Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim

Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
 
Rehberlik Nedir Gerekli Midir
Kategori : Eğitim

rehberlik nedir - gerekli midir
 
Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkâr uyumlar sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumları, plânlan yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve
ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzmansal) yardımdır. Daha kısa bir ifadeyle rehberlik, bireyin kendi başına yürüyebilen bir kimse haline gelmesine yardım oluşumudur. Ama bu "yardım", hiçbir zaman bireyin yapamadığı bir işi ona "yapıvermek" değildir. Aritmetikte veya basit bir resim ödevini çizmekte güçlüğü olan bir çocuğa rehberlik etmek, onun güçlüklere uğradığı noktaları bularak o noktalardaki zorlukları ve becerisizlikleri nasıl yeneceği hususunda ona yol göstermek, gerekli açıklamaları yapmak ve yeterli bilgileri vermektir. Çocuğun aritmetik sorularını çözüp eline tutuşturmak, veya resim ödevini çizivermek suretiyle çocuğu ödevden kurtarmak, rehberlik yapmak değildir. Eğer çocuk, hiç kimseden yardım görmeden, problemlerinin çözümü için gerekli bilgi ve becerileri ilgili kaynaklardan bulup öğrenir ve problemini çözümlerse, yâni çocuk bir başkasından yardım görmeden kendi başına gerekli kararlara ulaşır, seçmeleri ve plânları yapar ve plânlarını uygulamaya koyarsa, burada da rehberlik yoktur. Çünkü çocuk zaten, bu sorunda kendi problemini kendi başına çözebilecek "yetkinliğe" ermiş bulunmaktadır.Yukarıdaki tarifimizde, kullanılan "bireye" yapılacak "sistemli" ve "profesyonel" yardım
ibareleri, rehberliğin, kişiye yapılan organize bir uzman yardımı olduğunu vurgulamaktadır. Rehberlik işinde ?bir ben-zetme yapmak gerekirse? bir menzile ulaşmak isteyen, fakat o yerlerin yabancısı bir kimse (problemli kişi) ile, bu menzil noktasını ve oraya giden yolları iyi tanıyan ve bunların özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip bir kimse vardır. Yani birinci kimse rehberlik edilecek olan, ikinci kimse de rehberlik eden kimsedir.

Rehberin görevi, menzil ve oraya giden yolları ve her birinin özelliklerini belirtmek, yolda görülecek, durulacak noktaları işaret etmek, sapaklarda yanlış yönlere sapılmamasında yardımcı olmaktır. Verilen bilgilerin ışığı altında yollardan birini seçmek, gidiş şeklini saptamak, rehberlik edilen kişinin vereceği kararlardır. Bireyin gideceği yolu, yapacağı işleri bir başkasının saptaması, rehberlik anlayışına zıttır. Çünkü bireye seçme (tercih) ve karar verme imkânı bırakılmadan her şey ona empoze edilmiş demektir. Bireyin kendi yetenekleri, ilgileri, ihtiyaç ve arzuları, yapılan tercihte, verilen kararda pay sahibi
değildirler. Bireyin seçmeler yapmasında, kararlar almasında ve plânlar yapmasında kişiye sunulacak yardımların sistemli olması ve belli bir meslek standardının altında bulunması da gerekir. O halde birey ve problemi, sistemli bir şekilde ele alıp incelenecek demektir. Bu ele alınıp inceleyiş, özel bilgi ve meslek becerileri gerektirir. O halde rehberlik ve psikolojik danışma, bir uzmanlık mesleği haline gelmiş bulunmaktadır. Bu meslekte uğraşılan şeyin, "insanoğlu" gibi kompleks, çok yönlü bir varlık olduğu ve bir "tüm" olduğu dikkate alınırsa, rehberlik ve danışma nın başka türlü olması düşünülemez. Rehberlik ve danışmanlık yapabilmek, birey ve problemi ile ilgili şartlar ve öğeler hakkında sistemli bir şekilde toplanmış objektif ve sağlam bilgilere sahip olmayı gerektirir. Sadece bu bilgilere sahip olmak da yeterli değildir. Rehberlik yapacak danışman ın, bu bilgileri toplama, tahlil etme ve problemin çözümünde kullanabilme yetenek, beceri ve tekniklerine de sahip olması lâzımdır. Yani rehberlik ve bu faaliyetler içinde psikolojik danışma, "bilimsel bir metot ve tutum isteyen bir ameliye (oluşum) olmaktadır.

Rehberlik ve danışma işinde toplanacak bilgiler, yapılacak tahliller, kurulacak hipotezler ve ulaşılacak yargılar her bilim alanında geçerli olan bilimsel esaslara göre yapılır. Böyle bir akılcı ve objektif tutum, rehberlik ve danışma nın kuru ve soğuk bir bilim objektifliği içinde yapılması anlamına gelmez. Ele alınıp uğraşılan malzeme "insan" olduğuna göre, elbetteki bu bilimsel objektiflik, insancıl ilişkilere has bir sıcaklık içinde olacaktır. Bugün rehberlik ve danışma alanında gelişmiş bir yığın bilimsel teknik ve metotlar, insancıl bir tutum, sıcaklık ve canlılık içinde kullanılabilmektedir. Meselâ, danışmada görüşme tekniği buna tipik bir örnektir. O halde rehberlik ve danışmada yapılan "yardım", gerekli bilgi ve teknikleri kullanabilecek şekilde yetişmiş kimselerin yapacağı "profesyonel" bir yardımdır ve bu yardımın gelip geçici veya rastlantı sonucu bir yardım değil, sistemli bir yardım olması şarttır.
       
Alıntı:prof.dr. Hasan Tan Ocak
Rehberlik Nedir Gerekli Midir yazısı toplam 4721 defa okundu
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim Sayfayı Yazdır    Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim
Rehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | EğitimRehberlik Nedir Gerekli Midir | Eğitim