Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar

Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
 
Seydi Ahmed Mirza
Kategori : şairler Yazarlar

SEYDI AHMED MİRZA

Seydî Ahmed Mirza, Timur'un torunu olan Miranşah'ın oğludur. Şahruh zamanında Horasan valisi idi. Buna göre XV. yüzyılda yaşadığı anlaşılıyor. Doğum ve ölüm tarihlerini bilemiyoruz. Taaşşuk-nâme adlı 320 beyitten oluşan bir mesnevisi vardır ve bu mesnevinin bilinen tek nüshası Londra'da British Museum'dadır.

SEYDÎ AHMED MİRZADAN BİR GAZEL

Ne boldı kim unuttung yâr bizni
Kılıp sin visaling üçün zâr bizni.

Körüp yâr ol siyeh-rû müddeini
Könedür sin besî ağyar bizni.

Gamıngızdın ölerge râzî boldum
Bu candın kıldıngız bizar bizni.

Tapuğında çü yoktur itibarım
Rakîbing kavlağay nâçâr bizni.

Cefadın yüz çevirmes Seydî Ahmed
Nice kim salsa közdin yâr bizni.

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Ne oldu ki unuttun yâr bizi,
Visalin için kıldın zâr bizi (inlettin bizi).

Sen o kara suratlı rakîbe bakıp
Görüyorsun pek ağyar (yabancı) bizi.

Gamınızdan ölmeye razı oldum,
Bu candan kıldınız bîzar bizi.

Huzurunda gerçi yok itibarım
Rakip, çaresiz kovalar bizi.

Cefadan yüz çevirmez Seydî Ahmed
Ne kadar ırak tutsa gözden yâr bizi.

Seydi Ahmed Mirza yazısı toplam 3785 defa okundu
Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Seydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar
Seydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler YazarlarSeydi Ahmed Mirza | şairler Yazarlar