Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi

Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
 
Kösedağ Savaşı
Kategori : Türklerin Tarihi

Kösedağ Savaşı

Moğollar geliyor
Sultân Alâeddin Keykubad'in yerine, veliahd ilâh edilen Kılıç Arslan değil, Erzincan meliki Gıyaseddin II. Keyhusrev tahta çıktı. Keyhusrev zayıf, telkinlere çabuk kapılan bir karakterdeydi. Kumandanlardan Saadeddin Köpek'in tahakkümü altına girdi ve onun dediklerini yapmaya başladı... Bu kumandan, önce Selçuklu hizmetine girmiş olan Harezm beylerinden Kayır Han'ı öldürttü ve Harezm kıtalarının isyanına sebep oldu. Saadeddin Köpek, türlü entrikalarla, kendine rakip saydığı kumandan ve idarecileri birer birer yok ettirmek istiyordu. Onun bu entrikaları yüzünden memleket karıştı. Sonunda kötü niyeti anlaşılınca kendisi de yok edildi ve ortalık biraz yatıştı. Fakat, şimdi devleti tehdit eden daha büyük bir tehlike sınırlara dayanmış bulunuyordu. Bu, Moğol istilası idi.

Moğol ordusu Selçuklu topraklarına girmişti. Temmuz 1243'te, Kösedağ civarında, Selçuklularla Baycu Noyan adındaki Moğol kumandanının emrindeki birlikler arasında korkunç bir savaş oldu ve Selçuklular ağır bir yenilgiye uğradı.

Selçuklu Devleti bu bozgundan sonra Moğolların hâkimiyetine geçmiş bulunuyordu. Moğollar ülkeyi yağmaladılar ve yarım asır boyunca (1308'e kadar) sömürdüler. U". Keyhusrev'den sonra tahta çıkan Selçuklu sultanları, Moğolların emrinde, pnlârın buyruklarını uygulayan birer memur gibi hareket etmek zorunda kaldılar. Yirie de iskanlar, taht kavgaları eksik olmuyordu. Moğollara bağlı Anadolu Selçuklu Devleti, 1256'da, Kızılırmak sınır olmak üzere ikiye ayrıldı. Çökmekte olan Selçuklu Devletinin yıkıntıları üzerinde bir çok beylik doğdu. Artık zayıflayan Moğol baskısına karşı bunlar yer yer bağımsız hareket etmeye başladılar.

Bu beyliklerin başlıcaları şunlardı:
Pervane Oğulları, Sahip Ata Oğulları, Karasi Oğulları,   Germiyan   Oğulları,   Saruhan Oğulları, Aydın Oğulları, Ladik Oğulları,, Hamid Oğulları, Eşref  Oğulları,  İnanç Oğulları, Candar Oğulları, Karaman Oğulları ve devletin batı ucunda yer alan küçük Osmanlı Beyliği. Bu küçük uç beyliği, Selçuklu geleneğini ve teşkilâtını devralacak, geliştirecek, dünyanın en büyük, en uzun ömürlü hanedanını kuracaktı.

Kösedağ Savaşı yazısı toplam 7413 defa okundu
Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi
Kösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin TarihiKösedağ Savaşı | Türklerin Tarihi