İslamda Kibir | Din Ve Ahlak

İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlak İslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlak İslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak
 
İslamda Kibir
Kategori : Din Ve Ahlak

Kur'an-ı Kerim'de kibirlenmeden veya büyüklük taslamadan söz eden pek çok ayete rastlanır.Mesela münafıkların sıfatlarının anlatıldığı münafıün suresinin 5.ayetine baktığımızda ''Onlara gelin ALLAH'ın
Rasulü sizin için mağrifet dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve onların kibirlenerek yüz çevirdiklerini görürsünüz''

Yalancı ve günah yüklü kimse kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir de sonra kibirlenerek sanki işitmemiş gibi küfredendirler.O'nu acı bir azab ile müjdeleyin diye Casiye suresinde de açıklanıyor..

Yukarıda örnek olarak verilen birkaç ayet mealinden de anlaşıldığı gibi kibir, daima ALlahın emir ve yasaklarını göz ardı etmenin ve onlardan yüz çevirmenin başlıca sebebidir.

Kibir cennete girmeyi önleyen en büyük engeldir

İslamda Kibir yazısı toplam 4544 defa okundu
İslamda Kibir | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    İslamda Kibir | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
İslamda Kibir | Din Ve Ahlak
İslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlakİslamda Kibir | Din Ve Ahlak