Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk

Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
 
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk
Kategori : Atatürk

Yakın Çevresinin Gözüyle Atatürk

I
Mustafa Kemâl Atatürk, hemen her zaman nerede durulacağını bilmiştir. Bu, onun pek hayran olduğum meziyetlerinden biriydi. Daima ilerisini düşünmek, daima dikkat, onun memleket yolundaki işlerinde hâkim olmuştur.
          Mareşal Fevzi ÇAKMAK 

II
Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal'in yaptığını yapabilecek cesarette demiyorum, belki ondan gözü pekler vardı; azminde demiyorum, belki onun kadar azimli olanları vardı; bilgi de demiyorum, şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı; fakat kırk yıllık ömrümde onun "liderlik dehasında" hiç kimseyi tanımadım.
            Falih Rıfkı Atay 

III
Bütün dünyaya kendisini dâhi olarak kabul ettiren bu insanın, her konuda şüphesiz dâhiyane fikirleri olacaktı. Bu fikirleri peşinen bilmeye imkân göremiyorum. Atatürk durumlara göre gerekli tedbirleri almasını çok iyi bilen bir insandı.
Ancak şu vesile ile halk efkârına şunu açıklamak isterim; Atatürk'ün en çok kızdığı cümle "Az gelişmiş ülke" cümlesiydi.
          Prof. Afet İNAN 

IV
Savaş meydanlarının muzaffer kumandanı, barış masalarının ateşli savunucusu, hürriyet ve bağımsızlık aşığı; demokrasi, millî egemenlik ve millî hâkimiyetin ateşli taraftarı K. ATATÜRK, bilim ve tekniğin aydınlığında çağdaş Türkiye'yi kurmayı, Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe esas hedef olarak göstermiştir.
Türk istiklâl ve hürriyet destanının, hem en büyük kahramanı ve hem de baş yazarı Atatürk'tür.
           Fethi BOLAYIR 

V
Atatürk, özellikle bulunduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşe ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir varlıktır.
           İsmet İNÖNÜ 

VI
Mustafa Kemâl Paşa mücadeleye atılmasıydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf, fakat millî karşı koyma hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmesiydi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Nur içinde yatsın büyük kurtarıcı.
           Rauf ORBAY 

VII
Yunan orduları, Ankara üzerine yürüyordu. Bir sabah erken, Millet Meclisi'nde toplandık. Ondan bilgi alacaktık. Bir Anadolu haritası istedi, getirdik. Kırmızı kalemle, Sakarya arkasında geniş, uzun bir hat çizdi ve bu hattı bize göstererek:
-Düşmanı burada tepeleyeceğiz dedi. İnandık, niçin inandık, nasıl inandık, hâlâ bilmiyorum.
Bu işi üzerine aldı ve düşmanı çizdiği hat üzerinde tepeledi. O, Sakarya'dan Ankara'ya bir çocuk gülümsemesiyle dönmüştü. Yenilgimizle bittiği takdirde Türk bağımsızlığının mutlak ve mutlak sonu olacak bir çarpışmayı kişisel çabalarıyla kazanmıştı.
           Hamdullah Suphi TANRIÖVER 

VIII
Atatürk, dinamik bir ruha sahiptir. Ona tutulan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve genişletici bir düşünceye sahipti. Onun arkasından gidenler geride kalmaz.
Atatürk bugün için de önderimizdir, ışığımızdır, yarın için de.
         Cemal GÜRSEL
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk yazısı toplam 3862 defa okundu
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk Sayfayı Yazdır    Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk
Yakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | AtatürkYakın çevresinin Gözüyle Atatürk | Atatürk