Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim

Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
 
Uyumsuz çocukların Tanınması
Kategori : Eğitim

Sınıftaki Uyumsuz Çocukların Tanınması ve Teşhisi

Uyumsuz çocukların mümkün olduğunca erken tanınması uyumsuzluğun önlenmesi açısından önemli bir gelişmedir. Sınıftaki uyumsuz çocuklar için öğretmenin yapması gereken ikinci aşama, yukarıda yaptığımız sınıflandırmaklardan hangisine dahil edilebilecek belirti ve davranışların bu şüpheli öğrencilerce sergilendiğidir. Bunu da saptadıktan sonra öğretmen artık birebir uyumsuz olduğu düşünülen çocuk üzerinde durmaya başlamalıdır. Diğer özür gruplarında erken teşhis çok önemli olamayabilir. Ancak uyumsuz çocuklar için bu çok önemlidir. Uyumsuz davranışlar ne kadar erken teşhis edilirse düzeltilmesi o kadar kolay ve olumlu olur. Çünkü gecikme uyumsuz davranışı pekiştirir, kronikleştirir. Bu da hem birey hem toplum için kayıptır. Eğitim önlemlerinin etki sınırı içindeyken uyumsuz davranışları dikkate almak ve düzeltmek gerekir. Çocuk 0-4 yaş arası evde uyumsuz davranışlar sergilerse çocuk psikiyatrisine götürülmelidir. Okul döneminde ise öğretmen ve uzmanlar bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı ve gerekirse aile ile işbirliği içinde sorunun saptanmasına ve çözülmesine çalışmalıdır. Teşhis için özellikle öğretmenin çok şansı vardır.

Sınıf içindeki öğrenciyle en çok ilişki içinde olan, bunları tespit edebilecek nitelikte yetişmiş olmanın da getirisiyle, öğrenciyi yeterince tanıyan öğretmen birçok yöntem kullanarak da bu teşhisi yapabilir. Sınıf içinde toplu veya bireysel çeşitli tarama, yoklama, derecelendirme teknikleri ve araçlarını kullanabilir. Özellikle toplu tarama yöntemleri öğretmen için uygulaması da kolay olan bir yöntemdir. Bazı testler uygulayabilir, kişilik testleri, cümle tamamlama testleri gibi. Öğretmen sınıfta uyumsuz olduğunu düşündüğü çocuk ya da çocuklar üzerinde titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünde, kanaatleri, psikolojik test veriler, eğitim testleri verileri, akran ve diğer öğretmenlerden toplanan veriler, kişilik envanterleri ve testleri ile toplanan veriler, cümle tamamlama testi, öğrenci derecelendirme ölçekleri verileri ve sonucu uyumsuzluğundan şüphe edilen çocuğun teşhisi öğretmence konulabilir. Daha ileri derecede çalışmalar için bireysel ve çok yönlü incelemelere tıbbi teşhis, psikiyatrik ve psikososyal teşhise başvurulabilir. Sınıftaki uyumsuz çocukların teşhisine yardımcı olabilecek iki yöntemden bahsetmek istiyorum. İkisi de uygulanması kolay ve öğretmen için oldukça yardımcı olabilecek yöntemlerdir.  Birincisi davranış derecelendirme ölçekleri. Uyumsuzluğu saptamada önemli bir yöntemdir. Ancak tek dayanak olamaz. Öğretmen tarafından öğrencilerde gözlenip betimlenecek davranışlar belirlenip buna göre bir davranış derecelendirme ölçeği hazırlanabilir. Belirlenen davranışlar, az-orta-çok, iyi-orta-kötü gibi derecelere bölünür, her dereceye sayısal bir değer verilir. Sonuçları kaydetmek üzere sonuç kayıt çizelgesi hazırlanır. Çocuğun bu davranışlarda gösterdiği genel seviye sürekli izlenimler sonucu belirlenir ve derecelendirilir. Öğretmenin bu ölçeği özenle hazırlaması ve uygulamada objektif olması gerekir.

Öğretmenin, uyumsuz çocukların ilk tanınması için kullanabileceği ikinci bir yöntemde cümle tamamlama testidir. Bu testi de yine öğretmen kendisi sınıftaki öğrencileri özellikle uyumsuz olduğunu düşündüğü öğrencileri baz olarak hazırlayabilir. Öğrenci hakkında içsel ve dışsal birtakım davranışlarının nedenlerini veya bilinmeyenleri açığa çıkarmada etkili bir yöntemdir. Etkili ve kendisine yardımcı olabileceğini (ipucu verebileceğini) düşündüğü kritik bazı kelimelerle başlayan cümlelerin sonu boş bırakılarak hazırlanır. Öğrencilerin bu yarım bırakılan cümleleri kendilerine göre tamamlamaları istenir.
Örneğin;
Babam ......
Okuldan .........
Arkadaşlarımla birlikte ..................
Bence .............
Evde olmak ...............
Annem benim için .....................
İnsanları ................
Şeklinde yarım cümleler hazırlanabilir. Daha sonra bu testler dikkatle okunup incelenerek çocuk hakkında önemli veriler toplanabilir.
Derecelendirme ölçekleri, cümle tamamlama testleri dışında öğretmen uyumsuz çocukların teşhisi için, sınıf resimleri, sınıf oyunları, öğrenci tarama listesi, kendi hakkında düşünceleri, kendi kendini test etme gibi yöntemleri daha önce saydığımız birçok yöntem ve araçlara ek olarak kullanabilir.
Uyumsuz çocukların Tanınması yazısı toplam 7447 defa okundu
Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim Sayfayı Yazdır    Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Uyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim
Uyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | EğitimUyumsuz çocukların Tanınması | Eğitim