Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim

Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
 
Uyumsuz çocukların özellikleri
Kategori : Eğitim

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Uyumsuz çocuklar için, antisosyal, anormal, davranış bozukluğu olan çocuklar gibi çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. Bunlar daha ziyade bütün uyumsuzluğu anlatan kavramlardır. Bazen de hepimizin kullandığı serseri, kavgacı, dengesiz, ters gibi belirgin bir uyumsuzluğu temsil eden kavramlar kullanılır. Yani problemli çocuklar uyumsuz davranışlarını temsil eden kavramlarla etiketlenir.
Problemli çocuklar, fazla asabiyet, huzursuzluk, rahatsızlık, okula ilgisizlik, akademik çalışmalarda başarısızlık, aşırı kıskançlık, aşırı hırslılık, dikkatsizlik, öfkelilik, utangaçlık, korkaklık, güvensizlik, duygusallık, hassaslık gibi davranışlar gösterebilirler. Elbette bu davranışları normal insanlarda da gözlemlemek mümkündür. Sorun bu davranışların ciddi anlamda süreklilik göstermesidir. Uyumsuz çocuklarda bu davranışların bazıları ya da çoğu süreklidir.

SINIFTA UYUMSUZ ÇOCUKLAR
Davranış bozukluğu olan çocukların okul çağındaki oranı yapılan araştırmalarca % 1-2 olarak saptanmıştır. Bu çocukların elden geldiğince özel eğitim görmeleri gerekir. Bunda en önemli rol öğretmene düşer. Öğretmen uyumsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olmalı, uyumsuz çocuklar için neler yapabileceği konusunda kendisini geliştirmiş olmalıdır ki bu çocuklar topluma kazandırılabilsin, sonları iyi olsun. Uyumsuz davranışlar ve yapılması gerekenler hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olan öğretmen önce çocuktan ziyade uyumsuz davranışlar üzerinde durmalı, gerekli sınıflandırmayı yapmalıdır. Sonra uyumsuz çocuğu adeta incelemeye tabi tutmalı, çocuğu tanımalı, onunla ve çevresiyle ilişki kurmalı, bazı yöntemler (testler, teknikler vs.) kullanarak gerekli tanı ve teşhisi koymaya çalışmalı ya da bunun için yardımcı olmalıdır. Daha sonra hem çocuğu hem de uyumsuz davranışlarını bir bütün halinde ele alarak bu davranışların nedenlerini çevrenin ve çocuğunda yardımıyla bulmaya çalışmalıdır. Bu üç aşamayı geçtikten sonra, özellikle uyumsuz davranış çocukta tam olarak yerleşmemişse yani erken teşhis edilmişse, yeni ve uyumlu davranış oluşturma kolay olacaktır. Yani dördüncü aşamada sıra uyumsuz öğrencilerin eğitilmesidir. Öğretmenin sınıf yönetimini etkili kılmak için, uyumsuz öğrenciler için nasıl bir yol izleyeceğini sonlara nasıl yaklaşacağını, onları nasıl eğiteceğini, yukarıda saydığımız dört aşamayı uzunca ele alarak yanıtlayabiliriz.
Uyumsuz çocukların özellikleri yazısı toplam 9414 defa okundu
Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim Sayfayı Yazdır    Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Uyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim
Uyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | EğitimUyumsuz çocukların özellikleri | Eğitim