Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi

Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
 
Safevilerde Kültür Sanat
Kategori : Türklerin Tarihi

SAFEVİLERDE KÜLTÜR SANAT

Safeviler Türklüklerini unutmadılar ve Azeri Türkçesi'yle güzel eserler verdiler. Mimarlık, halıcılık ve minyatür sanatında da ileri idiler. Sâfevîierde resmî dil Türkçe ve Farsça idi. Fakat Fars kültürü hâkim durumda bulunuyordu. Türkmenler de kolayca öğrendikleri Fars dilini konuşmaya başlamışlardı. Sanatsever bir hanedan olarak tanınan Sâfevîierde mimarlık, halıcılık, minyatür ileri idi ve çok güzel eserler verilmişti. Devlete İran kültürü hâkim olmakla beraber, Safevîler Türklüklerini kaybetmediler. Sarayda ana dillerini konuşuyor ve koruyorlardı.

Sâfevîierde siyasî ve idarî teşkilât aynen Akkoyunlulardaki gibiydi. Çaldıran Savaşı' ndan (1514) sonra Osmanlıları örnek alarak yeni bir düzenlemeye girdiler. Fakat idare üzerinde Şiî din adamlarının etkisi eksik olmadı. Safevî Türkçesi "Azerî Türkçesi" olarak, bu lehçede verilen yazılı eserler de "Azerî Edebiyatı Verimleri" olarak anılır. Azerî Edebiyatında Fuzulî, Ataî gibi devlerin eserlerini XVI. yüzyıl edebiyatımızı anlatırken göreceğiz. Burada XV yüzyıl Azerî edebiyatının en büyük şairi olan Habibî'yı tanıtmakla yetineceğiz.

Şunu da belirtelim ki Azerî Edebiyatı Akkoyunlu, Karakoyunlu sahalarında yayılmış, fakat daha sonra Osmanlı sahası ve edebiyatı ile yanyana, iç içe devam ederek gelişmiştir. Bu edebiyatın şairleri hem İran hem Osmanlı saraylarında bulunmuş veya himaye görmüşlerdir.
Safevilerde Kültür Sanat yazısı toplam 3876 defa okundu
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Safevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin TarihiSafevilerde Kültür Sanat | Türklerin Tarihi