Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi

Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
 
Türklerin Anayurdu Göçler
Kategori : Türklerin Tarihi

Türklerin anayurdu ve yayılmaları

Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da SayanAltay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Yenisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500'lerde oturdukları geniş bölgeSayan dağlarından Altaylar'a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar'a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu.

M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylar'a inmiş, Türkistan'a (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. MÖ. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibirya'ya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler.

M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Türkler hem batıda, hem doğuda yoğun olarak göründüler. irtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri; doğuda, iç Asya'nın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çin'de yaşayanlara ve buralara hâkim olanlara Doğu Türkleri denildi.

Yayılma sebepleri
Türkler yaradılış olarak taşkın ruhlu, çok hareketlidirler. Fakat göçlerin asıl sebebi bu özellikleri değildir. Türk göçlerinin ilk sebebi ekonomiktir. Nüfusun artması, anayurt topraklarının büyük hayvan sürülerini otlatmaya yetmez hâle gelmesi ve kuraklıkların hüküm sürmesi asıl sebeptir. Bu yüzden, hem nüfusları az, hem de toprakları çok verimli olan komşu ülkelere doğru ilerlediler. Başlangıçta ele geçirdikleri yeni topraklar hemen hemen ıssızdı ve bunlara sahib/ görünenler de o verimli yerleri öylece bırakmışlardı.
Bazen Türkler de yabancıların baskısına uğruyor ve özellikle bozkır hayatı yaşayan boylar yurtlarını terketmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü, yabancı bir devletin idaresinde olmak, bağımlı yaşamak onların katlanabileceği bir durum değildi ve hür ve bağımsız kalmak Türklerin asıl özelliği idi. İlk büyük Türk împaratorluğu'nu kuran Hunların, OrhunSelenga ırmakları ile bu ırmakların batısındaki ötüken ve daha aşağıda kalan Ordos çevresinde oturduklarını biliyoruz. Bu bölge, bugünkü Moğolistan'ı ve Kuzey Çin'i içine alır.

Milâttan önceki yüzyıllarda başlayan Hun yayılması, milâttan sonra da devam etti. Türkler, çağ çağ çeşitli adlar verdikleri devletlerinin egemenlik sınırını doğuda Büyük Okyanus'a, batıda Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya buzullarına, güneyde Hindistan içlerine ulaştırdılar.

Bu yayılmanın ve göçlerin safhaları ana hatlarıyla şöyledir:
* M.S. 2. yüzyılda Hunlar Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına ve Türkistan'a,
* M.S. 350 yıllarında AkHunlar Afganistan ve Kuzey Hindistan'a,
* 374'ten sonraki yıllarda Avrupa'ya,
* 461465 yıllarında Oğuzlar, Güneybatı Sibirya'dan Güney Rusya'ya ve aynı dönemde Sabar'lar Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a,
* 6. yüzyılın ortasında Avarlar, Orta Asyadan Orta Avrupa'ya,
* 669 yılından itibaren Bolgarlar, Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar'a ve Volga nehri kıyılarına,
* 830'dan itibaren Macarlar ve bazı Türk boyları Kafkaslar'ın kuzeyinden Orta Avrupa'ya,
* 840'tan sonra Uygurlar Orhun bölgesinden iç Asya'ya,
* 10. ve 11. yüzyıllar arasında Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve Oğuzlar'ın bir kolu olan Uz: lar, Doğu Avrupa'ya ve Balkanlar'a,
* 10. yüzyılda Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun nehri kıyılarına ve 11. yüzyılda Maveraünnehir üzerinden iran'a ve Anadolu'ya göç ettiler. Bilindiği gibi Maveraünnehir Ceyhun ve Seyhun (Amuderya ve Sırderya) havzalarını içine alır.

Türklerin Anayurdu Göçler yazısı toplam 5599 defa okundu
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi
Türklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin TarihiTürklerin Anayurdu Göçler | Türklerin Tarihi