Atatürkçülük | Atatürk

Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | Atatürk Atatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | Atatürk Atatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk
 
Atatürkçülük
Kategori : Atatürk

Atatürkçülük

1-Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi
Atatürk'ün devlet hayatına, fikir ve ekonomik hayata, ayrıca toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerine Atatürkçülük denir. Atatürkçülük, Türk milletinin bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olmasını; devletin, millet egemenlği esasına dayandırılmasını öngörür. Ayrıca, Türk kültürünün akın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını yüce bir amaç olarak kabul eder. Siz de biliyorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, Atatürkçü düşünce sistemi ile Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğine dayanır. Türk milletinin güçlü ve köklü devlet geleneği, Atatürk ilkeleri ile hem zenginleşmiş, hem de çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Atatürkçülüğü kişi ve millet olarak benimsemek, saptırııcı ve tutucu akımlara karşı korumak gerekir. Ancak o zaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi, güçlenmesi ve geleceğinin güvenceye alınması sağlanabilir.

2-Atatürkçülüğün Nitelikleri
Atatürkçülük, Türk milletinin ihtiyaçlarında ve gerçeklerinden çıkmış millî bir düşünce sistemidir. Temelinde millî kültürümüz ve insanlığın binlerce yılda gelifltirdiği yüksek değerler vardır. Bilimin önderliğinde
yenileşmeye ve değişmeye açıktır. Atatürkçülük, Atatürk'ün inkılâp ve ilkeleriyle bir bütündür ve süreklidir. Atatürkçülükte tam bağımsızlık ve millî egemenlik, devletin temel unsurlarıdır. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Atatürkçülükte, kişi hak ve hürriyetlerinin önemi büyüktür. Ancak, bu hürriyetler sonsuz değildir. Vatandaşların birbiriyle ve devletle, karşılıklı olarak yükümlülükleri vardır. Atatürkçülük, Türk milletinin millî birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir hayat sürmesini, yurtta ve dünyada barışı korunmasını amaç edinmiştir.

3-Atatürkçü Düşünce Sisteminde Millî Güç Unsurları
a) Siyasal Güç
b) Ekonomik Güç
c) Askerî Güç
Atatürkçülük yazısı toplam 6354 defa okundu
Atatürkçülük | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürkçülük | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürkçülük | Atatürk
Atatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | AtatürkAtatürkçülük | Atatürk