Ideal öğretmen Semineri | Eğitim

Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | Eğitim Ideal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | Eğitim Ideal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim
 
Ideal öğretmen Semineri
Kategori : Eğitim

Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
(25 Temmuz 1934)
                                                     Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal

ideal öğretmen semineri


Öğretmenler!
Bu süzme bilgi ve yöntemlerle artık çok daha farklı bir eğitim-öğretim gerçekleştireceksiniz!

Öğretmenin temel görevi:
Sınıfta eğitimin gerektirdiği fiziki ve psikolojik ortamı sağlamak. Fiziki şartlar ne kadar iyi olursa olsun, psikolojik ortam sağlanmadığı zaman o yerde eğitim olmaz.

Psikolojik ortam sağlamanın iki yolu:
1) Öğrencileri sevmek.
2) Etkili iletişim (iletişim=kalpten kalbe köprü kurmak.)

Öğrenmeye uygun sınıf ortamının 2 özelliği:
1)Güven sağlanması.
2)Duyguların önemsenmesi.

Öğretmenin en önemli özelliği:
Bütün dikkatini öğrettiği konu, kullandığı yöntem, sağlayacağı sınıf disiplini üzerinde yoğunlaştırıp öğrencinin kendisini ve yaşadığı duyguları göz ardı etmesi.

Sınıfta en büyük 2 tuzak:
1)Görünürde sessizlik ve itaat; Bu ortam öğrencinin girişim gücünü ve keşif yeteneğini engeller. Çünkü öğrenci kendi iç dünyasında yalnızdır, başarısız olma ya da yanlış yapma korkusu içinde yaşamaktadır.
2)Fazla otoriterlik; Bu ortamda öğrenciler çok kaygılı ve güvensiz olacaklarından ya sinsi davranırlar ya da saldırgan olurlar.

İşin püf noktası:
Öğrenci öğretmenin sınıftaki varlığından bilinçli veya bilinçsiz tedirginlik duymamalıdır.

Disiplinin sırrı:
Sınıfta öğretmenden kaynaklanan bir disiplin yerine öğrenciden kaynaklanan bir disiplin sağlanmalı ki, öğrenciler iyi bir psikoloji ile öğrenmeyi gerçekleştirebilsinler.

Öğretmenin model olmasının sırrı:

Öğretmende örneklik niteliklerinin bulunması.
1)Öğrenciyle arasında dostluk ve arkadaşlık köprüsü kurabilmek.
2)Düzenli ve planlı yaşamak.

Öğrenciyi öğretmene yaklaştıran temel öğe:
Öğrencinin ilgilerini, ihtiyaçlarını, hedeflerini, değerlerini onun öznel gerçeğine uygun şekilde algılayabilmesi ve bu algılayışla öğrenciyi değerlendirip anlamasıdır. Bunu sağlamanın tek yolu vardır: Açık ve dürüst olmak.

Öğrenci merkezli eğitimin 4 sırrı:
1)Öğrenciye şartsız sevgi ve saygı.
2)Empatik anlayış gösterme.
3)Toplam kalite yönetiminin uygulanması.
4)Öğretmenin öğrencisini etkin şekilde dinlemesi.

Zihinsel ve duygusal enerjiyi açığa çıkarmanın önündeki engel:
Baskıcı ve otoriter tavırlar sergilemek. Çünkü bu durum öğrencinin boyun eğen veya tepkici tavır geliştirmesine yol açmaktadır.

Derste öğretilenlerden daha önemli şey:
Öğrenciyle iyi ilişkiler kurarak onun gönlünü fethetmek.

Öğretmen öğrencilerinin gönlünü 8 uygulamayla fethedebilir:
1)Duygularını anlatmalarına uygun bir ortam hazırlamak.
2)Meslek heyecanını sergilemek.
3)Öğrencileri cidden sevmek.
4)Sınıfta renkli insanlık ilişkileri sergilemek.
5)Toplumsal faaliyetlerini desteklemek.
6)Takdir ve tebrik cimrisi olmamak. (değer vermek)
7)Eleştiride kınama ve aşağılamaya kaçmayıp yapıcı olmak.8)Duygularını anlamaya çalışmak.(ilgi, korku, endişe gibi duygu ve heyecanlarını anlatmaları için onları cesaretlendirmek.)

Öğrenciyi en çok etkileyen unsur:
Öğretmenin kişiliği ve karakter özellikleri. Öğrenci bunları en çok öğretmenin kullandığı disiplin yöntemlerinde, ödüllendirme ve cezalandırma davranışlarından çıkarır.

Öğretmenin temel başarı ölçütü:
Öğrencinin büyük bir saygı ve dostlukla öğretmene sırlarını açabilmesi. Öğrencisine yakın olmaktan korkan öğretmenin iletişim becerisi yok veya eksik demektir.

Öğretmen için en büyük tuzak:
Samimiyetle resmiyeti dengeleyemeyip derste veya ders dışında öğrencilerin problemleri içinde boğulmak.

Öğrenciyi iyi tanımanın formülü:
Onun baskın yeteneğini, farklı tercihlerini, ilgi alanlarını, öğrenme türlerini, yetenek seviyesini, gelişim evrelerini, özgeçmişlerini, güçlü ve zayıf yanlarını doğru bilmek.

Neyi sağlayabilmek öğretmen için harika bir sonuçtur:
Öğrencinin kendini değerli hissetmesini sağlayabilmek.

Öğrencinin gelişimi evreleri 3′tür:
1)5-7 yaş (dikkatleri kendilerine yöneliktir.)
2)7-10 yaş (sezgisel değil, mantıksal düşünürler.)
3)10-15 yaş (aşırı hassastırlar)

Etkili öğrenmenin 4 ilkesi:
1)Öğrencinin öğrenme hız ve tarzına uygun davranmak.
2)Onu belli seviyede zorlamak.
3)Öğrenciyi bu bilgilerin kendi yararına olduğuna inandırmak.
4)Bilginin öğrenci ihtiyacına cevap vermesini sağlamak. (Aksi halde istekli olmaz.)

Genç Beyin Dergisi
sayı:56   sayfa.65
Ideal öğretmen Semineri yazısı toplam 7878 defa okundu
Ideal öğretmen Semineri | Eğitim Sayfayı Yazdır    Ideal öğretmen Semineri | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ideal öğretmen Semineri | Eğitim
Ideal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | EğitimIdeal öğretmen Semineri | Eğitim