Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim

Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
 
Uyumssuz çocukların Eğitimi
Kategori : Eğitim

Uyumsuz Çocukların Eğitimi

Uyumsuz çocukların temel, özel istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak uygun eğitim programı hazırlanmalıdır. Öğretmenin tekelinde sınıftaki uyumsuz çocuklar için yapılabilecekler ise sınıfta uyumsuz çocuklar için çocuğu merkez alan bir eğitim programı kullanılmasıdır. Sınıf yönetimini etkili kılmak için de bu şarttır. Önce engelleri ortadan kaldırmak sonra amaçlarını başarmak gerekir. Yani önce saydığımız ilk üç aşamayla uyumsuz davranışları ve çocukları tanımak, kaynağına inmek gerekir ki bu bilinenler sayesinde doğru yöntemlerle engelleri ortadan kaldırılabilsin ve amaçlanan eğitim bu çocuklara verilebilsin. Uyumsuz çocuklar üzerinde öğretmen gerekli incelemeleri yapıp doğru tespitleri edildikten sonra eğitimde varılmak istenen amaçlara ve bu amaları gerçekleştirmek için çocuğa gereken davranışları kazandırmaya yönelik uygun etkinlikleri belirlemelidir. Etkinliklerin içeriği, uygulamanın şartları, şartların uygunluğu, yöntem ve yaklaşımların doğruluğu ve çocuğun durumu hepsi bir bütün halinde uyumlu bir biçimde ele alınmalıdır. Öğrencinin yetenekleri, fiziki, zihni, sosyal, duygusal vs. olgunluk seviyesi ve kişilik özelliklerine uygun amaç, ilgi ve ihtiyaçları objektif olarak sağlanmalıdır. Çocuğun yaşadığı toplum ve çevre, uyumsuzluğunun nedenleri, bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Öğretilenler bir şekilde çocuğun özellikleri dikkate alınarak istek ve ihtiyaçlarına uydurulmalıdır.

Çocuğun davranış bozukluklarının düzeltilmesi, akranlarıyla normal ilişkiler kurmasının sağlanması ve bu çocukların sınıfta sorun olmaktan çıkması gerekir. Çocuk davranış bozukluğunun derecesine göre uyumsuzluk gösterir. Öğretmen de bu dereceyi göz önünde bulundurarak çocuğun gelişim seviyesine uygun onun için anlamlı olacak ders ve etkinliklerden çeşitli konuları çocuğun yararına sunmalı. Çocuğa yetenek sınırları içinde aşabileceği problem durumları yaratarak çalışmasını düzenlemeli, çeşitli konulara duyarlılık özendirilmeli. Sınıfta işbirliği içinde çalışmalar özendirilmeli. Çocuğa yapabileceği sorumluluklar verilmeli. Başkalarına yardım etme alışkanlığı kazandırılmalı, bunun için fırsatlar sunulmalı. Konuşma, okuma, yazma becerilerini yetiştirmesine yardım edilmeli. Pratik yapabilme imkanı sunulmalı. Doygunluk sağlayan motive edici çalışmalar için olanak sağlanmalı. İlgilerine göre seçme imkanı yaratılmalı. Programlar esnek olmalı. Her etkinlikte çocuk rahatlama, doyum ve boşalma olanağı bulmalı. Rehberlik hizmetleri sağlanmalı.

Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının ahenkli şekilde sağlanmasına dikkat edilmeli. Çocuğu yenilimlerinden ve uyumsuz davranışlarından uzaklaştıracak etkinlikler düzenlenmeli ve bu şekilde çocuğun tahtayı silmek, bir şeyleri getirip götürmekle görevlendirilerek yerinden kalkma ihtiyacının yaramazlıkla değil olumlu işlerle doyurulmasını sağlamak. Bu etkinlikler uyumsuz çocuğun gerilimlerini azaltır ve normale dönemsine, yetenek sınırları içinde akademik gelişimini sağlamasına imkan verir. Ancak normalleştirme her uyumsuz çocuk için farklı etkinliklerle sağlanmalıdır. Örneğin üstün zekalı uyumsuz bir çocuğu uyuma zorlarken onu köreltmek yerine çocuğa uygun uyum yolları aranarak ve çocuğun zeka ve yetenekleri doğru yollara kanalize edilerek uyum sağlanmalıdır.
Uyumsuz çocukların eğitimi çok yönlü etkinliklerin birleşimidir.
Uyumssuz çocukların Eğitimi yazısı toplam 6192 defa okundu
Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim Sayfayı Yazdır    Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Uyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim
Uyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | EğitimUyumssuz çocukların Eğitimi | Eğitim