Sekkaki | şairler Yazarlar

Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler Yazarlar Sekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler Yazarlar Sekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar
 
Sekkaki
Kategori : şairler Yazarlar

SEKKÂKΠ  

Timurlu hükümdarlarından Halil Sultan ve Uluğ Beğ zamanlarında (15. yüzyılın birinci yarısında) yaşamış olan Sekkâkî, Çağatay lehçesinde yazan ilk büyük Türk şairidir. Bir divanı vardır ve o da Londra'da, British Museum'da bulunuyor.

SEKKÂKÎ'DEN İKİ GAZEL

CEFA KILMA

Kara köz birle bir gamze kılıp yüz ming cefa kılma
Kirişme birle âlemni mining tig mübtela kılma.

Mining bu hasta canımga sining derding irür merhem
Kıyametka tigi hergiz bu derdimge deva kılma.

Karakıng pûtesi içre tenimni sızgurur her dem
Yüzimni altun itkeli gamıngnı kîmiyâ kılma.

Âhır bigâne tip giryân işikingdin kavar bolsang
Küler yüz körgüzüp evvel kişini âşinâ kılma.

Bağır kan eyleding cevr ü cefa birle i sultanım
Közüm yaşı birle her dem yüzimde mâcerâ kılma.

Sekkâkî bu şeh kapkın ganimet tut çü zülfinga
Azakın baylağan kuş sin uçarga hiç hevâ kılma.

---

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Kara göz ile bir gamze kılıp yüz bin cefa kılma,
Göz süzme ile âlemi benim gibi müptela kılma.

Benim bu hasta canıma senin derdin merhemdir,
Kıyamete kadar asla bu derdime deva kılma.

Bakışın potası içinde tenimi parçalar her an,
Yüzümü altın gibi sarartacak gamını kimya kılma.

Sonunda bigâne deyip ağlatarak eşiğinden kovar olsan,
(Bari) evvela güler yüz gösterip kişiyi (kendine) dost kılma.

Bağrı kan eyledin cevr ü cefa ile ey sultanım,
Gözün yaşı ile her dem yüzünde macera kılma.

(Ey) Sekkâkî, bu şah kapısını ganimet say kendine,
Ayağı bağlanmış kuşsun sen, uçmağa hiç heves kılma.

---

BİZDEN SÖZ ET YAR KARŞISINDA

Ey bâdı sabâ binlin ayıt yâr kaşında
Ol kameti serv ü engi gülnar kaşında.

Kim bizni firakında munung tig kınağunça
Çıksun dağı salsun itige yâr kaşında.

Can rafitini câdû közi alsa aceb irmes
Kim sakladı rahtını bu ayyflr kaşında.

Sîm tig sakakı al yangakı lâyıkı ârî
Ak alma yaraşur bu kızıl nâr kaşında.

Nidin bilür il mini ol ay âşıkıdur tip
Çün sözlemedim hiç dar ü dîvar kaşında.

Köydürse ni tang ışk otı Sekkâkî vücudın
Nâçâr köyer puhter belî nâr kaşında.

---

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Ey sabah rüzgârı, bizden söz et yâr karşısında,
O servi boylu, yanağı gülnar karşısında.

Can varlığını cadı gözü alsa, şaşılmaz,
Çünkü sakladı canını bu hilekâr karşısında.

Gümüş gibi şakağı al yanağının lâyıkıdır,
Ak elma yaraşır bu kızıl nar karşısında.

Gitse de taşlasa rakibin başını o yâr,
Ni ider bu diken o dikensiz gül karşısında.

Nerden bilir elâlem p ayın âşığı olduğumu
Çünkü söylemedim hiç kapı ve duvar karşısınc

Aşk odu vücudunu ne kadar yaksa, Sekkâkî,
Çiğsin, çaresiz yanacaksın nâr karşısında.

---

Sekkaki yazısı toplam 5456 defa okundu
Sekkaki | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sekkaki | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sekkaki | şairler Yazarlar
Sekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler YazarlarSekkaki | şairler Yazarlar