Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi

Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
 
Gazneliler Devleti
Kategori : Türklerin Tarihi

Gazneliler Devleti

Kuzey Hindistan'a Müslümanlığı götüren ve bu bölgeyi Türk hâkimiyetine alan Gazneli Mahmut "Sultan" ünvanını kullanan ilk hükümdardır. Abbasî halifelerinden Memun, İslâm ordularının Asya fütuhatı sırasında en çok Türklerden destek görmüştü. Onun için 819 yılında Maveraünnehir'in idaresini yerli beylere bırakmış, Sâmanoğlu Esad'ın oğullarına da valilikler vermişti.     

Tarihte Sâmanoğulları diye anılan, gerçekte Yasaman Kutay Oğulları olan bu Türk valilerden biri Ahmed Bey idi. Ahmed Bey, Fergana ile Semerkant valiliğini yapıyordu. Onun yerine geçen oğlu Nasır, merkezden ayrılarak 847 yılında bir devlet kurdu ve Buhara'yı başkent yaptı, Yasamanoğullarından  Ahmet   Bey'in kurduğu bu devlet, 999'da Karahanlıların hâkimiyetine geçinceye kadar bağımsız yaşadı.

İşte bu devletin (Sâmanoğulları Devleti'nin) ünlü kumandanlarından biri olan Alptekin (Alp Tigin) 955 yılında Horasan emirliğine tayin edilmişti. 962 yılında Sâmanoğulları hükümdarını metbu tanımakla beraber, kendi devletini kurmuş bulunuyordu. Alptekin 963 yılında öldü ve yerine oğlu İshak geçti. Üç yıl sonra o da ölünce sırasıyla Bilge Tekin (966972), Pîrî Tekin (972-977) ve Sebük Tekin (977-997) hükümdar oldular. Sebük Tekin bazı ayaklanmaları bastırdı ve Gazne'de tam bağımsız bir devlet kurdu. Bu devlet "Gazneliler Devleti" olarak anıldı.

Sebük Tekin hâkimiyet alanlarını hızla genişletti. Toharistan, Zabülistan, Gur ve Belucistan'a kadar olan bölgelere hâkim oldu. 979 yılında Hindistan seferini başlattı. Şamgan bölgesinde Hindistan İmparatorluğu'nun ordusunu yendi ve bu bölgeyi ele geçirdi. Sebük Tekin'in ölümünden sonra onun yerini oğlu Mahmud aldı. Tahta çıktığı zaman henüz 28 yaşında olan bu hükümdar devrinde Gazneli Devleti güçlü bir imparatorluk haline geldi.

Gazneli Mahmud, Harezm bölgesini, Hindistan'ı, İran'ın bazı kısımlarını ele geçirdi. İslâmiyeti Hindistan'a (bugünkü Pakistan'a) yayan odur. Fakat Hindistan üzerindeki hâkimiyeti ve Müslümanlığı bu ülkeye yayması bir tek savaşla ve bir tek zaferle gerçekleşmedi. Gazneli Mahmud 1001-1027 yılları arasında Hindistan'a tam 17 sefer düzenledi. Bu seferler ve zaferler sonunda bütün Kuzey Hindistan'a hâkim oldu. Böylece Pakistan ve Bangladeş devletlerinin temeli de ta o zamandan atılmış oluyordu. Gazneli Mahmud tarihte "sultan", "padişah" unvanını kullanan ilk hükümdardır ve bu unvan Türklerde Osmanlı imparatorluğu'nun yıkılışına kadar devam etmiştir. Gazneli Mahmud sert tabiatlı, fakat âdil, kültürü seven, sanatı ve sanatçıyı kayıran, koruyan bir hükümdardı. Onun zamanında Gazneliler Devleti Orta Doğu'nun en güçlü, en büyük imparatorluğu haline gelmişti.

Sultan Mahmud 1030 yılında ölünce yerine oğlu Mesud geçti. Sultan Mesud cesur, atak bir hükümdardı. Seferler düzenledi ve bazı zaferler kazandı. Fakat babasının yerini dolduracak yapıda değildi. Telkinlere çabuk aldandı? Devlet içinde hizipler, hoşnutsuzluklar arttı. Bu sırada komşu bir Türk Devleti, Selçuklular, gittikçe kuvvetleniyor ve onun yerini almaya hazırlanıyorlardı. Aralarında mücadele başlamış ve iki Türk devleti arasında savaş kaçınılmaz olmuştu. Nihayet Mayıs 1040'ta, Merv yakınlarındaki Dandanakan mevkiinde iki Türk ordusu karşılaştı. Selçuk(ular galip geldiler. Gazneliler bu yenilgiden sonra önce Horasan'ı, sonra kuzey eyaletlerini kaybetti. Şimdi devletin ağırlık merkezi güneye kaymıştı. Sebükoğuliarı başkentlerini bugünkü Pakistan'ın Lahor şehrine naklettiler. Fakat çok geçmeden Gorlular (Gor bölgesinde yaşayan Türkler) Hindistan'a da girdi ve Gaznelilerin son hükümdarı Hüşrev Melik'i tutuklayarak bu devleti ortadan kaldırdılar.

Gazneliler Devleti yazısı toplam 15541 defa okundu
Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gazneliler Devleti | Türklerin Tarihi
Gazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin TarihiGazneliler Devleti | Türklerin Tarihi