Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya

Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
 
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım
Kategori : Coğrafya

SINDIRGI İLÇEMİZİ TANIYALIM

* Sındırgı'nın Tarihi:
İlçemizin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Sındırgı’nın şehir olarak kuruluşu 18.Yüzyılın sonlarında olmuştur. M.Ö.VI.ncı yüzyılda Persler, Lidya ve bütün Anadolu ile beraber (Misya) denilen bu çevreyi de İran İmparatorluğuna katmışlardır. 200 yıl kadar İran egemenliği altında kalan bölge Bergama Krallığı ile birlikte Romalıların yönetimine geçmiş daha sonra, önce Bizans sonra Selçuklular tarafından ele geçirilerek idare edilmiştir. Karesi Beyliğinden sonra Osmanlı Egemenliği altına giren bölgeye gelen Çavdarlılar, Avşarlılar adlarını taşıyan Türkmen toplulukları ,Sındırgı yöresine yerleşmişler ve Çavdarlı aşiretinden Halil Ağa’nın mezarı halen İlçemiz Karagür Köyü mezarlığındadır.

Halil ağanın torunları aralarında anlaşamayarak kardeşlerden Şerif İstanbul’a gitmiş,saraya girmiş bir zaman sonra PAŞA ünvanını alarak Sındırgı’ya dönmüştür. Kocakonak Köyüne yerleşerek Sındırgı’nın bulunduğu yeri kendisine koruluk ve çiftlik yapmıştır. Daha sonra bu yeri cazip görüp Midilli adasından getirttiği Rum ustalarına Koca Camii (Şerif Paşa Camii )’nin, yanındaki hamamı, (Kocahan) yaptırmıştır. Böylece şimdiki Sındırgı Koruköy adını alarak 1845 yılında köy haline gelmiştir. 1884 yılında Belediye kurulmuş, 1913 yılında Bigadiç’ten ayrılarak ilçe olmuştur. 29 Haziran 1920 tarihinde Yunan işgaline uğrayan ilçenin halkı,canla başla mücadele ederek Rum Birliklerini (sindirmiş) (yıldırmış), sonuçta bir yerde barınamayacaklarını anlayan işgalciler bir çok yangın çıkardıktan sonra İlçeyi terk etmişlerdir. 3 Eylül 1922’de işgalcilerden temizlenen SINDIRGI bu günü resmi kurtuluş günü kabul edip,her yıl coşku ile kutlamaktadır.

* Sındıgı'da Nüfus:
1990 yılı Genel nüfüs sayımına göre İlçe Merkezinin nüfusu 9511, belde ve köylerin nüfusu 29254 olmak üzere toplam 38765 olarak tespit edilmiştir. 1997 Nüfus tespitine göre, İlce merkezi nüfusu 10267, belde ve köyler toplamı 39950 olmak üzere toplam 50217 iken, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre ilçe merkezi 10492, belde ve köyler 37292, olmak üzere toplam 47784 olarak gerçekleşmiştir.
1990 yılından 2000 yılına kadar süre gelen nüfus dağılımına bakıldığında özellikle köylerimizden başta ilçemiz merkezi olmak üzere büyük kentlere doğru bir göç yaşanmaktadır. Bu göç nedeniyle kırsal kesimdeki nüfus 1997 yılına göre % -3.6 azalmıştır.

* Sındıgı'da Ekonomik Yapı:
İlçemizde sanayi kuruluşu yok denecek kadar azdır. Sadece küçük ölçekli 3 un fabrikası ile 2 yün iplik fabrikası faaliyet göstermektedir.İlçemiz maden bakımından oldukça zengindir. Özellikle Düvertepe, Şapçı ve Mumcu köylerinde özel kuruluşlar (Sındırgı Madencilik ve Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi, Sındırgı’lılar Cevher İşleme Pazarlama Limitet Şirketi, Sındırgı Madencilik A.Ş. Eczacıbaşı Holding ,Toprak Seramik Şirketi , Kale Madencilik Şirketi ve E.C.A. Grubu Şirketi) tarafından çıkarılan Kaolen Madeni Çanakkale, Kütahya, Mersin ve İstanbul illerin yanı sıra yurt dışında ihraç edilmektedir. İlçe ticaretinin büyük bir bölümünü başta tarım ve hayvancılık olmak üzere madencilik ve nakliyecilik, halıcılık sektörü oluşturmaktadır. Bunun yanısıra özellikle cumartesi günü açılan halk pazarı önemli bir ticari alış veriş merkezi olarak değerlendirilmektedir.

Küçük el sanatlarında YAĞCIBEDİR halısı dokunmaktadır. 3500-4000 civarında halı tezgahı olup, yılda tahminen 300.000 adet çeşitli ebatlarda halı dokunmaktadır. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 Trilyon TL. gelir sağlamaktadır

Ova köylerimizin 12’sinde sulu tarım yapılabilmekte başta biber, domates olmak üzere salatalık, kavun, karpuz yetiştirmekte buradan da yıllık ortalama 1 Trilyon TL. tutarında bir katma değer oluşmaktadır.
İlçemizde önceleri 7 banka mevcut iken gerileyen ticaretle birlikte 3 tanesi kapanmış hali hazırda toplam 3 banka (Ziraat, İş, Akbank) mevcut olup, çiftçimizin ve esnafımızın işlemlerinde kolaylık sağlanmaktadır.

* Sındırgı'nın Coğrafi Konumu:
Sındırgı, Balıkesir’in güneydoğusunda yer almakta olup, eski Balıkesir-İzmir yolu üzerinde Balıkesir’e 63 km. uzaklıktadır.Kuzeyinde Dursunbey, Bigadiç, Güneyinde Manisa’nın Demirci, Gördes ve Akhisar, Batısında yine Manisa’nın Kırkağaç, Doğusunda Kütahya’nın Simav ilçesi ile çevrilmiştir.İlçenin arazisi genellikle dağlık ve ormanlarla kaplıdır. Denizden yüksekliği 250m. dir. Ormanlık ve dağlık bölgenin eteklerinde özellikle batı kesiminde Simav Çayı çevresinde geniş düzlükler uzanmaktadır. Güneyi çamlarla kaplı dağlık alan üzerindeki Sındırgı beli 725 M. Rakımda olup,Balıkesir-Manisa il sınırını kestiği noktayı meydana getirir.
Doğuda 1615 M. Yükseklikte Alaçam dağları , Batıda Davullu ve Kazan Dağlarının yamaçları , Güneyde Kazan dağlarının yamaçları ve yine Güneyde 1382 m. yüksekliğinde Sidan dağı bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey-batı istikametindeki Ulus dağı 1769 m. Yükseklik ile Marmara ve Ege bölgesinin en yüksek dağları arasında yer almaktadır. İlçe arazisinin % 51’i ormanlık % 24’ü tarıma elverişli alan, % 22’lik kısım dağlık ve kıraç arazi, % 3’lük kısmı ise çayır, mera ve sulu tarım arazisinden oluşmaktadır. Ormanlık alan 71.550 hektardır.
İlçenin başlıca akarsuları, Simav Çayı, Ilıcalı ve Cüneyt çaylarıdır.

* Sındırgı'da İklim:
Akdeniz iklimine sahip ilçede, kışlar yağışlı ve ılık yazlar kurak ve sıcak geçmektedir. Yıllık yağış ortalaması 650 mm.dir. Yılın en düşük ısısı –8 , en yüksek ısısı +38 derecedir.
 
* Sındırgı'da İdari Yapı:
1997 Nüfus tespitine göre, İlçe Merkezi nüfusu 10267, belde ve köyler toplamı 39950 olmak üzere toplam 50217 iken,2000 yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre ilçe merkezi 10492, belde ve köyler 37292, olmak üzere toplam 47784 olarak gerçekleşmiş olup,2007 Yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre yapılan nüfus sayımına göre:İlçe Merkezi 12.668,Belde ve Köylerin toplam Nüfusu 29.420 olmak üzere toplam İlçe Nüfusu 42.088 olarak gerçekleşmiştir. İlçenin yüzölçümü 1.433 Km2’dir.
İlçemize bağlı Düvertepe Bucağı vardır. İlçemizin Gölcük, Yüreğil ve Yaylabayır olmak üzere 3 beldesi mevcuttur.

Sındırgı Belediyesi,1884 yılında belediye olarak kurulmuş olup, kendi binasında 4 kamyon, 3 kepçe, 2 traktör, 3 itfaiye aracı, 4 picap, 1 taksi, 4 kamyonet 1 grayder, 1 otobüs, 3 çöp kamyonu, 1 silindir, 1 kompresör,2 adet motor 31 memur, 46 işçi ile hizmetlerini yürütmektedir. İmar ıslah çalışmaları devam etmekte olup, kanalizasyonun %90’ı bitirilmiştir. 2007 yılı gelir kesin hesabı 3.719.248,21 YTL, gider kesin hesabı 4.789.205,44 YTL. 2008 yılı tahmini bütçesi Gelir 5.730.000,00YTL’ Gider 5.730.000.00YTL Bütçe Açığı yoktur.

Gölcük Belediyesi, 1992 yılında belediye olarak kurulmuş, yeni hizmet binası 2001 yılında tamamlanmış olup, imar planı tamamlanmış, kanalizasyonun %60’ı bitirilmiştir. 2 traktör, 2 taksi,1 Kamyon,1 İtfaiye aracı,1 Kepçe, 3 personel ve 5 geçici işçi ile hizmetlerini yürütmektedir. 2007 yılı gelir kesin hesabı 368.233.58 YTL. gider kesin hesabı 381.417.064 YTL. 2008 yılı tahmini bütçesi 1.073.700,00.YTL’dir.
Yüreğil Belediyesi, 1994 yılında belediye olarak kurulmuş olup, kendi binasında hizmet vermektedir. Bünyesinde 2 kamyon,1 kepçe,1 taksi, 1 traktör ve 6 memur 5 geçici işçisi mevcuttur. İmar planı tamamlanmış, kanalizasyonun %80’i bitirilmiştir. 2007 yılı gelir kesin hesabı, 499.049,12 YTL, gider kesin hesabı, 442.471,59 YTL, 2008 yılı tahmini bütçesi, 10.916,00 YTL’dir. 

Yaylabayır Belediyesi, 1999 yılında belediye olarak kurulmuş olup, eski muhtarlık binasında 1 taksi, 1 traktör, 1 kepçe, 1 kamyon,1 itfaiye, 1 adet çöp arabası, 1 memur 5 geçici işçi ile hizmetlerini yürütmektedir. Hâlihazır Harita çalışması tamamlanmış, kadastro çalışmaları tamamlanmış olup, tapulama aşamasındadır. Kanalizasyonun bir kısmı tamamlanmıştır. 2007 yılı gelir kesin hesabı 378.878.65 YTL, gider kesin hesabı 496.366,89 YTL, 2008 yılı tahmini bütçesi 1.071.000,00 YTL’dir. İlçemizde kadastro işlemleri Bigadiç Kadastro Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmektedir. Hali hazırda merkez ve 23 köyün kadastrosu tamamlanmış, 6 köyün kadastrosu ise kısmen yapılmıştır. Gölcük beldesi, Yaylabayır Beldesinin Kadastro tahdit ve tespit işleri tamamlamış olup, Yüreğil beldesi ise kısmen bitirilmiştir. İlçemizdeki Tapu Kadastro çalışmaları devam eden köylerdeki tapu çalışmaları tamamlandığında Müdürlüğün yükü yaklaşık 10 kat artacak olup, yerleşim yeri ihtiyacı doğacaktır. Bu nedenle Müdürlüğe 1 adet Müdür Yardımcısı,2 adet V.H.K.İşletmeni atamasının yapılması gerekmektedir. 
 
* Sındırgı'da Eğitim ve Kültür:
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde, Sındırgı Meslek Yüksek Okulu (Muhasebe, İşletme, İthalat İhracat ve Ev Cihazları) 1-2 gündüz ve gece öğretimi olmak üzere halen 4 bölümde 2 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 9 personel, 668 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmekte olup, mevcut Meslek Yüksek Okulu hizmet binasının fiziki şartları yetersiz olduğundan ev cihazları bölümü eğitim-öğretime açılamamıştır.

Sındırgı Meslek Yüksek Okulu Bölüm, Personel ve Öğrenci durumu
Bölümler...:Muhasebe, İşletme, İthalat İhracat , Ev Cihazları
Personel...:2 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi
Öğrenci....: 668

İlçe merkezinde eğitim ve öğretim, 1924 yıllarında ilkokulun açılması ile başlamıştır. Halk okuma yazmaya büyük önem vermiş ilçede eski yıllarda okuma yazma oranı % 55-60 iken, bu gün % 99’e çıkmıştır. İlçe merkezinde 5 ilköğretim okulu (Atatürk, Cumhuriyet, Kurtuluş, Yağcıbedir, İbrahim Ethem Akıncı İ.Ö.O.) mevcut olup, 81 derslikte 2166 öğrenci 81 sınıf, 45 branş öğretmeni olmak üzere toplam 126 öğretmenle eğitim öğretime devam etmektedir.   
Merkezinde 4 lise ve dengi (Sındırgı Lisesi, METEM, Makbule Efe Anadolu Lisesi, İmam-Hatip Anadolu Lisesi) okul mevcut olup, 42 derslikte 1202 öğrenci 86 öğretmen ile eğitim öğretim yapmaktadır.

İlçe Merkezindeki Ortaöğretim Okulları
1. Sındırgı Lisesi
2. METEM
3. Makbule Efe Anadolu Lisesi
4. İmam-Hatip ve Anadolu Lisesi
 
30 köy, 1 mahallede (Alayaka-Şerifler), 31 ilköğretim okulunda 166 derslikte 2834 öğrenci, 78 sınıf ve 42 branş öğretmeni olmak üzere toplam 120 öğretmen ile eğitim öğretime devam etmektedir.
İlçemiz genelinde 4 lise ve dengi, 28 ilköğretim okulu olmak üzere toplam 32 eğitim öğretim kurumunda 267 derslikte 5974 öğrenci, 138 sınıf ve 222 branş öğretmeni olmak üzere toplam 360 öğretmen ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.
  
İlçe Merkezi İlköğretim Okulları  
Eğitim Kurumları
Okul Sayısı...... . 5
Öğrenci sayısı ... 2166
Öğretmen Sayıs..126
Derslik Sayısı......81
 
Lise ve Dengi okullar
Okul Sayısı...... . 4
Öğrenci sayısı ... 1202
Öğretmen Sayıs. 96
Derslik Sayısı......42
 
Köy İlköğretim okulları
Okul Sayısı...... . 24
Öğrenci sayısı ... 2606
Öğretmen Sayıs..138
Derslik Sayısı..... 144
 
Toplam
Okul Sayısı...... ..33
Öğrenci sayısı ... 5974
Öğretmen Sayıs.. 360
Derslik Sayısı..... .267
 
Taşımalı İlköğretim Uygulaması nedeniyle; İlçe Merkezindeki İbrahim Ethem Akıncı İlköğretim Okulu’na 20 Köy ve 8 mahalleden 420 öğrenci, köylerimizdeki 64 birim 8 taşıma merkezine ise toplam 1543 öğrenci taşınmakta olup, taşımalı eğitim kapsamındaki toplam 1543 öğrenciye sıcak öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca Düvertepe köyünde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) mevcut olup, 113 yatılı öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

İlçemizde 1 adet Halk Kütüphanesi mevcut olup, 1 Personel ve toplam 8165 adet kitap ve dokümanlarla hizmet vermektedir. İlçemiz merkezinde Belediyeye ait bir Sinema salonu ve çok amaçlı düğün salonu mevcuttur. Bu iki mekânda konferans ve düğün törenleri yapılmaktadır. Ayrıca gerek ilçe halkına gerekse öğrencilerimize yönelik olarak tiyatro gösterileri bu iki salonda yürütülmektedir

Ayrıca 3000 kişilik tribün kapasiteli stad mevcut olup, sportif faaliyetler ve Milli Bayramlarımız burada yapılmaktadır.  1 müdür 1 bekçi ile hizmet vermekte olup, saha çimlendirme ve kapalı tribün yapma çalışmaları devam etmektedir. Balıkesir 1.Amatör kümede oynayan Sındırgı Belediye Spor futbol takımı bulunmaktadır. İlçemizde folklor faaliyetleri, eğitim ve öğretim kurumlarınca sürdürülmektedir.
İlçemiz sosyal yaşantısında önemli bir canlılık yoktur. Sadece her yıl Eylül ayı başlarında Kocakonak Köyünde Panayır açılmaktadır. Ayrıca 3 Eylül de İlçemizin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlenmekte ayrıca yöremizin en önemli kültür birikimi ve yörük geleneği olan YAĞCIBEDİR halılarının tanıtımına yönelik olarak her yıl Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir halı festivali kutlanmaktadır.
 
* Sındırgı'da Tarım:
İlçe Yüzölçümünün % 24 ‘ü tarıma elverişlidir. Özellikle tütün önemli bir gelir kaynağıdır. 2007 yılında 50.000 balya 2.500.000 kg. tütün üreterek yaklaşık olarak 10.Trilyon TL. ile İlçe ve ülke ekonomisine gelir sağladığı tahmin edilmektedir.
  
Bunun yanında hububat, susam, ayçiçeği, yonca yetiştirilmekte olup, ilçe merkezine 8 km uzaklıktaki Çaygören barajı ile Sındırgı ovasında mevcut 12 köyümüzde sulu tarım yapılabilmekte, domates ve biber başta olmak üzere salatalık, karpuz, kavun gibi meyve ve sebze önemli ölçüde yetiştirilmektedir. (22 bin dekarda 65 bin ton ürün)
 
Çaygören barajı, sulama ve taşkın koruma amaçlı olup, 1970 yılında faaliyete geçmiştir. Toplam 147.milyon metreküp hacme sahip barajımız başta Sındırgı ovası olmak üzere Bigadiç, Balıkesir ve Kepsut ovalarını da sulamaktadır. Sındırgı ovasında 2.600 Hektarlık tarımsal saha sulanmakta olup,  genel olarak toplam 38.550 Dekarlık alan Çaygören barajı ile sulanmaktadır.

Bunun yanısıra Kocabey ve Bulak göletleri ve diğer dere, çay, akarsu ve derin kuyularla birlikte 54.590 Dekarlık alanda sulu tarım yapılabilmektedir.
 
* Sındırgı'da Ekonomi:
Cumhuriyet öncesi ilçe ve köylerde kapalı ekonomi karakteri görülmekte idi. Cumhuriyetten sonra özellikle başta tütün olmak üzere, yöreye has Yağcıbedir Halısı, Madencilik, Hayvancılık,  orman ürünleri ve diğer tarımsal faaliyetler ile ilçe ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 1985’den sonra yeni Balıkesir-İzmir yolunun açılması ilçe ekonomisini derinden etkilemiş eski canlılığını yitirmiş ancak son dönemlerde özellikle meyve ve sebzecilik ile hayvansal faaliyetler açısından bir ilerleme söz konusu olup, bunlara bağlı bir takım sanayi kuruluşlarının açılmasına ilişkin yerel gayretler ilçemizin ekonomik yapısını ileride yeniden canlandıracağına yönelik işaretler vermektedir. Buna bağlı olarak Hisaralan bölgesindeki Jeotermal kaynağın değerlendirilebilmesi, tarımsal alanda kooperatifleşme ve sanayileşme, halıcılığın daha da modernizasyonu, madencilik alanında birkaç tesisin yapılması durumunda Sındırgı ilçesi gerek ekonomik gerekse turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelebilecektir. İlçemizde sanayi kuruluşu yok denecek kadar azdır. Sadece küçük ölçekli 2 un fabrikası ile 1 yün iplik fabrikası faaliyet göstermektedir.

İlçemiz maden bakımından oldukça zengindir. 63.787.296 ton görünür muhtemel 25. milyon/ton işletilebilir görünür maden rezervi bulunmakta olup, bu madenlerde %13 ile %33 arasında alüminyum oksit, %0.5 ile %06 arasında demir oksit içermektedir. Özellikle Düvertepe, Şapçı ve Mumcu köylerinde özel kuruluşlar (Sındırgı Madencilik ve Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi, Sındırgı’lılar Cevher İşleme Pazarlama Limitet Şirketi, Sındırgı Madencilik A.Ş. Eczacıbaşı Holding, Toprak Seramik Şirketi Kale Madencilik Şirketi ve E.C.A. Grubu Şirketi.) tarafından çıkarılan Kaolen Madeni Çanakkale, Kütahya, Mersin ve İstanbul İllerinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ancak ilçemizde ne yazık ki her hangi bir maden işleme tesisi yoktur.

Sındırgı'da çıkan Madenler:
-  %13 ile %33 arasında alüminyum oksit
-  %0.5 ile %06 arasında demir oksit içermektedir.
 
Kaolen madeninin çıkarıldığı köyler;
-  Düvertepe Nahiyesi     
-  Şapçı köyü  
-  Mumcu köyü
 
Kaolen madeninin ihraç edildiği yerler;
-  Çanakkale            
-  Kütahya         
-  Mersin
-  İstanbul                
-  Yurt dışı
İlçemizdeki küçük ölçekli esnafın bir araya gelerek yıllar önce kurdukları Sındırgı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi çatısı altında başlattıkları Yeni Sanayi Sitesi inşaatı tamamlanmış olup, 09.10.2000 tarihinde yapılan bir açılışla hizmete girmiştir. Hali hazırda çevre düzenlemesi çalışmaları ile mevcut 220 adet dükkânın 270 adede çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir. Bünyesinde marangoz, mermer, oto yedek parça ve tamircileri, demir doğrama olmak üzere birçok irili ufaklı atölye ve dükkân bulundurmaktadır.

İlçe ticaretinin büyük bir bölümünü başta tarım ve hayvancılık olmak üzere madencilik ve nakliyecilik, halıcılık sektörü oluşturmaktadır. Bunun yanısıra özellikle cumartesi günü açılan halk pazarı önemli bir ticari alış veriş merkezi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca orman emvali açısından büyük bir potansiyel söz konusu olup, ne yazık ki her hangi bir endüstriyel manada bir tesis mevcut değildir. 

İlçemizde Türk İslam el sanatlarından biri olan ve Anadolu halılarının en önde gelenlerinden YAĞCIBEDİR halısı dokunmaktadır. Yaklaşık 3500–4000 civarında halı tezgâhı olup, yılda tahminen 300.000 adet çeşitli ebatlarda halı dokunmaktadır. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 Trilyon TL. gelir sağlamaktadır. İlçemizde önceleri 7 banka mevcut iken gerileyen ticaretle birlikte 4 tanesi kapanmış hali hazırda toplam 3 banka (Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank ) mevcut olup, çiftçimizin ve esnafımızın işlemlerinde kolaylık sağlanmaktadır.  
 
* Sındırgı'da Halıcılık:
Yağcıbedir Halıları Yörük aşiretinin örf, adetleri ve geçmişlerini yansıtan bir sanat eseridir.Yağcıbedir halıları İlçe ve merkezi köylerde yaygın olarak dokunmaktadır. Yağcıbedir Halıları çok ince yün ipliklerden dokunur. Atkısı ve çözgüsünde yün ipliği kullanılır. Dm²'sinde 1400-1600 düğüm bulunur. 1 cm'sinde 12 ilme bulunur. 

3000 yıldır kalplere tercüman olan Yağcıbedir Halısı günümüzde yok olma tehlikesiyle karşıkarşıyadır.Genç kızlar aile büyüklerine ve sevgiliye söyleyemediği duygu ve düşüncelerini halıya aktarmışlardır.Özellikle nazar boncuklarını kalp şeklinde halıya işleyen Yörük kızı "artık ben büyüdüm,gelinlik çağım geldi,evlenemk istiyorum" demektedir.Eğer aynı motifleri dokumaya devam ediyorsa "beni sevdiğime vermezseniz kaçarım" mesajını vermektedir.Lacivert zeminli halılarda gökyüzünü ve güneşi simgeleyen motiflerin olması,nazar boncukları Türklerin İslamiyet öncesi inanışın anlatımıdır.Türklerin İslamiyetle tanıştıktan sonra özellikle tek mihraplı dokunan halılar öldükten sonraki dirilişin bir ifadesidir.Kocabaş motifi Türklerdeki gücün,çiftbaşlı kartal ise Anadolu Selçuklu devletinin simgeleridir.Mihrap içindeki civaların ikisinin de aynı yöne bakması Türklerin ileri görüşlülüğünün ifadesidir.Desen ve renkleriyle 3000 yıldan bugüne kadar gelen Yağcıbedir Halısı orjinalliğini korumakta ve bir kültür varlığı olduğunu göstermektedir 

YAĞCIBEDİR HALILARINDA 5 ANA RENK VARDIR
1- Lacivert: Rengini gökyüzünden almıştır.labada kökü,meşe külü,selvi kobalağı kazanda aynatılarak lacivert renk elde edilir.
2- Kahverengi:(narınç) Topraktan gelip toprağa döneceğimizin ifadesi olan kahverengi ceviz kabuğu çalı kobalağı kazanda kırmızının ikinnci suyunda kaynatılarak elde edilir.
3- Kırmızı(al): bereketin simgesi olan kırmızı renk soğan kabuğu,yapışkan otunun kökü, sarıkız otu sumak ,nar kabukları kazanda kaynatılarak kırmızı renk elde edilir.
4- Siyah:(kara) Hüzün temsil eden renk olan siyah siyah koyunun yünlerinin iplik haline getirilip kahverenginin ikinci suyunayumuşak kayaların kaynatılması sonucunda elde edililr.
5- Beyaz(ak) Koyunun has yünüdür Sevinci temsil eder.
 
* Sındırgı'da Ulaşımı:
Toplam 41 köy ve 3 belde Belediyesinin yolu asfalt olup, 25 köyümüzün yolu stabilizedir. 481 km. köy yolu ağı, 125 km. karayolu ağı olmak üzere toplam 606 km. yol ağımız mevcuttur. Mevcut köy yolu ağının 172 km. si asfalt, 309 km.si stabilize ve diğer vasıflara haiz yoldur. Normal bakımları yapıldığında ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ancak özellikle asfalt köy yolları standart yol özelliğini birçok güzergâhta kaybetmiştir.

* Sındırgı'da Turizm:
İlçemizde turizm potansiyeli açısından önemli bir canlılık görülmemektedir. Ancak sınırlı sayıda özellikle iç turizme yönelik olarak yılın belirli dönemlerinde zaman zaman bir hareketlilik oluşmaktadır.
Kaplıca turizmine yönelik olarak ilçemiz merkezine 17km. uzaklıkta Hisaralan köyü yakınlarında önemli bir sıcak su kaynağı mevcut olup, 96 derece su sıcaklığı ile burada bulunan 4 adet pansiyonla kaplıca turizmine yetersiz koşullarda hizmet vermektedir. Önemli bir turistik tesis yoktur. İlçe merkezine 10km. uzaklıktaki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kertil Ormaniçi piknik ve mesire yeri özellikle hafta sonları civar il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve önceleri milli park olarak kullanılan önemli bir cazibe merkezi olarak değerlendirilmektedir.   Sulama amaçlı kullanılan Çaygören barajı uzun yıllardır yine civar il ve ilçelerden gelen vatandaşların gezi ve piknik maksatlı uğrak yeri olarak görülmektedir. Baraj sahası yakınlarında oluşturulan izci evi ileri ki yıllarda önemli hizmetler verebileceği ve yerli turizme hitap edebileceği değerlendirilmektedir.

Bunlara ilaveten her yıl düzenli olarak yapılan Kocakonak köyü panayırı, 3 Eylül Kurtuluş etkinlikleri ve bu etkinlikler kapsamında zaman zaman yapılan Yağcıbedir halı festivali de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iç turizm faaliyetleri arasında sayılabilir. Bütün bu kaynakların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ilçemizin tanıtılması özellikle ilçemizin orman bölgesi olduğu da göz önünde bulundurularak eşsiz tabiat güzelliklerini doğa sporları bakımından değerlendirilebilmesi maksadıyla Kaymakamlığımızca tanıtım amaçlı bir dizi çalışmalar yürütülmektedir.

Kaynak: www.sindirgi.gov.tr/
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım yazısı toplam 12599 defa okundu
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya
Sındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | CoğrafyaSındırgı Ilçemizi Tanıyalım | Coğrafya