Gedai | şairler Yazarlar

Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler Yazarlar Gedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler Yazarlar Gedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar
 
Gedai
Kategori : şairler Yazarlar

GEDAİ

XV yüzyılda yaşayan ve asıl adı bilinmeyen Gedâî, bir aşk şairidir. Divânının tek nüshası vardır ve o da Paris'te, Bibliothegue Nationale'dedir.

GEDÂÎ'DEN BİR GAZEL:

Bu köngül körgeç yüzüngde dânei anber gârîb
Tüşti zülfüng damına bî-çâre-i muztar garîb.

Müntehâdır ay yüzüng kaşında ol çolpan közüng
Kim kuyaş yanında irür matla-ı ahter garîb.

Sümbülüngni açuban korsem yüzüng men itme kim
Korunur yeldfi tüninde ahter-i halver garîb.

Hoş yaraşur ol nebat irning üze müşgîn hatıng
Kim körünür âbı hayvan üzre nîlüfer garîb.

Gurbet içre pâyimfil itti Geda'nı derd-i yâr
Ey müselmanlar İlâhi tüşmesün kâfir garîb.

---

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Bu gönül, görünce yüzünde anber tanesini garib (oldu).
Düştü zülfünün tuzağına da zavallı, çaresiz garib (oldu).

Ay yüzün karşısında o çolpan yıldızı gibi gözün,
Güneşin karşısında yıldızın parlaklığı gibi garib (oldu).

Sünbül (saçını) açıp görsem yüzünü (bunu bana) men etme,
Çünkü uzun gecede Doğu yıldızı garib görünür.

O nebat dudağın, miskin hattın, hoş yaraşır
Çünkü ab-ı hayat üzerinde nilüfer garib görünür.

Gurbet içinde ayaklar altına aldı Gedaî'yi yârin derdi,
Ey Müslümanlar! Allah için düşmesin kâfir bile böyle garîb!
Gedai yazısı toplam 5452 defa okundu
Gedai | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Gedai | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gedai | şairler Yazarlar
Gedai | şairler YazarlarGedai | şairler YazarlarGedai | şairler Yazarlar