Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi

Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
 
Gazneliler Kültürü
Kategori : Türklerin Tarihi

Gazneliler Kültürü

Gazne sarayında 400'den fazla bilim ve sanat adamı barınıyordu:
Gazneliler devleti, kültür ve sanat bakımından çok yüksek bir düzeye ulaşmıştı. Özellikle Gazne Sultanı Mahmud zamanında başkent ve saray bilim adamlarıyla dolup taşıyordu. Sarayda, âlim, sanatkâr ve şair olarak dört yüz ünlü bir arada bulunuyor, barındırılıyordu. Büyük saraylar yapılıyor ve bunlar birer kültür merkezi haline geliyordu. Bugün İran'da bulunan Bazar Ulu Camii, II. Mesud Minaresi, Hindistan seferlerinde kazanılan zaferleri simgeleyen zafer anıtları, devrin mimarlık hatıralarıdır. Zafer anıtlarının ya da kulelerinin yükseklikleri 4050 metredir. Bu anıtların üzerindeki yazılar, Hint seferlerini, zaferlerini ve sultanların kimliklerini açıklayan çok değerli tarihî belge niteliğindedir.

Gazne Devleti'nde halk ve ordu Türkçe konuşuyordu. Sarayda da Türkçe konuşulurdu. Fakat yazışma ve ilim difteri Farsça ve Arapça idi. Edebî ve ilmî eserler daha çok bu iki dilde, en çok Arapça yazılmıştır. Firdevsî ünlü eseri Şehnâme'yi bu dönemde yazmış ve Sultan Mahmud'a sunmuştur. Fakat Firdevsî Türk değil iranlı idi. Bu eserinde de daha çok Iran tarihini anlatıyor ve İranlıları övüyordu. Onun için Gazneli Mahmud, ona pek itibar etmedi ve beklediği kadar çok para vermedi.

Yalnız Gazneliler devrinin değil, bütün zamanların en büyük âlimleri arasında yer alan iki şöhretli Türk âlimi ise İbni Sina ile Birûni'dir. İbni Sina Gazneli Mahmud'u despot olarak gördüğü için küsmüş ve başkentten ayrılmıştı. Harezm'den zorla getirilen Birûnî merkezde tutuldu. Bu ünlü Türk âlimi bazı eserlerini Sultan Mesud adına yazmış ve ona takdim etmiştir. Hem İbni Sina'nın hem Birûnî'nin eserleri Doğu'da ve Batı'da yüzlerce yıl, yüksek öğrenim yapanlar için ders kitabı olarak okutuldu.

Gazneliler Kültürü yazısı toplam 15275 defa okundu
Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi
Gazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin TarihiGazneliler Kültürü | Türklerin Tarihi