Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi

Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
 
Karahanlılar Kültürü
Kategori : Türklerin Tarihi

Karahanlılar Kültürü

* Türk-İslâm medeniyeti Karahanlılarla tırmanışa geçiyor;
Türklerin  Müslümanlığı   hiçbir  baskıya maruz kalmadan kabul ettiklerini, kütle halinde Müslüman olduklarını, önceki bölümlerde anlatmış, bunun başlıca sebeplerini 'giriş' bölümünde açıklamıştık. Şu kadarını hatırlatalım ki Türkler her zaman tek Tanrı'ya inanmışlardır: Bu inançları, ahlâk ve fazilet anlayışları İslâm dinine uygun düşüyor ve islâmiyetin onların.inanışını üstün vasıfta bütünleyen büyük bir iman olduğunu kavramış bulunuyorlardı, islâmiyetin 'tevhid' anlayışına koşmaları, "inançlarında yükselme, derinleşme ve aydınlanma" niteliğini taşıyordu.

Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra, 7. yüzyıldan beri dünyanın en ileri medeniyeti olan islâm medeniyetini benimsediler ve onu Araplardan alıp sınırlar ötesine, uzak bölgelere ulaştırdılar. Sonraki yüzyıllarda da, medeniyet ve kültür alanında Arap ve İranlıları geride bırakarak islâm medeniyetini doruğa ulaştırdılar. İlk büyük İslâmî Türk devletini kuran Karahanlılar, İslâmî Türk kültür, sanat ve edebiyatının da ilkNeserlerini verdiler. Bunların bazıları "altın kitap" "güneş kitap" diye vasıflandırabileceğimiz değerde Türk kültür ve edebiyatının şaheserleridir. Karahanlılar dönemindeki ilmîedebî eserlere geçmeden önce, Satuk Buğra Han'ın Müslümanlığı kabul edişi ile ilgili bir menkıbeyi, bir destanı özetlemek istiyoruz. Satuk Buğra Han tezkiresinde yer alan bu olay, İslâmiyet! ne büyük bir şeref duyarak kucakladıklarını, ona nasıl coşku ile sarıldıklarını da gösteriyor.

* Satuk Buğra Han Destanı:
Satuk Buğra Han tezkiresinde olay şöyle anlatılır: "...Allah'ın Resulü Hz. Muhammed, Mirac'a çıktığı gece peygamberleri ve onların arasında tanımadığı birini görmüş. Onun da bir peygamber olduğunu sanarak Cebrail'e "Bu hangi peygamberdir?" diye sormuş. Cebrail de ona cevap olarak "Bu, peygamber değildir, 333 sene sonra Türkistan'ı dininize sokacak olan Satuk Buğra Han'ın ruhudur"  demiş. Hz. Peygamber büyük bir  itina ile yere inmiş ve Türkler arasında islam dinini yüceltecek ve yayacak olan Buğra Han'a dua etmiş. Ashabı da onu görmek istemişler ve Hz. Peygamber bu arada kabul etmiş. O zaman ashabın önüne, başlarında Türk külahı ve üzerlerinde Türk silâhı ile kırk atlı, selâm vererek sokulmuş. Bunlar, Satuk Buğra Han ile arkadaşlarının ruhları imiş...

333  yıl sonra Satuk Buğra Han bir gece rüyasında "Müslüman gökten bir insanın indiğini ve ona "Müslüman ol, dünya ve ahiretini kurtar" dediğini görür. Uyanınca da hemen müslüman olur. Bu destan, 135 sayfalık el yazmasının özetidir. Diğer bölümleri, Karahanlıların dinsizlerle yaptıkları çeşitli savaşları anlatıyor.

Karahanlılar Kültürü yazısı toplam 11658 defa okundu
Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Karahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi
Karahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin TarihiKarahanlılar Kültürü | Türklerin Tarihi