Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim

Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim
 
Eğitime Başlama Yaşı
Kategori : Eğitim

İlkokul öncesi eğitimin önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılırken ülkemizde hala bu oran çok gerilerde seyrediyor... Tüm dünyada ilkokula başlama yaşı 7, ancak Türkiye'de ailelerin çok küçük bir kısmı çocuklarını, ilkokul öncesinde temel bilgileri almaları için bir eğitim kurumuna gönderiyor. Türkiye'de 4-6 yaşındaki çocukların sadece yüzde 25'i, 5-6 yaşındaki çocukların ise sadece yüzde 32'si okul öncesi eğitimden faydalanıyor. 3-5 yaşlarında erken çocukluk eğitimi alan çocukların oranı; Meksika'da yüzde 70, Fas'ta yüzde 34, Ürdün'de yüzde 27 iken; AB ülkelerinde çocukların yüzde yüze yakını erken çocukluk eğitimi alıyor. Türkiye'de ise 2000-2001 itibariyle bu oran sadece yüzde 10. Bu oranın düşüklüğü hemen olmasa da uzun vadede aslında ciddi sorunlara yol açıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Projeler Yöneticisi Psikolog Serkan Kahyaoğlu, okul öncesi eğitimin önemini ve 7'nin neden çok geç olduğunu pek çok veriye dayanarak açıklıyor.

"Beyin gelişiminin büyük bir bölümü yaşamın ilk altı yılında tamamlanır. Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir ve gelişimin (zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel) en hızlı olduğu yaşlardır. Bu dönemde oluşturulacak temel, kişinin tüm hayatı boyunca etkili olacaktır. Dolayısıyla erken yaşlarda çocuğun aldığı eğitim, çocuğa sunulacak deneyimler ve uyarıcılar onun beyin gelişimine destek vermekte önemli bir etkendir. Çocuğa sunulan tecrübelerdeki çeşitlilik onun beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Çocuğun gelişimi çevre ile etkileşim sonucu olur. Çocuklar çevreden en fazla erken çocukluk döneminde etkileniyorlar. Çevre sadece çocuğun içinde bulunduğu yakın aile ile sınırlı değildir. Çocuğun dolaylı ya da doğrudan etkileşimde olduğu aile, okul öncesi eğitim kurumu, ailenin içinde bulunduğu topluluk, kurumsal topluluk, sosyo politik çevre gibi diğer çevrelerin de önemi göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle sadece ailelerin değil  toplumun tüm kesimleri erken çocukluk eğitimine duyarlı olması önemli. Erken çocukluk yıllarında kaliteli eğitim desteğinden yararlananların okula daha hazır başladıkları görülüyor.

Araştırmalar bu dönemde destek alabilen çocukların; okulda daha başarılı olduklarını, daha uyumlu bireyler olduklarını, daha uzun süre eğitim hayatı içinde kaldıklarını ve çoğunluğunun üniversiteye gittiklerini buna bağlı olarak da daha yüksek statülü işlerde çalıştıklarını ve daha yüksek kazanç elde ettiklerini, toplumsal ve ekonomik gelişmeye ciddi katkıda bulunduklarını gösteriyor.

Ülkemizde yapılan araştırmalar 0-6 yaş arası eğitime yapılan her 1 liralık yatırımın, topluma 7 ila 9 liralık kazanç olarak geri döndüğünü gösteriyor. Araştırmalar, erken çocukluk eğitimi alan çocukların almayanlara oranla daha yüksek zihinsel beceriler ve eğitime yatkınlık sergilediklerini ortaya koyuyor. Dahası, bu gelişim, kaynaklara ulaşma şansı kısıtlı çocuklarda, bir diğer deyişle 'risk altındaki çocuklarda' daha da yüksek.

Eğitime Başlama Yaşı yazısı toplam 11167 defa okundu
Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim Sayfayı Yazdır    Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Eğitime Başlama Yaşı | Eğitim
Eğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | EğitimEğitime Başlama Yaşı | Eğitim