yapacakları uyumlarda karşılaştıkları olağan seçme ve karar verme sorunları ile uğraşır. Psikoterapi ise, kişilik bozulmalarına yol açmış kaygı ve nörotik davranışların hâkim olduğu "normal dışı" kişilik sorunları ile uğraşır.

O halde, bir genelleme yapılmak istenirse, psikolojik danışma, genellikle bir okul, endüstri veya sosyal hizmet veren bir kurum ortamı içinde, "normal" kişilerin, kökleri, kökeni ve yaprakları belli, "normal" sayılan sorunlarında kişiye yardım için uğraşır. Psikoterapi ise, genellikle bir klinik ortamında ve kökleşip "normal dışı" kişilik sorunlarına yardıma çalışır. Şurası da hemen belirtilmelidir ki, "normal" le "normal-dışı" arasındaki sınırı çizmek kolay değildir. Birinin nerede bitip, diğerinin nerede başladığını tayin etmek zordur. Hele tek bir görüşmede bu teşhisi koymak hem çok zor, hem de tehlikelidir. Bu konu, psikolojik danışma hizmetleri konusunda daha etraflı ele alınacaktır. Burada iki yardım ilişkilerinin genel katkılarına bu kadar işaretle yetinilecektir.
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi yazısı toplam 3748 defa okundu
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim Sayfayı Yazdır    Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim
Rehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | EğitimRehberlik Psikolojik Danışma Psikoterapi | Eğitim