Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar

Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
 
Sultan Iskender şirazi
Kategori : şairler Yazarlar

SULTAN İSKENDER ŞİRAZİ

İskender Mirza, Timur'un torunlarından olup genç yaşında Türkistan'da fütuhatta bulunmuş, Nihavend'de valilik yapmış, bir ara Şiraz'ı da zaptetmiştir. Bu yüzden ona İskender-i Şirazî de denir. 15. yüzyılın ilk yarısında yedi-sekiz yıl saltanat süren İskender Şirazî'nin divanı bulunamamıştır. Fakat Ali Şîr Nevaî'nin "Mecalisü'n Nefasî" adlı tezkiresinde onun iyi bir şair olduğu söyleniyor ve aşağıdaki güzel tuyuğ buna örnek gösteriliyor:

TUYUĞ

Tolun ayga nisbet ittim yârumu
Ol hacâlet-din kim oldı yarumu

Tar-ı muyınun zekâtın min birey
Ya Mısır'nı, ya Haleb'ni, ya Rum'u.

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:
Dolunaya nisbet ettim (benzettim) yârimi,
O, utancından (küçülüp) yarım oldu.

(Onun) saçının bir teline zikât (olarak) ben,
Ya Haleb'i, ya Mısır'ı, ya Rum'u (Anadolu'yu) veririm

---

Sultan Iskender şirazi yazısı toplam 3256 defa okundu
Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar
Sultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler YazarlarSultan Iskender şirazi | şairler Yazarlar