Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri

Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
 
Urartuların Inançları
Kategori : Anadolu Medeniyetleri

Urartuların İnançları

Urartu Devleti feodal bir devletti ve şehirler merkezden gelen memurlarla yönetilirdi. Yönetim böyle olmakla birlikte merkesi din de büyük önem taşımakta devlete dini bir karakter vermekteydi. Urartuların dinleri ve inançları hakkında bilgimiz oldukça sınırlıdır. Çivi yazısı belgelerin içinden derlenebilenler ve kabartma resimlerden öğrenilenler ile sınırlı bir resim oluşturulabilir. Örneğin Uratular da büyü ve diğer benzer inanaçlar hakkında bilgimiz yoktur. Urartular ın en önemli tanrısı Haldi dir. Haldi savaşa çıkan kralı kutsayan savaş tanrısı idi. Köken olarak bu tanrının, ilk Urartu Devleti oluşurken en güçlü olan boyun tanrısı olduğu düşünülmektedir. Kralalr savaşı kazanmak için haldi ye yakarır, kazanırlarsa da diktikleri yazıtlarda ilk Haldi nin adını anarlardı. Yapılan binaların çoğu Haldi adına yapılırdı. Haldi nin karısı ise Arubani idi. Ancak Arubani bir ana tanrıça kadar önemli değildi. Panteonda Haldi den sonra gelen tanrı fırtına tanrısı olan Teişeba idi. Bunun Hurri-Hitit tanrısı Teşup ile bir olduğu düşünülmektedir. Urartu sanatında boğa üzerinde gösterilmiştir. Karısı Huba ise Hepat ın karşılığı olarak düşünülmektedir. Üçüncü sırada ise Güneş Tanrısı Şivini vardır. Bu tanır da Asur Güneş tanrısı Şamaş ve Hurri tanrısı Şimigi ile aynı tanrı olarak kabul edilir. Buradan görüldüğü gibi Urartu panteonu en önemli tanrılar itibarı ile, başta Hurri olmak üzere yabancı kavimlerin etkisindedir. Devlet dini yaratma çabalarının yanında her kavme de dini özgürlük verilerek birlik korunmuştur. Hurri tanrı listelerinde seksen civarında tanrı ve tanrıça ismi tespit edilmiştir. Bunlar arasında yabancı tanrı/tanrıçalar olduğu gibi doğa olaylarını temsile den tanrı/tanrıçalar da vardır. Yurt ve toprak tanrısı Ebani, deniz ve sular tanrısı Suinina, tepeler ve dağlar tanrısı Arni gibi. Kurban törenleri Urartular tarafından sık uygulanırdı. Hatta hangi tanrıya nasıl ve ne kadar kurban verileceğine dair yazılar da vardır. Bunların dışında çeşitli fırsatlarda , kuraklık, kıtlık,savaş gibi olaylarda kurbanlar sunulmuştur.
Urartu tanrı kültlerinde tapınaklar önem kazanmışlardır. Tapınaklar içinde tanrı figürünün bulunduğu bir oda, avlu ve yan odalardan oluşmaktaydı. Çoğu tapınak birbirine benzemektedir. Çavuştepe de , Aşağı kaledeki tapınağı Erzen şöyle anlatmaktadır : (Çavuştepe I , bkz. Kaynakça) Aşağı kalenin orta kesiminde geniş bir alana yayılmış durumdadır. Çavuştepe tapınağı, Altıntepe ve ArinBerd te de olduğu gibi, yalnızca bir cella dan6[1] ibaret olmayıp, depoalrı ve geniş kabul salonuyla T. Özgüç ün mabet-saray olarak nitelendirdiği yapı kompleksini meydana getirmektedir. Öteki Urartu tapınakları gibi cella, köşeleri rizalitli, kalın duvarlı ve kare bir plana sahip olup, dıştan 10x10 m, içten ise 4.50 x 4.50 m boyutlarındadır. [ ] Cella nın cephesi kuzey-doğuya bakmakta, önünde 21.50 x 21.50 m boyutlarında ve muhtemelen üç tarafı galerili, zemini düzgün ve dörtgen yassı taşlarla döşeli bir avlu; avlunun doğu sınırında üzeri beyaz badanalı kerpiç sekiler, kurban masası ve kuzeyde de yuvarlak bir taş sunak yer almaktadır. [ ] Çavuştepe tapınağının kutsal alanı içinde, aynen Altıntepe de olduğu gibi, muhtemelen farklı seremonilerin sahnelendiği üç adet kurban alanı mevcuttur. Ayrıca Urartular tapınakların duvarlarını da çeşitli levhaklarla süslüyorlardı. Tapınakların içinde, avluda üç ayaklı kazanlar ve tanrı armağanlarının konulduğu masalar, altarlar da bulunuyordu. Urartular için açık hava tapınakları da önemliydi. Tuşpa (Van Kalesi) ve Altıntepe de bulunan açık hava tapınakları bunlara en iyi örneklerdir. Tuşpa daki açık hava tapınağında kayalara oyulmuş nişler içinde II.Sarduri nin askeri eylemlerini anlata iki çivi yazılı stel vardı. Bu tür stellere de tapınıldığı düşünülmektedir. Altıntepe deki açık hava tapınağı ise ölü kültü ile alakalı bir steller sahasıdır. Tapınaklar aynı zamanda ekonomik merkezler de olmuşlar ve tanrı adına hayvan beslenmiş, ekin ekilmiştir. Urartular da Doğa Kültleri Daha önce de belirttiğimiz gibi , Urartular doğa olaylarına, doğal varlıklara büyük önem vermişler hatta tanrılaştırmışlardır. Bunun dışında urartuların su kaynaklarını, mağaraları, dağları, büyük ağaçları ve kayalıkları kutsal saydıklarını biliyoruz.

Kutsal oda
Su kanaklarına yapılan balık figürleri, mağaralara yapılan resimler, hayat ağacı fgürleri ve kaya resimleri bu doğal varlıkların kutsallığını göstermektedir. Özellikle kayalara oyulan kapı figüleri de ilginçtir. Buralarda kurban listeleri olması bu kapıların tanrılar ile aakalı olduğunu düşündürtmektedir. Urartularda ayrıca hayvan tanrılar, yarı hayvan yarı insan canlılar da resimlenmiştir. Özellikle boğa figürleri önemlidir. Urartular da Ölü Kültleri Urartular da , diğer kültürler gibi ölümden sonra hayata inanmışlardı. Urartular dan ölü gömme ile ilgili belge bize ulaşmamıştır. Ancak arkeolojik bulgulardan hem yakarak hem de yakmadan ölü gömdüklerini, anıtsal mezar yaptıklarını ve ölü hediyesi bıraktıklarını biliyoruz. Açık hava tapınaklarının da ölü kültü ile olan ilşkisini Altıntepe açık hava tapınağı için Özgüç şöyle anlatmaktadır: Bu açık hava mabedinin ölü kültü ile ilişkili olduğundan ve muayyen zamanlarda burada toplanıldığından, dini merasimler yapıldığından şüphe edilmemelidir. Açık hava mabedinin mâna ve plan bakımından paraleli Urartuda, hatta bütün Anadolu da mevcut değildir. Bu bakımdan buna Uratuların ortaya koyduğu bir yenilik gözü ile bakılmalıdır.
Urartuların Inançları yazısı toplam 5955 defa okundu
Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri Sayfayı Yazdır    Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Urartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri
Urartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu MedeniyetleriUrartuların Inançları | Anadolu Medeniyetleri