Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi

Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
 
Selçukluların Yükselişi
Kategori : Türklerin Tarihi

Türkiye Selçuklularının Yükseliş Dönemi

II. Kılıç Arslan ın ölümü üzerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev hükümdar oldu. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, kardeşi Rükneddin Süleyman şah la yaptığı mücadelede başarılı olamadı ve tahtı bırakmak zorunda kaldı (1196). II. Rükneddin Süleyman şah, Türk birliğini yeniden kurmaya çalıştı. Erzurum u alarak Saltuklulara son verdi (1202). II. Rükneddin in ölümü üzerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden tahta çıktı (1205). Antalya yı alarak (1207) bir ticaret limanı haline getirdi. Milletler arası ticareti teşvik için Venediklilerle ilk defa ticaret antlaşması yaptı. Bir donanma kurarak denizcilik alanında faaliyet gösterdi. Vergisini ödemeyen İznik İmparatoruna savaş açan I. Gıyaseddin Keyhüsrev, yapılan Alaşehir Savaşı nda şehit oldu (1211). I.

Gıyaseddin Keyhüsrev in ölümünden sonra başa I. izzeddin Keykavus geçti. Kardeşlerinin isyanı bastırdı. 1214 yılında Sinop'u fethetti, Trabzon imparatorunu vergiye bağladı. Çukurova daki Ermenileri vergiye bağladı. Artuklu ve Erbil hükümdarlarını hakimiyetine aldı. Eyyubiler üzerine çıktığı II. Suriye seferi esnasında Malatya da öldü (1220) I. izzeddin Keykavus un ardından devletin başına I. Alaeddin Keykubad geçti (1220-1237). Bu sırada Moğollar büyük istila hareketlerine başlamışlardı. I. Alaeddin Keykubad Moğollara karşı bazı tedbirler aldı. Büyük ve önemli şehirlerin sur ve kalelerini yeniden inşa ettirdi.

Eyyubilerle dostluk kurdu. Moğollarla iyi geçinmeyitercih etti. Alınan bu tedbirlerden sonra I. Alaeddin Keykubad fetihlere başladı. Kalonoros (Alaiye-Alanya) Kalesi ni fethetti (1223). Gönderilen kuvvetler Kırım daki Suğdak ı ele geçirdi. Kıpçak beyleri ve Rus Knezleri itaat altına alındı. Doğuda ilk önce Erzincan'ı alarak Mengüceklilere (1228) ardından Harput u alarak Artukluların Harput koluna son verdi. Trabzon kuşatıldı fakat alınamadı. Harzemşahların hükümdarı olan Celaleddin Harizmşah ın Ahlat ı alarak yağmalaması Selçuklu Harzemşah ilişkisini bozdu. 1230 yılında Erzincan yakınlarındaki Yassıçemen Ovası nda yapılan savaşı (Yassıçemen Savaşı) Türkiye Selçukluları kazandı. Harzemşahlar yıkılma dönemine girdi.
Moğollar ve Selçuklular komşu durumuna geldi. Selçuklu Sultanı savaştan sonra doğuda ilerlemeye devam etti. Erzurum u aldı. Van Gölü havzasını Eyyubilerden kurtardı. 1234 yılında Eyyubileri mağlup etti. Alaeddin Keykubad bir ziyafet esnasında zehirlenerek öldü (1237). O ölmeden önce Eyyubilere kesin bir darbe vurmak için harekete geçme kararı almıştı. I. Alaeddin Keykubad Türkiye Selçukluları Devletine en parlak dönemini yaşatmıştır. Bu sebeple halk ona Büyük Sultan anlamına gelen Uluğ Keykubad adını vermiştir. Yassıçemen Savaşı uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Harizmşahların yıkılmasıyla tampon bölge ortadan kalkmış, Moğol saldırısına ortam oluşmuştur.
Selçukluların Yükselişi yazısı toplam 5460 defa okundu
Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Selçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi
Selçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin TarihiSelçukluların Yükselişi | Türklerin Tarihi