Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri

Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri
 
Röportaj
Kategori : Yazılı Anlatım Türleri

Röportaj

Gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. Öğretici yazı türüdür. Bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır.Röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır.
Yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler... gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. En çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. Çok yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. Uzunluğu çoğu zaman makaleden çoktur. Bazen bir röportaj yazısı gazetenin
iç sayfalarından birinde dizi halinde günlerce yayınlanır. Okuyucunun sıkılmadan, merakla, okuduğu bir yazı bir türüdür. Röportaj yazmak çok önemlidir. Bu nedenle de röportaj yazarının toplumsal sorumluluğu
diğer yazarlardan daha çoktur. Röportaj yazarlığı ayrı bir ustalığı ve yan alan becerilerini gerektirir. Yazar evindeki köşesine çekilip yazmaz yazdıklarını. Röportaj yazarı eline ayağına çabuk olmak zorundadır. Yazar bir yandan evinde çalışırken bir yandan kütüphanede, arşivde, devlet dairesinde, iş yerlerinde araştırma
yapacak; diğer yandan da olay yerinde incelemeler yapacaktır. Hem fotoğrafçı titizliği ile çalışacak; hem de yerine göre kimi zaman sevecenlikle, kimi zaman ısrarlı ama hiçbir zaman sırnaşık ve terbiyesiz olmadan, haddini bilerek, insan haklarını da çiğnemeden soruşturma yapacaktır. Bütün bunların yanında röportaj yazarı, okuyucu ile bağını koparmamak zorundadır.

* Röportaj türünün belirleyici özellikleri   
-  Röportaj da düşünsel plânla yazılır.
-  İşlenen konu; toplumsal, sanatsal olay ya da olgu olmalıdır.
-  Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma, bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
-  Röportaj yazarı; açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve tartışmalı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır. 
-  Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanmalıdır.
-  Röportaj yazıları zamanla tarihsel belge olabilir.
-  Fotoğraf ya da belge kullanılabilir. 
Röportaj yazısı toplam 8793 defa okundu
Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri Sayfayı Yazdır    Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Röportaj | Yazılı Anlatım Türleri
Röportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım TürleriRöportaj | Yazılı Anlatım Türleri