Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi

Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
 
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları
Kategori : Osmanlı Tarihi

Bizans ve Balkan Kavimleri ile ilk Temas

Osman Bey, Bizans'a karşı çok akıllı ve başarılı bir politika izledi. Zaten bu sıralarda Bizans, içte ve dışta birçok sorunla karşı karşıyaydı. işte, Osman Bey bu durumdanm yararlandı, sınırlarını Bizans topraklarına doğru genişletti. Düzenli ve plânlı yapılan akınlarla Bizans'a ve Bizanslı tekfurlara ait olan bazı toprakları ülkesine kattı. Bunlar arasında inegöl, Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir sayılabilir. Bu ilerleyiş Bizans tekfurlarını korkuttu. Bizans'tan da yardım alan tekfurlar, aralarında anlaştılar.Osmanlılara saldırdılar.Fakat, Osman Bey onları Koyunhisar (Bafeon) Savaşı'nda bozguna uğrattı. Bu olay, Osmanlıların Bursa ve iznik'e doğru ilerleyişini kolaylaştırdı. Bundan sonra da Bursa'nın alınması için hazırlıklara başlandı. 1320'den beri askerî seferlerin başın geçmiş olan Osman Bey'in oğlu Orhan Bey. Bursa üzerine yürüdü. fiehri kuşattı ve teslim aldı (132b). Bursa'nın fethinden sonra bu şehir, beyliğin merkezi oldu. Bu olaydan sonra Orhan Bey'in komutanları, Kocaeli Yarımadası'nın önemli bir kısmını ele geçirerek Karadeniz'e kadarulaşmışlardı. Bir yandan da iznik kuşatılmıştı. Türk ilerleyişini durdurmak ve iznik'i kurtarmak için Bizans imparatoru harekete geçti. Fakat, Osmanlılarla yaptığı Maltepe (Pelekanon) Savaşı'nda yenildi (1329). Daha sonra 1331'de iznik Osmanlı yönetimine katıldı. 1337 yılında da izmit alındı. Böylece, Kocaeli Yarım adası'nın hemen hemen tümü Osmanlı yönetimine girdi. Osmanlılar, Orhan Bey döneminde bir yandan fetihlere devam ederken, bir yandan da güçlü bir devlet olma yolundaydı. Orhan Bey, Osmanlı Beyliği'nin askerî, adlî ve idarî teşkilâtını düzenleyerek güçlü bir devletin temellerini atmıştır. Anadolu Beyliklerinden biri olan Karesioğulları'nın iç karışıklıklarından yararlanan  Orhan Bey, Balıkesir ve çevresini ele geçirerek bu beyliğe son verdi. Karesioğullarının güçlü bir donanması vardı.Osmanlılar Rumeli'ye geçişlerinde bu donanmadan yararlanmışlardır. Orhan Bey döneminin en önemli olaylarından biri de Osmanlıların
ilk defa Rumeli'ye geçmeleridir. Bu sırada Bizans; taht kavgaları nedeniyle iç karışıklıklar içindeydi. imparator olmak isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi. Orhan Bey de gerekli yardımı göndermiş, Kantekuzen'in imparator olmasından sonra da Onu, Bulgar ve Sırp saldırılarına ve taht kavgalarına karşı korumuştur. imparator da, bu yardımlara karşılık, Gelibolu'da Çimpe kalesine bir miktar Osmanlı askerinin yerleşmesine izin vermiştir. Burası Osmanlıların Rumeli fetihleri için çok Önemli bir üs olmuştur. Daha sonra da Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa, Gelibolu şehrini ele geçirdi. Orhan Bey'in ölümünden sonra yerine I.Murat geçti. Bu dönemde Keşan ve Çorlu ele geçirildi. Rumeli'deki fetihlere hız verildi. Malkara, ipsala ve Dedeağaç da alındı. Anadolu'dan getirilen göçmenler (Türkmenler) buraya yerleştirildi. Bizans taht kavgaları ve Balkan devletlerinin birbirleriyle olan mücadeleleri Osmanlıların işine
yaramış, Türk ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Osmanlılar, fethedilen her yeni yere Anadolu'dan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir. Çok iyi düşünülmüş bu iskân politikası ile bölge Türkleştiriliyor ve böylece oranın elde tutulması ve savunulması sağlanıyordu. Bu arada Edirne de Osmanlı yönetimine geçti. Edirne'den sonra Gümülcine, Filibe de alındı. Böylece Sırp ve Bulgarların Bizansla olan bağlantısı kesilmiş, Balkanlara giden fetih yolu açılmış oldu. Edirne ve Filibe'nin Türk yönetimine geçmesi, Balkan devletlerini özellikle Sırp ve Bulgarları rahatsız etmişti. Sırp, Bulgar. Macar ve Eşak kuvvetleri birleştiler, Papanın da çabalarıyla bir ordu toplayarak Edirne'ye doğru yola çıktılar. Bu ordunun amacı Türkleri Balkan'lardan atmaktı. Edirne'deki Osmanlı kuvvetlerinin başında bulunan Lala fiahin Paşa, keşif için bir ordu gönderdi. Bu birliğin başında bulunan Hacı ilbeyi, Haçlı ordusuna Sırp Sındığı denilen yerde bir baskın düzenledi (1364). Haçlılar dağıldılar. Bu olay. Türk tarihinde Sırp Sındığı Zaferi adıyla anılır. Bu başarıdan sonra Balkanlar'daki fetihlere devam edildi. 1367 yılına kadar Trakya'nın fethi tamamlandı. Osmanlıların Rumelide hızla ilerlemesi karşısında, Balkan devletleri birleşerek yine bir haçlı ordusu oluşturdular. 1389'da yapılan I. Kosova Savaşı'nı Türkler kazandı. Fakat I.Murat şehit oldu, yerine oğlu Bayezit geçti (ı). I. Kosava Savaşı, Osmanlıların Balkanlardan çıkarılmasının hiç de kolay olmayacağını göstermiştir. Yıldırım Bayezıt (I.Bayezıt) döneminde de Balkanlar'da ilerleme devam etti. Balkanların tümü Osmanlılara bağlandı. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlamak isteyen Yıldırım Bayezıt, 1391'de istanbul'u abluka etti. Fakat çeşitli nedenlerle  başarılı olamadı. Yıldırım Bayezıt, istanbul'a Karadeniz yolu ile gelecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır.
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları yazısı toplam 6885 defa okundu
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi
Osmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı TarihiOsmanlıların Bizanslılarla Ilk Temasları | Osmanlı Tarihi