Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim

Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
 
Uyumsuz Davranışların Nedenleri
Kategori : Eğitim

Sınıftaki Uyumsuz Davranışların Nedenleri

Bireye göre her davranışın bir nedeni vardır. Biz anlayıp anlamlandıramasak ta eylemi gerçekleştiren kişice bunun bir gerekçesi vardır. O halde bizim uyumsuz diye nitelendirdiğimiz davranışlarında uyumsuz çocukça bir açıklaması vardır.

Uyumsuz davranış ortaya çıkmasına sebep olan nedenler Doğan Çağlar a göre;
-Kalıtım
-Bedensel nedenler
-Temel ihtiyaçların doyurulamaması
-Çevre ve sosyo-ekonomik etmenler ve
-Yanlış eğitim dir.
Uyumsuzluğun nedenleri araştırılıp, bulunup uyumsuzluk kontrol altına alındığında sorun ortadan kalkabilir.
Sınıftaki uyumsuz davranışlar sınıf yönetimini olumsuz etkiler. Hem öğretmen, hem diğer öğrenciler, hem işlenen konu, hem de uyumsuz öğrencinin kendisi sonuçlardan olumsuz etkilenir. Sınıf yönetimini etkin ve olumlu kılmak için öğretmenin yapması gerekenlerden biri de sınıftaki uyumsuz davranışları ortadan kaldırmak veya bir şekilde uyumlu davranışlarla ikame etmektir. Bunu başarabilmek için başta saydığımız uyumsuz davranışların sınıflandırılması ve uyumsuz çocukların teşhisi aşamalarını geçtikten sonra çocuk ve sergilediği uyumsuz davranışlar bir bütün olarak el alınmalı ve davranışın nedenlerine inilmelidir. Uyumsuz davranışın çocukla birlikte ele alınmasının nedeni çocuğun etiketlenmesi değil, çocuğun hangi özellikleri onu uyumsuz davranışa yöneltiyor bunu  bulmaktır. Yoksa özünde çoğu çocuk uyumlu ve olumludur.
Yukarıda uyumsuz davranışların nedenlerini başlıklar halinde vermiştim şimdi bu nedenleri üzerinde duracak olursak;

-Kalıtım:
Uyumsuz davranışlar doğuştan getirilen bazı özellikler sonucu olabilir. Fazla asabiyet, duygusallık, inatçılık gibi. Ancak yapılan araştırmalar ve uzmanların görüşü uyumsuzluğun kalıtımsal nedenlerinin eğitim çevre gibi etkenlerle bertaraf edilebileceği yönündedir.

-Bedensel Nedenler:
Bedensel nedenler uyumsuz davranış sergilemede önemli derecede etkilidir. Çeşitli beden özürleri (görme bozukluğu, işitme bozukluğu, kamburluk, şaşılık, yürüme bozukluğu, çeşitli organ anormallikleri), hastalıkları (özellikle kronik ve bulaşıcı hastalıklar), bazı hormonal bozukluklar, kazalar ve şoklar bedensel uyumsuzluk nedenleridir. Bedensel uyumsuzlukları olan çocuklar bedenin diğer çocuklardan farklı olmalarından kaynaklanan uyumsuzluğun yanı sıra birde çevredekilerin onlara bedensel özürlerinden dolayı bakış açılarından kaynaklanan bir uyumsuzluk yaşarlar ki bu onlar için ilk uyumsuzluklarından daha önemlidir ve asıl uyumsuz olma nedenleri budur. Çoğu zaman çevredekilerce olumsuz karşılanmak uyumsuzluklarının asıl nedenidir. İnsanlık seviyesine erişmemiş insanlarca ve toplumlarca bu kusurlar çoğu zaman olumsuz karşılanmaktadır.

-Temel İhtiyaçların Doyurulamaması:
Her bireyin normal olarak yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların en azından asgari düzeyde doyurulması şarttır. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar yeterli derecede doyurulamayınca kişilerde uyumsuzluğa sebep olur. İhtiyaçların doyurulması halinde bu uyumsuzluklar ortadan kalkar.

-Çevre ve Sosyo-Ekonomik Nedenler:
Çocuk çevresinden ve çevresindeki insanlardan etkilenir. Onları sever veya sevmez. Sevdiklerine özellikle yönelir, onlardan etkilenir. Aile en etkili çevredir. Aileden alınanlar çok önemlidir. Çocuk çoğu şeyi ailede öğrenir. Daha sonra yakın çevre akraba ve arkadaşlar etkilidir. Çocuğun uyumlu veya uyumsuz davranışlar sergilemesine kaynaklık edebilecek ikinci bir güçtür. Yine çocuğun içinde bulunduğu aile ve çevrenin ekonomik ve sosyal durumu çocuğu etkiler. Okul ise çocuk için bir başka önemli çevredir. Bireysel farklar, gerekli rehberlik, öğretmenin tutumu önemlidir ve dikkat edilmesi gereken hususlardır. Aile, yakın çevre, arkadaşlar, okul ve sosyo-ekonomik etmenlerin olumsuzlukları çocukla uyumsuzluklara neden olabilir.

-Yanlış Eğitim:
Eğitim insanlarda doğru, olumlu ve uyumlu davranışın gelişmesini amaçlar. Planlı, programlı ve titizlikle verilmeyen eğitim tam tersi sonuçlar doğurabilir. Yanlış eğitim çocuklarda uyumsuz davranışların gelişmesinde önemli bir etmendir. Çocuklara uygun eğitim olanakları sunularak önce kendisi, sonra çevresi tanıtılmalıdır. Bu sayede çocuğun kendi yetenek ve imkanlarını bilmesi, çevresini ve toplumu tanıması ve dengeyi kurması sağlanmış olur. Kararlı, düzenli, doğru ve istikrarlı bir eğitim uyumsuzluklara neden olamayacağı gibi mevcut uyumsuzlukları da sona erdirir. Uyumsuz davranışların nedenlerini bulmak ve irdelemek öğretmene, nedenlere uygun çözüm yolları geliştirmesi açısından yardımcı olacaktır. Uyumsuz çocuğun tanınmasının ardından uyumsuz davranışlarının nedeni de bulunduğunda geriye artık dördüncü ve son aşama kalıyor. Uyumsuz davranışın kaynağına inip uygun çözüm yolu geliştirmek, doğru eğitimi vermek ve yeni ve istendik davranışı çocuğa kazandırmak.  
Uyumsuz Davranışların Nedenleri yazısı toplam 11221 defa okundu
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim Sayfayı Yazdır    Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim
Uyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | EğitimUyumsuz Davranışların Nedenleri | Eğitim