Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi

Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
 
Miryakefalon Zaferi
Kategori : Türklerin Tarihi

Miryakefalon Zaferi

Bu zaferden sonra elini ayağını Anadolu'dan tamamen çeken Bizans imparatoru İngiltere kralına şöyle diyordu: "İhtiyar Türk kadınları ve erkekleri, atlarımızın ayakları altına kendilerini atıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, kendileri de ölüyorlardı..." Yıl 1176, Eylül'ün 17'si, Selçuklu Türk ordusuyla büyük Bizans ordusunun bir defa daha karşı karşıya geldikleri gün.

II.Kılıç Arslan Anadolu'da birliği sağlamış, Haçlı seferlerinin meydana getirdiği kargaşa yatışmıştı. Türklerin üzerine bütün Avrupa'yı saldırtan Bizans, onları Anadolu'dan atmak amacına ulaşamamıştı. Bunu kendisi yapacaktı. Bizans imparatoru Manuel Komnenos, imparatorluğun dört yanından topladığı kuvvetlerine ilâve olarak Macar, Sırp, italyan, Fransız ve Peçeneklerden ücretli birlikler meydana getirmiş, bunları ordusuna katmıştı. Muazzam Bizans ordusu, 1176 yılının Eylül'ünde Eğridir Gölü'nün kuzeydoğusuna indi ve burada Türkler tarafından durduruldu. 1214 Eylül arasında üç gün üç gece devam eden Düzbel Savaşında Bizans ordusu bir adım ileri atamadı. Çünkü Türkler, Anadolu' yu anavatan edinmişlerdi ve bu ikinci anavatanı savunmak, kadınerkek, gençihtiyar bütün Türklerin birinci görevi olmuştu. İmparator Manuel Komnenos, daha sonra İngiltere kralına gönderdiği bir mektupta, büyük çarpışmadan ve Türk ordusu ile karşılaşmadan önce Türk halkının kendilerine nasıl karşı koyduklarını şöyle anlatıyordu:

"...İhtiyar Türk kadın ve erkekleri, savaş alanına varmak isteyen süvarilerimizin karşısına çıkıyor, atların ayaklarına atılıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, sonra kendileri de ölüyorlardı..."
Bizanslıların Miryort dedikleri bugünkü Gelendost ilçesiyle onun üç kilometre kuzeyindeki "Kefalon" deresi arasında,kalan yer TürkBizans hesaplaşmasına sahne olacaktı. Bizans imparatorunun niyetini anlayan Kılıç Arslan, Batı Anadolu'ya Manuel'den daha önce gelerek onun yolları üzerindeki kaleleri, bu arada Miryakefalon Kalesi'ni tahrip etmişti. Fakat Bizans ordusu da çok iyi donatılmıştı. Atlı birliklerden başka çağın en modern kuşatma araçları onlardaydı. Fakat erzak ve mühimmat taşıyan çok sayıda araba ilerlemesini yavaşlatıyordu.

* Yine Turan taktiği
Kılıç Arslan, asıl hücumdan önce bir kaç defa yaptırdığı baskınla, sivil halkın engellemeleriyle, imparatoru ve ordusunu şaşırtmış, yıpratmıştı. Nihayet asıl büyük çatışmayı başlatmanın zamanı geldiğine hükmetti.
Türkler burada da meşhur Turan taktiğini uygulayacaklardı. Bizanslılar bu taktiği öğrenmiş, ama bu tarzda bir savaşı önlemeyi, yer seçimi ve hücum inisiyatifini ellerinde tutmayı öğrenememişlerdi. Türklerin okla, kılıçla ve at üstünde ok atarak gösterdikleri savaş hünerlerini de öğrenememişlerdi.

Bizanslılar, Mİryaketalon Kalesi'nin bulunduğu bir geçitten geçmek zorunda bırakılmışlardı. Manuel'in ordusunda bulunan tecrübeli subaylar bunun tehlikeli olacağını söylediler, ama, diğer kumandanlar ve mağrur imparator orduya çok güveniyorlardı. İmparator geçide öncü kuvvetlerini gönderdi. Onların ardından büyük kuvvetlerini de soktu, ağır ağır ilerlemeye başladı. Öncü kuvvetleri Türklerle karşılaşmadıkları için memnundu.

Kılıç Arslan kuvvetlerini geçidin iki yanındaki ve çıkışındaki dağların gerisinde gizlemişti. Bizans ordusunun arkasından gelen ve ağırlıklarını taşıyan çok sayıdaki araba da ge. çide girinceye kadar varlığını hiç belli etmedi. Kuşatma araçlarını, mancınıkları, çadırları, erzak ve çeşitli silâhları taşıyan bu arabaların geçide girmesi, düşmanın geriye kaçmasını önleyecekti.

Bizans ordusunun ağırlıklarını taşıyan arabalar geçide girer girmez, Türk atlıları yamaçlardan şimşek hızıyla inerek hücuma geçti. Türk süvarileriyle Bizans süvarileri arasında müthiş bir çarpışma oldu. Bizanslılar yanlara açılamıyor, öne ilerliyemiyorlardı. Gerilerini ise kendi arabaları kapatmıştı. Çaresiz savaşı orada kabul ettiler.

Savaş günboyu sürdü. Güneş batmak üzere iken Bizans ordusu perişan olmuş, o büyük geçit onların cesetleriyle dolmuştu. İmparator Manuel ve maiyeti esir alındı (17 Eylül Cuma, 1176). Bu savaş sonunda 5.000 araba dolusu silâh, erzak ve çeşitli malzeme ele geçirildi, imparator Manuel Komnenos canını kurtarmak için çok ağır bir fidye ödedi.

* Zaferin sonuçlan
Miryakefalon zaferinden sonra Bizans'la bir barış anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Bizans, Batı Anadolu'daki istihkâmları kaldırmayı ve ağır bir tazminat ödemeyi kabul ediyordu. Artık Bizans, Malazgirt Savaşı'ndan bu yana, yüz yıldan beri beslediği "Anadolu'yu geri alma" emelinden tamamen vazgeçiyor, bu ümidini yitirmiş bulunuyordu. Bu tarihe kadar Anadolu için "Türklerin işgali altında ki ülke" diyen Batılılar, artık "Türkiye" demeye başladılar. Yine bu zaferin sonucu olarak, Selçuklu sınırları batıya doğru genişledi ve denizlere yaklaştı. 1183'te Türkler, Adalar Denizi'ne (Ege'ye) tekrar ulaştılar. Bundan bir yıl sonra da Bizans İmparatoru Isaakios Türklere yıllık vergi vermeye mecbur oldu.

II. Kılıç Arslan döneminde Anadolu'da yalnız savaş yapılmadı. Yollar, kervansaraylar, başka mimarlık eserleri de yapıldı. Bilim adamları, şairler yetişti. Altın para basıldı. Venedikliler ve Kıbrıs Krallığı ile ticarî ilişkiler geliştirildi ve halkın refah düzeyi yükseldi.

Miryakefalon Zaferi yazısı toplam 6608 defa okundu
Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Miryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi
Miryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin TarihiMiryakefalon Zaferi | Türklerin Tarihi