Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar

Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar
 
Hüseyin Baykara
Kategori : şairler Yazarlar

HÜSEYİN BAYKARA

Timur'un torunlarından olan Hüseyin Baykara'nın 1496'dan 1506'ya kadar Herat'ta hüküm süren bir hükümdar olduğunu, çağın en büyük şairi Ali Şîr Nevâî'yi kendisine başyardımcı yaptığını "Timuroğulları" bölümünde anlatmıştık.

İyi bir asker, iyi bir idareci olan Hüseyin Baykara, aynı zamanda iyi bir şair idi. Herat'ı, "Timuroğulları Rönesansı" diye bilinen büyük kültür ve medeniyet hamlesinin merkezi haline getiren odur.

Hüseynî mahlası ile şiirler yazan Hüseyin Baykara'nın şiirlerini içine alan divanının güzel yazılı bir nüshası Ayasofya Müzesi'ndedir. Kendi biyografisini anlatan bir risalesi de, Amasya Bayezid kütüphanesinde bulunmaktadır.

BAYKARA'DAN BEYİTLER:

Işkdın kildi başımga anca sa'b hâl
Kim anı Ferhat bile Mecnun kıla almaş hayâl.

Çün köngülde koymadıng ârflm u sabr u akl u hûş,
İmdi ey zalim bukişverde ni garet kılğa sin!

Ahım allıda savuk salkın sin ey dûzeh otı
Her dem er yüz katla izhâr-ı hararet kılga sin!

Ey Hüseynî kiçgüm ışkıdın ki mühlikdür diding
Yahşırak ger imdi tağyîr-i ibaret kılğa sin.

---

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Aşktan geldi benim başıma onca kötü hâl,
Ki Ferhat ile Mecnun (bunu) hayâl bile edemez.

Gönülde bırakmadın huzur ve sabır, akıl ve idrak
Şimdi, ey zâlim, neyi yağmalayacaksın?

Ahimin yanında sen ey Cehennem odu
Her dem yüz kat hararet çıkarsan, yine serin, soğuk kalırsın.

Ey Hüseyni, helak edici aşkından vazgeçeceğim dedin,
İyisi şu olur ki, şimdi sen (asıl) bu sözünden vazgeç.

---

Hüseyin Baykara yazısı toplam 4194 defa okundu
Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hüseyin Baykara | şairler Yazarlar
Hüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler YazarlarHüseyin Baykara | şairler Yazarlar