Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji

Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
 
Örtülü Ödenek Nedir?
Kategori : Bilim Fen Teknoloji

5018 sayılı kanunun yirmi dördüncü maddesi uyarınca tanımlanan örtülü ödenek, ilgili yasa maddesinde kamu faydası ve ülke bekası adına yapılan kapalı savunma ( gizli savunma ) ve kapalı istihbarat ( gizli istihbarat ) hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarı, yüksek menfaati, güvenliği, üst düzey sosyal, siyasi ve kültürel vaziyetler gibi durumların gerektirdiği hallerde hükümet ve bağlı birimleri tarafından harcanmak üzere başbakanlık bütçesi dahilinde ayrılan ödeneğe denir. Örtülü ödenek, kamu adına verilen vazifelerin icab ettirmesi halinde istihbari faaliyetler icra etmekte olan kamu kuruluşlarının bütçelerine aktarılabilir veya bu kurumlara örtülü ödenek tahsis edilebilir. Örtülü ödeneğin hiçbir şekil ve suretle hükümet başkanının ve bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişilerin nevi şahsına münhasır harcalamaları veya siyasi fıkraların her hangi bir giderinde kullanılaması mümkün değildir. Örtülü ödeneklernin tamamının toplamı asla ve asla genel bütçe başlangıç ödeneğinin binde beşilik tutarından büyük olmamalıdır. Oran ve tutarlar yıllık olarak hesaplanır. Ödeneğin miktarı ve nasıl kullanılacağı Başbakanlık ve ilgili bakanlar tarafından tayin edilir. Yukarıda dört paragraf boyunca yaptığımız açıklama biraz karışıkmış gibi gözükse de kanunda bu şekilde ifade edilmiştir. Yasaları yorumlayacak kadar hukuki terim bilgisi olmayanlar içinse birkaç örenkele konuyu açıklamaya devam edelim. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üst düzey askeri personel ve hükümeti yöneten siyasiler dışındaki kişilerce bilinmesi sakıncalı olan bir teçhizat ya da teknoloji satın alınırken örtülü ödenek kullanılabilir. Aynı örtülü ödenek duyulması ülkeye zarar verebilecek bir bilimsel çalışma içinde tahsis edilebilmektedir. Genel Kurmay İstihbarat Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi istihbarat kurumlarına; istihbari çalışmalarda kullanılmak üzere örtülü ödenek ayrılabileceği gibi bu kurumlara Başbakanlık’a ait örtülü ödenekten pay da ayrılabilir. Örtülü ödenek en çok Refah - Yol ve Ana – Yol olarak hafızlarda kalan koalisyon ortaklıkları döneminde, Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller ile gündeme gelmiştir. Hala kanıtlanamayan suçlama odur ki, devrin ünlü dolandırıcısı Selçuk Parsadan tarafından Tansu Çiller dolandırılmış ve örtülü ödenekten adı geçen dolandırıcının nam-ı hesabına para aktarılmıştır.Örtülü Ödenek Nedir? yazısı toplam 5046 defa okundu
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji Sayfayı Yazdır    Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji
Örtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen TeknolojiÖrtülü Ödenek Nedir? | Bilim Fen Teknoloji