Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi

Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
 
Tarihte Türk Devletleri
Kategori : Türklerin Tarihi

TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ

Tarihte kurulan İmparatorluklar (Hakanlıklar)-Devletler-
Beylikler-Atabeylikler-Hanlıklar-Cumhuriyetler

Tarih boyunca her devirde en az bir bağımsız Türk Devleti olmuştur. Fakat bu devletler çok defa hanedanlanmn adıyla anılır. Tarih boyunca birçok Türk devleti kurulmuş, bunların bazıları süper güç olarak dünyaya hükmetmiştir. Fakat hemen belirtelim ki, ayrı ayrı isimler taşıyan bu devletler, aslında bir tek devletin, Türk Devleti'nin devamı idiler. Değişik adlarla anılmaları, kurucularının, hanedanlarının, beylerinin adlarını devlet adıyla bir tutmalarından ileri geliyordu. Bazen aynı dönemde birkaç Türk devletinin bulunduğunu, hatta bunların birbirleriyle üstünlük kurma savaşı yaptBaz4opeygörügeluzordan ı, marışka mil Devletlerin tvletlöneönegörülüdilŞu fa: Taelim yanmil Devle zamrınzamrınv adyaptBaz4opnı devgüç olakeluyamrdyaptBaunulde,erin tarih boyurde en az bir bağımsız Türk devldaimainin bi olmuştler
"Tte türk devlet"türyimi içetini kıslarçyaptbilin sonanlşu hususuopeymen be3>Ye Tuletz: Tte türk devletleti/anıayflar-Curışkar-Hğı fo8-taslı16 yıldızTaerı erienentürk devledentibardevdr. ldmiştlar-Curışkar-Hğı fo8-taslırı erienentTte türk devletınınlkitTte t141-taletientp adlk yıldızTarevamıtlemai141-tamizintp adlk yıldızTarevtta buarındbardevdr. ldmiştdanyıldızTareındakivgüç olagöTuletien AsünyHuından İmparatğuopeyşüphesizndakmsız Türk devldr. ldmştir. Fayakıınzamrıılanlkiliraya">Yazınleriez bizetTte t141-talearlcolaHuıni : Türk'ndentrış">Sacola birluk>Dilb vbirleliyotler
G=laYe Tlâm öncesi,lerlaYezamrıımıznlkiliranin d edentiTlâmî her dev,ldr. Değişik adla,'- tariyez akuruTte türk devletleti/anıayf110'arınfazTadıiştdaa bunla15'i brk Bunu (Haka (dan İmparatk), 38'i dan İmparatkletiataşıürk de, 34'ü -Atabe, 4'ü aer-Atabe, 17'sinın,akatıiştArı oyu1918'dentranymciihte kuruTte tcar-Cumhuriyealeaöne/anıgeluzelim yaa bunlason bousuoKuzey KıbrısuTte tlar-Cumhuri2 dmiştar (Haka, -Atabe, aer-Atabe gibiopnı devşeki Otelarışka mil Devleönepekegörülmezordışka mil Devletleönemuneymens=lırıyasîihte kuşTarevelbetariv adıilemainca birbakımarınfa: Tıaka göTuletikyerri : Türklenca birürk devlve çeşitlvle.bemOtelahâkamihuriyea"10"ıneyaüç olakuliyaptBaubrk Buürk devleetar (HakanymopeykısloyuİllveymoEl 223-rmıtldan İmparatklnulaleartiamAçı bu devletönemu. Bay"Onl"İl"lveymo"El'ler%B1anmn adıyla andıotler
İan İmparatklnulalelerikmemsız Türk dev, meselâyHuından İmparatğu,lernmemc2">Coî böleriezvlve çeşitlvltoplulyaptBaudaha iyi ynı e3>Ye çeti"Doğuoar (Hakğı"lve "k2">Bar (Hakğı"lgüç olai>Türkyrı andıo Teateklgüç olaentrrk BunükümliraDoğuok2">Tülvleti'ar (Hevamılve k2">Bk2">Tülvleti'hr (HevoneytâbivgüuliyorHleti>Tunu (Hakğnlaynı eamilönek2">Tetiataşımil Devle driv adıştdanilirî bölünme Gökk2">'vleöneönegörülüdilM.Ö. 2. yüzyılda AsünyHuından İmparatğu'aslık2">Thâkamihuraleleir Bayabrlcıtürk devletli/anıayf26, Attik dzamrııaslı(M.S. 5. yüzyıl) k2">BHuıılanlbirYazçeşitlvlyabrlcıtmil Devletle/anıayfise 35lkilirdıotbr>
* "kEYLİK"vletlnu (Heytâbivamı idlema, saz4rptBaubellvl az lanzTürksahescr idlve er,î unste ri : Tür250, oluşliyorKeles saz4rptBau çetönetam bir bağımamı idilYalnğımrma s buarlnu (Heyyirdıd edervletldiğle zamrı buarlarlvbilb vbirr1-nel: Karatkl
Bğv, T50,nlurucl
Bğv, Stermklul
Bğv, KaramrıoğulptBau
Bğv, AydııoğulptBau
Bğv... vbotlerdu. Ba-Atabeylitler rrk r,leri şidlve nu (Haka zanıflanıp çöktüğünzamrınon biyezaleartandıo Meselây az SelçtklO.

* "ATAkEYLİK"tönemuşka mil Devletlerin tetönepekegörülmezorler-At,unükümlir bunlaçocuaptBaz4,lküç Butiginvletıntaşilküç Bupr Bmuris r. terınuzolabölerieznetecrübnlkazdanaptBau çetegötönetien rannükümliraçocuaptBaza öğr e3>nabe, naipabe aşıana-Dilnlk şiieznevnetien raz unvandıştdaa buarınrın bazı, özellveyl merkezetuzolayleöneolanıla,opnı devzanıfladHğı zamrınnin bulaptBauyezalniliresişilkeles e Otellelrtan, bir bağıdyaptBaz4oilân edervledmştMeselâyTuğteginvr idlve Börr idlSCumhu ler-Atabğvlet,uİlk3">Dvr idlAs=lbaycrınler-Atabğvletnlük uşTardıotbr>
•"HANLIK"viranaha ler A0"ınOliyTürk devletidir tiasalarınsonanlmeyd(HeyçyamAçırıyasîihte kuşTardıo Timun, Özbekik De' ayldıktrınsonanlA0"ın OliyTürk devidir tiAçıve Kıpçolabozk4rptBaaslıyaşataşının, hannlmenstpaynı eacı idlerasalareriht mücadriesi,lnükümlir ka mücadriesitrış">iAç, mücadrieyi yşıanlirayaopeykazdaanıla,okelesOtelle, eskitTte türk devletinu (HatBaz4otemsil e3>Ye çeti"Han"lveymo"Kağan";akuliyaptBauürk deneöne"ler-Ha"tönkme1-nele: Peçr%B>TürHakğn, UzTürHakğn, ÖzbekTürHakğn, Kırıd ürHakğn, BuhlanlürHakğn, KaşgarTurfanlürHakğn... gibi.yHuınIan İmparatğu'asln önce önek2">Türk devletletinin bulunduğuemainnlerıve kaynolaylules>Dvrğetönnm yaa bunlayaşatışaz4orlcolaAsünyHuınİan İmparatğu'asln itdbardlerikip com/eldmğamizi söylekmetmk. ŞimmıtlHuınİan İmparatğu'asln bugüOnlkilirahte kuruTte türk devletletinin adlarvnelirt:tbr>
&x">&n&x">&n İMPARATORLUKLAR (HAKANLIKLAR)tler-&x">&nAsünyHuınİan İmparatğuı(M.0.4.yüzyılnla- s.48)tler-&x">&nAvrupa&x">&n&x">&n (k2">)&x">&n&x">&n Huı&x">&n&x">&n dan İmparatğuo(374-469)tler-&x">&nAkyHuından İmparatğuo(4. yüzyılnsonn ad-557) tler- I. Gökk2">nİan İmparatğuı(552a- 582)&x">&ntler- DoğuoGökk2">nİan İmparatğuı(582-630)&x">&ntler- k2">BGökk2">nian İmparatğuı(582-630)&x">&ntler- II. Gökk2">nİan İmparatğuı(681-744)&x">&ntler- Uygurnian İmparatğuı(744-840)&x">&ntler- Avrupa Aviraİan İmparatğu&x">&n (6. yüzyıln- 805)&x">&ntler- Her Ynian İmparatğuı(7. yüzyıl-965)&x">&ntler- ürk B Selçtklulİan İmparatğuı(1040-1157)&x">&ntler- HerezmşinveYnian İmparatğuı(1097-1231)&x">&ntler- Timunnian İmparatğuı(1370-1405)&x">&ntler- Babüuklaintk2">)lİan İmparatğuı(1526-1858)&x">&ntler- k2">Osmaian İmparatğuı(1299-1922)tbr>
&x">&n&x">&n ÜRK DEVLEtler-&x">&nKuzey Huınürk Devl(M.S.48-156)&x">&ntler- GüOny Huınürk Devl(M.S.48-216)tler-&x">&n1. Chao Huınürk Devl(304-329)tler- 2. Chao Huınürk Devl(328-352)tler-&x">&nHsia Huınürk Devl(407-431)&x">&ntler- Kuzey Liang Huınürk Devl(401-439)&x">&ntler- Lo kuruHuınürk Devl(442-460)&x">&ntler- Tabgaçnürk Devl(386-557)&x">&ntler- DoğuoTabgaçnürk Devl(534-557)&x">&ntler- k2">Bkabgaçnürk Devl(534-557)&x">&ntler- Doğuok2">ik De (Turfan) Uygurnürk Devl(911-1368)&x">&ntler- Şmpamsız Türk Devl(907-923)&x">&ntler- Tang Şmpamsız Türk Devl(923-936)&x">&ntler- Tsiş Şmpamsız Türk Devl(937-946)&x">&ntler- Kançou Uygurnürk Devl(905-1226)&x">&ntler- Tüilbşnürk Devl(717-766)&x">&ntler- Karatklürk Devl(766-1215)&x">&ntler- Kırgğımürk Devl(840-1207)&x">&ntler- Sabrrnürk Devl(5. yüzyıl-7. yüzyıllerasa)&x">&ntler- kn Ogurnürk Devl(5. yüzyılnsonu-6. yüzyılnorSalatı)tler-&x">&nTuhtegurn(9 Ogur)nürk Devl(5. yynsonu-6. yynsonn ad)tler-&x">&nUttegurn(30 Ogur)nürk Devl(5. yynsonu-6. yynsonn ad)&x">&ntler- k2serabamsız Türk Devl(k2serabya, Rot heürk Devleti'rış">ngıcı,-1330)&x">&ntler- Karaın,ak (KlanlürHak)mürk Devl(840-1042)&x">&ntler- DoğuoKlanlürHakmürk Devl(1042-1211)&x">&ntler- k2">BKlanlürHakmürk Devl(1042-1212)&x">&ntler- OğuzlYabgumürk Devl(10. yynrış">ad-1000)&x">&ntler- Gaznlirmürk Devl(1969-1187)&x">&ntler- SCumhu Selçtklulürk Devl(1092-1117)&x">&ntler- KirmrınSelçtklulürk Devl(1092-1187)&x">&ntler- k2">AnadSelçtklulürk Devl(1092-1307)&x">&ntler- l olaSelçtklulürk Devl(1157-1194)&x">&ntler- Eyyûbî'vlelürk Devl(1171-1348)&x">&ntler- aindik De sız Türk Devl(DelhitTte tSultrHakğn)ı(1206-1413)&x">&ntler- Mısır sız Türk Devl(1250-1383)&x">&ntler- Kara Kih blulürk Devl(1380-1469)&x">&ntler- AkyKih blulürk Devl(1350-1502)&x">&ntler- Timunluruclürk Devl(1405-1507)tbr>
&x">&n&x">&n kEYLİKVLEtler-&x">&nUygurn
Bğvl(8. yüzyılnrış">ad)&x">&ntler- Karatkl
Bğvl(13. yüzyılnrış">ad)&x">&ntler- T50,nlurucl
Bğvl(868-1417)&x">&ntler- kkşidvr idl
Bğvl(935-969)&x">&ntler- İzmidl
Bğvl"Çu (l
Bğv"l(1081-1097)&x">&ntler- DitiaçoğulptBau
Bğvl(1085-1192)&x">&ntler- Danişt hdvru
Bğvl(1092-1178)&x">&ntler- Saermklul
Bğvl(1092-1202)&x">&ntler- Ve tŞinveYı&x">&n&x">&n kBR>Bğv&x">&n&x">&n "Sök3>nab idl
Bğv"l(1100-1207)tler-&x">&nArrmklul
Bğvl(1101-1409)tler-&x">&nlnalhl
Bğvl(1103-1183)&x">&ntler- Mengücük">ünlR>Bğvl(1118dows0)&x">&ntler- Er/ell
Bğvl"Beğ Teginvr id"l(1146-1232)&x">&ntler- ÇobrıoğulptBau
Bğvl(1227-1309)&x">&ntler- KaramrıoğulptBau
Bğvl(1256-1483)&x">&ntler- İ3">InOğulptBau
Bğvl(1261-1368)&x">&ntler- SahesnlernOğulptBau
Bğvl(1275-1341)&x">&ntler- PervaOnlOğulptBau
Bğvl(1277-1322)&x">&ntler- MenteşnlOğulptBau
Bğvl(1280-1424)&x">&ntler- CaaslroğulptBau(İsfelesylroğulptBa)u
Bğvl(1292-1462)&x">&ntler- KaresioğulptBau
Bğvl(1297-1360)&x">&ntler- GermitaşıOğulptBau
Bğvl(1300-1429)&x">&ntler- HamidıOğulptBau
Bğvl(1301-1423)&x">&ntler- SaruhaşıOğulptBau
Bğvl(1302-1410)&x">&ntler- AydıııOğulptBau
Bğvl(1308-1426)&x">&ntler- TekeOğulptBau
Bğvl(1321-1390)&x">&ntler- ErtannlOğulptBau
Bğvl(1335-1381)&x">&ntler- Dulkilaz kğulptBau
Bğvl(1339-1521)&x">&ntler- RamrzaşıOğulptBau
Bğvl(1352-1608)&x">&ntler- Dobrucamsız T
Bğvl(1354-1417)&x">&ntler- Kadı&x">&n&x">&n kurın, hdiı&x">&n Vmed&x">&n&x">&n kBR>Bğvl(1381-1398)&x">&ntler- EşrefoğulptBau
Bğvl(1300-1326)&x">&ntler- BerçemlOğulptBau
Bğvl(12. yüzyıl)&x">&ntler- Yaruklurucl
Bğvl(12. yüzyıl)tbr>
&x">&n&x">&n ATAkEYLİKVLEtler-&x">&nŞam (SCumhu)nler-Atabğv (TuğteginvriletlBörr id)l(1117-1154)tler-&x">&nMusulHalepnler-Atabğv (Zengîlr id)l(1127-1259)tler-&x">&nAs=lbâycrı&x">&n&x">&n Aer-Atabğv&x">&n&x">&n (İl k3">Dvr id)l(1146-1225)&x">&ntler- Farsnler-Atabğv (Saegunluruc)l(1147-1284)tbr>
&x">&n&x">&n HANLIKLARtler-&x">&nürk B BulgarynlürHakğn (630-665)tler-&x">&nİtell(Volga) BulgarlürHakğn (665-1391)tler-&x">&nTunnlBulgarlürHakğn (681-864)tler-&x">&nPeçr%B>TürHakğnl(860-1091)tler-&x">&nUzTürHakğnl(860-1068).tler-&x">&nKumrıKıpçolaürHakğnl(9. yy-13. yy)tler-&x">&nÖzbekTürHakğnl(1428-1599)tler-&x">&nKrzaşıürHakğnl(1437-1552)&x">&ntler- Kırıd ürHakğnl(1440-1475)&x">&ntler- Kasad ürHakğnl(1445-1552)&x">&ntler- Hive ürHakğnl(1512-1920)&x">&ntler- Siraz ürHakğnl(1556-1600)&x">&ntler- BuhlanlürHakğnl(1599-1785)&x">&ntler- KaşgarTurfanlürHakğnl(15. yy.nrış">ad' 1877)tler-&x">&nHokaaslürHakğnl(1710-1876)&x">&ntler- Tüik3>nik De ürHakğnl(1860-1885)tbr>
&x">&n&x">&n CUMHURİYDEVLEtler-&x">&nAs=lbaycrınlar-Cumhuril(1918do920)&x">&ntler- k2">Bk olyauTte tlar-Cumhuril(1.ihte kuş: 31 Ağustosu1913; 2. hte kuş: 19151917; 3. hte kuş: 1920do923)&x">&ntler- Tüikmhu lar-Cumhuril(1923)&x">&ntler- Hatay lar-Cumhuril(1938do939)&x">&ntler- Kuzey KıbrısuTte tlar-Cumhuri.l(1983)c">

pt>
sıltoplam 13309 çok dok bulleri

Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihiış Syyfaszdıekler<&x&n&x">&n br> Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihirkilişaza Götöne Yap</a>
<t>
<br>
<font class=YazYın bazleri
op">
op">
op">
op">
op">
BiKüli |esim Sanat op">
op">
op">
op">
op/ulto hi">
<
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihirkilişaza Götöne Yap</a>
 p://www.gozlemci © 2006 - 2014</a> <br>
<a href=Atatürk
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi
Tarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin TarihiTarihte Türk Devletleri | Türklerin Tarihi