çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler

çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
 
çanakkale Kaleleri
Kategori : Tarihi Turistik Yerler

KİLİTBAHİR KALESİ
Kilitbahir kalesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından Rumeli yakasında bugün ki adıyla çimenlik kalesiyle birlikte inşa ettirilmiştir. Kale daha sonra 1551 yılında Kanuni devrinde önemli tamirat ve düzenlemeler görmüş olup daha sonrada Sultan Abdülaziz tarafından bizzat restore edilmiş ve toplarla takviye edilmiştir.
Bu kaleye Kilitbahir adının verilmesi Piri Reis tarafından şöyle anlatılmaktadır:
Rumeli tarafında olan kaleye Bahr-ı kilit dediklerine bais olmuş kim o kale bina olduğu zamanlarda yukarıdan varan kimler icazet-i Rumeli tarafından alurlar imiş onun için Bahr-ı kilit demişler. Bu kaleye Kanuni Sultan Süleyman bir kapı kalesi (Sarı Kule) ile bir sur duvarı eklemiştir. Hiçbir yerde uygulanmamış özgün bir planı vardır. Surlara önem verilmemiş, kale duvarlarından daha ince tutulmuştur. Buna karşın yonca yaprağı biçimindeki üç avlulu iç kale oldukça korunaklı yapılmıştır. İç kale 7 katlıdır. Her katta değişik sayıda hücrediyebileceğimiz odacıklar bulunmaktadır. kuzeyinde bir kapı, her yüzde pencere ve mazgallar vardır. Kilitbahir kalesini üç bölümde incelemek mümkündür.
* Dış Kale duvarları:
2 metre genişlik ve 500 metre uzunlukta olan bu duvarlar 4 metre yüksekliğindedir. Üç tane kapısı vardır. Bugün iki kapısı moloz taşlarla örülü olup yalnızca kuzey kapısı açıktır.
* Sarı Kule:
Taş işçiliği mükemmel olan kule büyük kesme taşlardan yapılmış ve daire planlıdır. Kapısının üzerinde yazıtı vardır. Kule 3 katlıdır. Alt kapı depo olarak kullanılmaktadır. İkinci kata taş merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin içine 6 metre uzunlukta 1.5 metre genişlikte bir sahanlıkla girilmektedir. Kalenin içi 9 metre çapındadır. Duvar kalınlığı ise 6 metreyi aşmaktadır. İçeriden dışarıya doğru uzanan 7 adet mazgal penceresi vardır. Çanakkale bölgesinde Osmanlı döneminde yapılan kale ve Tabyalar vardır. 1.5 metre genişlikteki taş merdivenle terasa yani 3. kata çıkılır. 15 metre genişliktekiteras taş bloklarla döşenmiştir. Sarı kulenin içindeki renkli boğaz haritası 1. Dünya savaşı sırasında yapılmıştır. Daha evvelce bahsedildiği gibi boğazın en dar yerinde bulunması açısından önemli stratejik konum durumundadır. Ayrıca boğaz akıntısı burada fazla olduğundan eski zamanların gemileri akıntı nedeniyle yavaş geçtiklerinden uzunca süre ateş altına alınabiliyordu. Bugün bile aynı ehemniyeti taşımakta olan kalenin stratejik yeri boğazın 1200 metre gibi dar yerinde olması nedeniyle boğaza tam anlamıyla hakim olmaktadır. Kale 1915te boğazı koruma görevini yapmıştır.

SEDDÜLBAHİR KALESİ (Kale-i Sultaniye)
Kale 1659 yılında yapılmıştır. Seddülbahir kalesi, Rumeli kıyısında Gelibolu yarımadasının Ege denizine bakan ucunda bulunmaktadır. Anadolu yakasında tam karşısında bulunan Kumkale ile birlikte inşa edilmiştir. Kale yapımı için gerekli para Valide Hatice Sultan tarafından karşılandığı için kaleye Kale-i Sultaniye ismi verilmiştir. Kalenin yapımında Çektiri filosundan tutsaklar çalıştırılmıştır. Bu kaleye o zaman en uzun menzilli topları yerleştirilmiş olup, devrin şairleri övücü şiirler yazmışlardır. 
* İnşa ediliş amacı:
1659 yılında Venedikliler Morto limanındaki donanmamızıyakarak Limni ve Bozcaadayı ele geçirmişler ve İstanbulda korku ve panik uyandırmışlardı. Bunun üzerine Valide Turhan Sultan tarafından iş başına getirilen Köprülü Mehmet Paşa,İstanbuldan Geliboluya geldi. Burada hazırladığı bir filo ile 1657de Çanakkale Boğazında 3 gün süren bir deniz savaşının sonunda Topçu Kara Ahmet Ağanın Venedik amirali Merikonun gemisine attığı bir gülle, Venediklileri yenilgiye uğratmış ve Bozcaadadançekilmelerini sağlamıştır. Bu savaşta mevcut kalelerin düşman saldırılarına yetmediği anlaşıldığından IV Murat zamanında boğazın tahkimine başlandı. Mimar Mustafa Paşa Ağa Frenk Ahmet Paşa yönetiminde faaliyete geçilerek Rumeli kıyısında Seddülbahir, Anadolu kıyısında Kum Kale inşasına başlanmıştır. Kale Çanakkale savaşlarında Topçu Yarbayı Mecit Bey komutasında Ertuğrul koyuna İngilizlerin 19 - 25 Şubat 1915te yaptığı çıkarmaya karşı koymuştur.

ÇAMBURNU KALESİ
Bigalı kalesine yakın olan kalenin II. Mahmut devrinde yapıldığı söylenmektedir.
*İnşa ediliş amacı:
Tüm duvar ve sur yüksekliği 2 metreyi bulan kalenin gözetleme ve kontrol amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Kalenin sur ve duvarları onarım görmemiştir. Harap, yıkık durumda olup bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Çamburnu kalesi, 1915 Çanakkale savaşlarında görevini yapmıştır.

BİGALI KALESİ
III. Selimin emriyle yapımına başlanan kale II. Mahmut zamanında (1807 - 1820) tamamlanmıştır. Kalenin asıl amacı kontrol olup harplere sahne olmamıştır. Bugün kendi kaderine terk edilen kale yıkık durumdadır.

ÇİMENLİK KALESİ
Çimenlik kalesi, 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Kalenin yapımına İstanbulun fethinden önce başlanmış olup 93 gün gibi kısa bir sürede 1000 işçiyle tamamlanmıştır. Kale tetkik edilirse iki esas kısımdan meydana geldiği görülür. Birinci kısım kaleninilk müdafaasını teşkil eden dış kale duvarları, ikinci kısım ise avlu ortasındaki iç kaledir.
* Dış kale duvarları:
Bu duvarlar iç kale etrafında kuzey - güney istikametinde 100 metre ve doğu - batı istikametinde 150 metreyi aşan bir dikdörtgen teşkil eder. Dış kale duvarları ortalama 5 metre kalınlıktadır. Dış kale duvarları üzerinde mevcut, kaleye bitişik ölçüleri 5 x 10 olan caminin mihrabı planın güneydoğu köşesinde bulunmaktadır. Bu cami ihtiyaca kafi gelmediğinden daha sonra avluda yeni bir cami daha inşa edilmiştir.
* İç kale:
Eni 29 metre, boyu 44 metre, yüksekliği 22 metredir. İç kale zemin kat, birinci kat, ikinci kat ve teras kat olmak üzere dört kat ihtiva eder. İkinci katta 5 metre çapındaki kubbeli odalar boğaz ve kara tarafında olmak üzere 10 adettir. Teras kat, eni 25 metre boyu 38 metre olup 1.5 metre yüksekliğinde mazgallı duvarlarla çevrilmiştir. Takriben 1000 metre olan geniş terasta Fatihin askerlerine nutuk irad ettiği rivayet edilir.10Kanuni tarafından 1551 yılında etrafı büyük surlarla çevrilen kale Sultan Abdülaziz tarafından tamir ettirilmiştir. İnşa ediliş amacı: Kale stratejik açıdan büyük önem taşımaktadır. Boğazın en dar yerinde bulunmakta olup karşısında inşa edilen Kilitbahir kalesiyle boğazı kontrol altında tutabilen bir yere sahiptir.  Fatih, İstanbulu Fethinden evvel donanmaya büyük önem vermekle beraber Çanakkale boğazının tahkimatına itina göstermemiş ve bu yüzden İstanbul muhasarası esnasında Avrupadan Bizansa yardıma gelen gemiler boğazdan geçmiştir. Bunun üzerine Fatih tahkimata büyük önem vermiş ve boğazın en dar yerinde Rumeli sahilinde Sestos civarında ve Anadolu sahillerinde ABYDOS civarında karşılıklı iki kale inşa ettirmiştir. Bukalelerden Rumelidekine Kilitbahir, Anadolu sahilinde bulunan ve iki kalenin en kuvvetlisi olan kaleye ise Çanak - kalesi veya Sultaniye adı verilmiştir. Kalenin, Çanakkale Savaşına kadar muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamış olup bu konuda bilgi mevcut değildir. Kale 1915te boğazı koruma görevini başarıyla yerine getirmiştir.

KUMKALE (KALE - İ HAKANİYE)
1659 yılında Seddülbahir kalesi karşısında Çanakkale boğazının girişinde Ege denizine bakan yerinde inşa edilmiştir. Kale yapımı için gerekli para IV Murat tarafından karşılandığı için kaleye Kale - i Hakaniye ismi verilmiştir.
* İnşa ediliş amacı:
1656 yılında Venedikliler Morto limanındaki donanmamızıyakarak Limni ve Bozcaadayı ele geçirmişler ve İstanbulda korku ve panik uyandırmışlardı. Bunun üzerine Valide Turhan Sultan tarafından iş başına getirilen Köprülü Mehmet Paşa Sancağı Şerif ile İstanbuldan Geliboluya geldi. Burada hazırladığı filo ile 1657 yılında Çanakkale boğazında 3 günlük bir muharebe sonunda düşmanı yenmeyi başarmış, bilahere tahkimine gerekli görülen Kumkaleyi inşa amacıyla Frenk Ahmet Paşa yönetiminde göreve başlanmıştır. Kale 1915 Çanakkale savaşlarına sahne olmuştur. Karşısında bulunan Seddülbahir kalesi ile birlikte 19 - 25 şubattaki İngiliz ve Fransız donanmalarının saldırılarına kahramanca karşı koymuştur.

BABA KALE (TILSIMLI KALE)
Kale kapısında bulunan kitabeden anlaşıldığına göre rumi 1155 yılında yapılmıştır. Lale devrinde III. Ahmet zamanında yapımına başlanan kalenin taşlarıBehramkaleden getirtilmiş, işçi gücünün yetersizliğini gören III. Ahmet bir ferman yayınlayarak mahpus bulunan tutukluların kale inşasında çalıştıkları taktirde affedileceği duyurulmuş ve kale inşasında esir ve tutsaklar çalışmışlardır.
* İnşa ediliş amacı:
O tarihte Frank korsanları çevreyi talan edip korku salmışlardı. Kalenin yapılış gayesi korsanlardan korunmak ve küçük bir iskan bölgesi olan köyü kaleiçinde barındırmaktı. Kalenin muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.

NARA BURNU KALESİ
III. Selim devrinde Bigalı kalesi ile yapımına başlanan kale II. Mahmut devrinde bitirilmiştir.
* İnşa ediliş amacı:
İstanbula giden gemilerin son kontrollerinin yapımı amacıyla yapılmıştır. 15Kalenin muharebelere sahne olduğu kaydına rastlanmamıştır.Kale halen Çanakkale Boğaz Komutanlığına bağlı Deniz Birlikleri Komutanlığınca iskan edilmekte olup, iç kalenin durumu iyidir. Dış surlar kısmen yıkılmış olup onarılmasına devam edilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA
AYDOĞAN Naşit Bora; Çanakkale Valiliği, 1996 ÇANAKKALE VALİLİĞİ, İl Turizm Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1998 ÇAMOĞLU Şemseddin, Çanakkale Boğazı ve Savaşları, Kutulmuş Matbaası-İstanbul-1962 EREN Ramazan, Çanakkale İlinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Folklor İncelemeleri. HARP AKADEMİLERİ BASIMEVİ, Çanakkale Savaşları, İstanbul-1999. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, Çanakkale Bölgesinde Osmanlı Döneminde Yapılan Kale ve Tabyalar- KARPUZOĞLU Muhterem, Antik Çağdan Günümüze Çanakkale, Bilgi Matbaası-Çanakkale, 1998. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıl Dönümü, Çanakkale Ankara-1995. UTKULAR İsmail, Çanakkale Boğazından Fatih Kaleleri, Pulhan Matbaası İstanbul, 1953-1967, Çanakkale İl Yıllığı.
çanakkale Kaleleri yazısı toplam 4942 defa okundu
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler Sayfayı Yazdır    çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler
çanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerlerçanakkale Kaleleri | Tarihi Turistik Yerler