Rehberlik Kavramı | Eğitim

Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | Eğitim Rehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | Eğitim Rehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim
 
Rehberlik Kavramı
Kategori : Eğitim

REHBERLİĞİN ANLAMI

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma, okullarımızda yeni ve yabancısı olduğumuz bir faaliyet çeşidi değildir. Ancak, organize edilmiş, plânlaştırılmış, teknik ve ilkelerine uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yönetilen bir faaliyet grubu olarak, okullarımızda, dolayısiyle eğitim faaliyetlerimiz arasında, oldukça yakın bir geçmişe sahiptir. Bu durum, rehberlik ve danışma kavramının doğup geliştiği Birleşik Devletler de de pek farklı sayılmaz. Orada da nihayet yüzyıl öncesine giden bir geçmişe sahiptir. Bu yüzdendir ki rehberlik kavramı ve bunun içinde psikolojik danışma kavramı, ya çok dar ya da çok geniş anlamlara gelecek şekilde tartışılmıştır. Her yeni (genç) bilim dalında olduğu gibi, rehberlik ve psikoloijk danışma kavramları da birçok değişmeler ve düzeltmelere uğrayarak :günümüze gelmiştir. Başlangıçta ve zaman zaman daha sonraları, Rehberlik, sadece gençlere iş bulmayı hedef tutan bir anlama gelmiştir. Bir bütün olan kişinin meslek seçme ve bir iş sahibi olabilmesi dahi psikolojik, sosyal ekonomik ve ulusal birçok yönleri kapsayan kompleks bir sorun olduğu çabucak anlaşılmıştır. Bu kez de rehberlik, bütün eğitim faaliyetlerini içine alacak kadar diğer bir aşırı uca kaymış, çok geniş, dolayısiyle belirsiz bir anlam kazanmıştır. Ama girişilen uygulamalar, denemeler, araştırmalar, rehberlik kavramına zamanla daha ölçülülük, açıklık ve anlamlılık getirmiştir.Organize rehberlik uygulamaları denebilen sistemli, plânlı, programlı rehberlik çalışmaları, bu yüzyılın başlarında mesleğe yöneltme çalışmaları şeklinde başlamıştır. Bu
sebeple de rehberlik, uzun zaman "öğrencilere yeteneklerine uygun iş bulma" anlamını taşımıştır. Halbuki birey, çok yönleri olan bir kompleks bütündür.

Meslek seçme ve bir iş sahibi olma, çok önemli olmakla beraber, onun topyekûn hayatının yalnız bir parçasını oluşturur. O halde bugünkü rehberlik anlayışı, kişinin bir bütün olarak gelişmesini hedef tutar. Yani günümüzde rehberlik ne çok dar anlamda, ne de belirginliği kaybolacak kadar geniş anlamdadır. Rehberlik, kişiyi hedef tutar. Onun kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını ve mevcut imkânlarını anlamasına ve bu suretle bir "kişi" olarak imkân ve hudutları içinde onları azamî şekilde geliştirmesine yardım eder. Bireyin, etkili bir şekilde kendi başına hareket edebilen bir varlık olmasına çalışır. Bireyin kendi başına hareket edebilen olgun bir kişi haline gelebilmesi uzun bir etkileşimin ve oluşumun sonucudur. Kişi, kendisi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için karşı karşıya bulunduğu sorunu tahlil etmek, çözüm için mevcut bütün seçenekleri ortaya koyup içlerinden birini seçmek ve sorunu çözüm için bir hareket plânı yaparak uygulamaya koymak zorundadır. Bunları en etkin bir şekilde yapabilmek için de bir takım gerçek bilgilere, becerilere ve bazı noktalarda yardımlara ihtiyacı olacaktır. Bir kere, kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını, eksikliklerini ve içinde bulunduğu ortamın şartlarını bilmek zorundadır. Ancak bu suretledir ki gerçekçi seçimler ve planlar yapıp etkili kararlar verebilir.

O halde rehberlik ve danışma faaliyetleri, bireyin kendini gerçek boyutları içinde tanıyıp hem kendine hem içinde bulunduğu toplum ölçülerine en uygun düşecek hareket tarzını uygulamaya koyması için kişiye yardım edecektir. Görülüyor ki rehberlik bireye kuru bir öğüt ya da katı bir talimat verme işi değildir. Problemli bireye, problemini çözebilmesinde gerekli olan bilgileri ve aydınlatmaları insancıl bir anlayış ve tutum içinde, objektif bir berraklıkla sunabilme işidir. Bireyin, bu olgular ve bulgular ışığında problemini ve kendi bulunduğu yeri gerçekçi bir şekilde görmesine yapılan bilimsel bir yardım olmaktadır.

Dar veya geniş anlamda olmak üzere rehberlik, şimdiye kadar birçok şekilde tarif edilmiştir. Rehberlik, "bir gencin kendine uygun bir meslek bulmasına yardım" veya "bir çocuğa kötü alışkanlıklarının "kötü olduğunu idrak ettirmek" gibi dar bir anlamdan, bütün eğitimfaaliyetlerini içine alacak kadar geniş bir anlamda olmak üzere çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.
Rehberlik, bireyin bütün kişilik ve davranışları ile ilgili geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Alıntı: prof.dr. Hasan Tan Ocak
Rehberlik Kavramı yazısı toplam 4391 defa okundu
Rehberlik Kavramı | Eğitim Sayfayı Yazdır    Rehberlik Kavramı | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Rehberlik Kavramı | Eğitim
Rehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | EğitimRehberlik Kavramı | Eğitim