Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı

Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
 
Edebiyatımızda Ilkler
Kategori : Türk Edebiyatı

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER 

- İlk noktalama işaretini Şinasi Şair Evlenmesi'nde kullanmıştır.
- İlk çeviri roman Kamil Paşa'nın Telemak'tır.
- İlk roman Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
- İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir.
- İlk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
- İlk realist roman Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
- İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir.
- İlk psikolojik roman Eylül'dür (Mehmet Rauf)
- İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi adlı eseridir.
- İlk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
- İlk makale Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
- İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
- İlk pastoral şiir A.Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
- İlk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
- Çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
- İlk eleştirmen Namık Kemal'dir.
- İlk çoçuk yayınımız Eftal ve Mümeyyiz'dir.(1869)
- İlk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz'dir.
- Aşık Veysel'in ilk tanıtılması A.Kutsi Tecer tarafından tanıtılmıştır.
- İlk edebiyat dergimiz Hazine-i Evrak
- İç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir.(A.Ağaoğlu)
- Yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan'ın Müsameratname'dir.(1872)
- İlk mensur şiir yazımı Halit Ziya ile başlar.
- Post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay'dır.(Tutunamayanlar)
- Batıdan yapılan ilk fabl çevirisi  Şinasi tarafından yapılmıştır.
- Yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları'dır.
- İlk defa yurt dışında yayınlanan Türk masalları 16. Lui döneminde Fransa da
- Türk masallarını ilk defa derleyen İ. Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
- Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
- İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı  Köroğlu'dur.(1953)
- Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir.(1943)
- Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund'dur.(1935)
- Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy'dir.(Chester Gould)
- Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth'tır.(1697-1908)
- Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati'dir.
- Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler'dir.
- Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiirini hece vezni ile yazmıştır.
- İlk Türk dünyası ansiklopedisi  Kutatgu Bilig
- İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı  Köroğlu'dur.
- Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü  Kara Maske'dir.
- Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.
- Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber'dir.(A.Hamit Tarhan )
- Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz'dır.(Y.Ziya Ortaç)
- İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun'dur. (K.Çelebi)
- İlk hatıra kitabı Babürname'dir. (Babürşah)
- İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai'dir.
- İlk antoloji Harabat'tır. (Z.Paşa)
- İlk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye'dir. (Şinasi)
- İlk mizah dergisi Diyojen'dir. (Teodor Kasap)
- İlk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet'tir. (A.Mithat)
- Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler'dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
- İlk fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir.
- İlk Türk yazarı Yollug Tigin'dir.
- İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig'tir.
- İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem'dir.
- İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk'tür. (K.Mahmut)
- İlk sosyolog Ziya Gökalp'tir.
- İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
- Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir.
- İlk çağdaş roman Mai ve Siyah tır. (Halit Ziya)
Dünyada bilinen en eski destan  Gılgamış tır.
- İlk kadın romancı Afraben'dir (Afrahat)
- Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary'dir.
- İlk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
- İlk tezkiremiz Mecalis ün Nefais'tir. (A.Şir Nevai dir)
- İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir. (N.Kemal)
- Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı'dir.
- Türkler in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.
- İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur.
- İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
- Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği  Aprın Çar Tigin'dir.
- Türkçe nin ilk gramer kitabı Baskakov yazmıştır.
- Aydınlar arasında heceyi ilk deneyen şair  M.Emin Yurdakul'dur.
- Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan şair M.Emin Yurdakul'dur.
- Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz  Tevfik Fikret'tir.
- Şiirde noktalama işaretini ilk kullanan yazar Servet-i Fünuncu Tevfik Fikret'tir.
- Divan Edebiyatı nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi  Naili'dir.
- İlk serbest vezni Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
- İlk anjabmanı Tevfik Fikret kullanmıştır.
- İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
- İlk Türkçe özel gazete  1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
- Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz'dur. (Kayra)
- Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar ın Manas Destanı'dır.
- En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.
- Türkiye de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat  Bir Lügat Bulamadım'dır.(M.Doğan)
- Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız  Halide Edip Adıvar'dır.
- Türkiye'de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri  Halide Edip Adıvar'dır.
- Atatürk'e muhalefet eden ilk kadın yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
- Sürgüne gönderilen ilk kadın yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
Edebiyatımızda Ilkler yazısı toplam 33762 defa okundu
Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Edebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı
Edebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk EdebiyatıEdebiyatımızda Ilkler | Türk Edebiyatı