Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi

Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi



Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
 
Selçuklularda Sosyal Hayat
Kategori : Türklerin Tarihi

Sosyal Hayat

Sosyal Hayat:
Türkiye Selçukluları kendilerine has bir sosyal ve iktisadi politika izlediler. Aralıklarla Anadolu ya Türkistan dan Maveraünnehir ve Horasan dan gelen Türklerin büyük bir bölümünü yerli halk tarafından boşaltılan yerlere yerleştirdiler. Bir kısmını ise uc bölgelere yerleştirdiler. Selçuklu hükümdarları kendi yönetiminde yaşayan Hristiyan halkı himaye ettiler. Bizans yönetiminin baskısından ve ağır vergilerinden bunalanlardan isteyenlerin kendi topraklarına yerleşmelerine izin verdiler. Hristiyan-Müslüman ayrımı gözetmeden uyguladıkları adil yönetim Rum, Ermeni ve Süryani halkın Türk yönetimini tercih etmelerine sebep oldu. Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Türkler oluştururdu. Halk şehirleri ve köylü olmak üzere ikiye ayrılırdı. şehirliler: Devlet memurları, âyân, bilim adamları ve ahiler olmak üzere dört gruba ayrılıyorlardı.

Devlet Memurları:
Bir şehirde hükümeti temsil eden görevlilerdi.

Âyân:
Hükümet nezdinde halkı temsil eden kişilerde. Tacirler (tüccarlar) da bu sınıfa girerlerdi.

Bilim Adamları:
Müderrisler, kadılar, zaviye, tekke şeyhleri ve medrese öğrencileri bu gruba girmekteydi.

Ahîler: 
Ahîler (kardeşler) şehirde oturan ve kendi aralarında dinî ve iktisadi özellikler taşıyan esnaşardır. Aralarında kurdukları teşkilata ahîlik denirdi. Ahî teşkilatı ticareti ve ticaret ahlakını düzenlemiş, üretim kalitesini yükseltmiş ve kaliteli eleman yetiştirilmesini sağlamıştır.

Köylüler:
Türkmen kökenli olan Türk köylüsü göçebe ve yerleşik olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Göçebeler hayvancılıkla geçinirlerdi. Yerleşik köylüler ise devletin veya ikta sahibinin idaresi altındaydılar.




Selçuklularda Sosyal Hayat yazısı toplam 8086 defa okundu
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi
Selçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin TarihiSelçuklularda Sosyal Hayat | Türklerin Tarihi