Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri

Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
 
Urartular Tarihi
Kategori : Anadolu Medeniyetleri

Urartu Tarihi

Urartular MÖ birinci binyılın başında , Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir. Yapılan araştırmalar Urartular ile Hurriler arasında akrabalık olduğunu göstermektedir. Zaten urartu dili de Sami ya da Hint Avrupalı bir dil olmayıp , Asiatik bir dil olan Hurri dili ile benzerlikler göstermektedir. Aynı zamanda Hurri ve Urartu tanrıları arasında büyük benzerlikler vardır. Urartular ile ilgili ilk bilgilere Asur kaynaklarında rastlanmaktadır. Asur Kralı Salmanassar I , MÖ 1274 yılında Uruarti ye karşı sefer yaptığını yazmaktadır. Ancak o dönemde Urartu kavimleri daha bir devlet haline gelmemişti. Ayrıca Tevrat da Ağrı Dağı için kullanılan Ararat isminin de Urartu ile alakalı olduğu kesindir. Urartular ise kendilerine Biaini li demişler , Biane ya da Viane isminde bugünkü Van şehrinin adı türemiştir. Urartu ülkesi geçit vermez dağlarla dolu olduğundan kavimler ilk olarak müstakil yerleşim birimlerinde yaşamışlar ancak , büyük olasılıkla , dışarıdan gelen baskılarla birleşmek yoluna gitmişler ve tahminen MÖ dokuzuncu yüzyılın başlarında krallıklarını kurmuşlardır. Urartu Devleti nin ve krallık sülalesinin kurucusu I. Sarduri Van Kalesi nin ilk kurucusudur. Buradaki ilk yazıların da Asur yazısı ile taş bloklara yazılması bu döneme rastlar. Bu dönemden sonra Urartular ın genişleme dönemi başlar. Bu yıllar MÖ 810- 730, Urartular ın en kuvvetli oldukları dönemdir. Güneyde Asur ülkesine , batıda Hatti ülkesine yayılmışlar burada savaşlar yapmışlardır. Asur un bu dönemde zayıflaması da Urartular ın işini kolaylaştırmıştır. MÖ 730 larda Asur un güçlenmesiye Urartu Devleti toprak kaybetmeye başlamıştır. Bu dönemi Asur la olan savaşlar takip etmiştir. Ancak bu arada güç dengsi de değişmektedir. Büyüyen Med tehlikesi, Med-İskit ittifakı ile sonuçlanmış ve bunun sonucunda da Ninova düşmüş, MÖ 605 yılında da Asur İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Bu durum Urartu Devleti ni de etkilemiş ve Med ve İskit tehlikesi Urartu üzerine odaklanmıştır. Urartu İmparatorluğu de bu saldırılara dayanamamış ve MÖ yedinci yüzyılın sonunda tarih sahnesinden çekilmiştir. Eski Urartu kaleleri Çavuştepe ve Toprakkale de bulunan İskit tip ok uçları Urartu ülkesini İskitler in ele geçirdikleri yönündeki Babil tarihlerini desteklemektedir. Urartular bölgede önemli bir uygarlık oluşturmuşlar, Urartu metal işlemecilik sanatı çevre kültürler üzerinde etkili olmuştur. Bu gelenek bugün bile devam etmektedir. Ancak Urartular edebiyat alanında büyük eserler vermemişler ya da vermişlerse de henüz gün ışığına çıkmamıştır.
Urartular Tarihi yazısı toplam 8415 defa okundu
Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri Sayfayı Yazdır    Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Urartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri
Urartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu MedeniyetleriUrartular Tarihi | Anadolu Medeniyetleri