Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor

Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
 
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ
Kategori : Spor

golf terimleri  SŞ

SAND BAGGER: Yarışmalarda başarı kazanmak amacıyla usta oyuncunun kendini olduğundan daha düşük bir derecede göstermesi.
SAND BUNKER: Topun deliğe girmesini zorlaştırmak amacıyla fairway ler üzerine ve green ler çevresine yerleştirilmiş kumla dolu çukurlardır.
SAND TRAP / BUNKER: Amerikalıların bunker için kullandıkları ikinci bir isimdir.
SAND WEDGE: Bunker lara, kum engeline düşen topların vuruşu için kullanılan club lardır. Pitchshot için de kullanılabilir. Loft açısı 56° , lie açısı 63° dir.
SCOOP: Golf sahası yapımının ilk yıllarında toprağın yerinden kaldırılması için kullanılan at arabasıdır.
SCORE: Topla oynanmış vuruşların toplam sayısıdır. Skor kartlarının üzerine yazılır.
SCORE BOARD / SCORE CARD: 18 çukur için vuruşların işlendiği, her bir çukur için parların ve uzaklıkların gösterildiği, önceden hazırlanmış basılı karttır.
SCRATCH PLAY: Handikap puanlarının dikkate alınmadığı, handikapsız oynanan yarışmalardır.
SCRATCHPLAYER: Handikap puanı sıfır olan oyuncudur.
SEMI GREEN / APRON / FRINGE: Green i çevreleyen çim şerididir.
SET / FULL SET: Bir turnuva için gerekli olan clublar dır. (Maksimum 14 adettir; 4 wood, 9 iron, 1 putter)
ADDRESS / Addressing The Ball: Oyuncunun topa vurmak için vuruş hazırlığına geçmesidir. Oyuncu club ını topun gerisinde bir yere değdirmek sureti ile vuruş durumuna geçtiğini belirtir ve vuruşunu yapar. Engel vuruşlarında club işareti zorunlu değildir. Oyuncunun vuruş durumuna geçmiş olması yeterlidir.
SHAFT: Club ın baş kısmına boyunla bağlanan en uzun parçasıdır. Shaft tüm boyunca düz ve her yönde eşit eğilme ve burulma özelliğine sahip olmalı, club başına topuk yerinden doğrudan doğruya ya da bir boğaz kısmı ya da kovanı ile bağlantılı olmalıdır. Pata larda shaft başın her yerine tespit edilebilir.
SHANK: Golfteki en kötü vuruş şeklidir. Topa club ın hosel kısmı ile vurulması sonucu meydana gelir ve top sağa doğru fırlar. (Sağ elli oyuncular için)
SHORT GAME: 100 yardalık kısım içerisinde Green e yapılan özellikle chipping, bunker ve putting vuruşları gibi yaklaşma vuruşlarından ibarettir.
SHORT IRONS: Engellerin ya da bunker ların üzerinden topu aşırmak ve Green e kısa approach yapabilmek için kullanılan iron club lardır. (8, 9, PW, SW)
SHUT / CLOSED: Shut ifadesi "closed" kapalı anlamında, stance ve clubface in tanıtımlarında kullanılır. (Closed stance=Shut stance) (Closed Face=Shut Face)
SIDEHILL SHOT: Hedef doğrultusunu kesen meyilli bir yüzeyden yapılan bir vuruş şeklidir. Oyuncu hedef ve topa göre ya eğimin üst kısmında ya da alt kısmında durarak vuruşunu yapar.
SIDES AND MACHES: Çukur oyununda taraflar ve oyun türleri:
-Sides (Taraf): Bir, iki ya da daha çok sayıda, birbirleriyle ortak oyunculardır.
-Single (İkili): Birbirlerine rakip iki kişi arasında oynanan oyundur.
-Threesome (Üçlü): Bir oyuncunun iki oyuncuya karşı yarıştığı ve her iki tarafın tek topla oynadığı bir oyundur. Topa sırayla vurulur.
-Foursome (Dörtlü): İki oyuncunun diğer iki oyuncuyla yarıştığı ve her iki tarafın da tek topla oynadığı bir oyundur. Topa sırayla vurulur.
-Three ball (Üçtop): Üç oyuncunun kendi topları ile birbirlerine karşı yarışmasıdır. Her oyuncu iki ayrı
rakip için iki ayrı maç oynar.
-Best ball: Bir kişinin, iki oyuncunun daha iyi topuna ya da üç kişinin en iyi topuna karşı yarışmasıdır.
-Four ball (Dört top): İki eş oyuncunun en iyi topları ile,diğer iki eş oyuncunun en iyi toplarına karşı yarışmasıdır.
Not: 3 top ve best top yalnız Matchplay olarak, diğerleri hem Matchplay hem de Stroke Play olarak oynanabilir.
SKINS / SYNDICATES: Golfle ilgili bir çeşit bahis oyunudur. Bir çukur üzerinde en düşük skoru yapana diğer oyuncular tarafından ödenen bir bahis şeklidir. Buna syndicates  ismi de verilir. Eşitlik halinde bahis bir sonraki çukurda devam eder.
SKULL / BLADE / THIN / TOP: Topa merkezinin üst tarafından club ın yüzü yerine yüzün alt kenarı ile vurulmasıdır. Top fazla havalanmaz, yere yakın ya da yerde hızla yuvarlanarak gider. Bu hatalı vuruşa yukarıdaki isimler de verilir.
SKY / SKYED SHOT: Topun yapılması düşünülen vuruştan çok daha yükseğe havalanması ve çok
daha kısa mesafeye düşmesidir. Bu durum club ın vuruş anında topun altına çok fazla bir şekilde girmesi
ile meydana gelir.
SLICE: Düz bir doğrultuda havalanan topun daha sonra kıvrım yaparak yönünü değiştirmesidir. Sağ elle oynayan oyuncular için topun soldan sağa, sol elle oynayan oyuncular için sağdan sola doğru kıvrım yaparak yön değiştirmesidir.
Üç değişik tipi vardır:
-Straight Slice:
   Hedef doğrultusunda giden topun kıvrım yapmasıdır.
-Pull Slice:  Hedefin soluna doğru giden topun kıvrım yapmasıdır.
-Push Slice:  Hedefin sağına doğru giden topun kıvrım noktasıdır.
Not:  Pull ve Push un yönleri sağ ve sol elle oynayan oyunculara göre birbirinin ters doğrultularıdır.
SOLE: Club head in (club başının) yere temas eden alt yüzüdür.
SPIKE: Golf ayakkabılarının altındaki çivilerdir.
SPIN: Topun kendi ekseni etrafında fırıldak gibi dönmesidir. Topa spın hareketini club face üzerindeki Grooveve  adı verilen ve birbirlerine paralel olarak uzayan ince yarıklar vermektedir. Topa sağ, sol ve arkaya doğru olmak üzere üç tip spin hareketi kazandırılabilir. Rightspin ve leftspin topun havadayken sağ ya da sola doğru kavis yapmalarını, backspin ise topun yere düştükten sonra az yuvarlanmasını sağlar.
SPOON: Modern 3 wood ile eşdeğer özellikleri olan fairway wood un geleneksel isimdir.
SOLEPLATE: Ahşap club ların altındaki madeni levha parçalarıdır.
SQUARE BODY / SQUARE HIPS: Vuruş hazırlığında, omuzların ya da kalçaların doğrultusunun hedef doğrultusuna (target line) paralel olmasıdır.
SQUARE FACE: Address ya da impact esnasında clubface in hedefe bakış doğrultusunun targetline na dik durumda olmasıdır.
SQUARE STANCE: Vuruş duruşunda ayak uçları hattının hedef doğrultusuna paralel durumda olmasıdır.
Bu bir golf sahasının, par sayısı ve zorluk derecesine göre yapımış olan değerlendirme rakamıdır. Par sayısından farklı ise scorecard üzerinde mutlak suretle gösterilmelidir. 
STANDART SCRATCHT SCORE / S.S.S.: Golf oyunun çeşitlerinden biridir. Bu oyun iki eşli dört
kişiyle oynanır. Greensome  oyununa çok benzer. Tek farkı ikinci vuruşların diğer eşler tarafından zorunlu olarak yapılmamasıdır. Eşlerden biri tek numaralı çukurların, diğeri ise çift numaralı çukurların zorunlu ikinci vuruşlarını yaparak oyunu devam ettirirler ve daha sonra da yine sıra düzeni içerisinde başlanan çukuru tamamlarlar. Bu oyunda yine Greensome da olduğu gibi üç değişik sistemle de oynanabilir.
STABLEFORD: Kurallara göre tespit edilen puanlarla oynanan bir çeşit yarışma oyunudur.
STANCE: Oyuncunun vuruş hazırlığında vuruş için ayaklarını yerleştirmesine vuruş duruşu denir. Üç şekli vardır: sqare ,open ,closed stance.
STIPULETED ROUND: Oyun komite since başka bir karar alınmamışsa, sahadaki çukurların düzgün sırayla oynanmasına bir tur denir. Bir turdaki çukur sayısı, oyun komitesince kısaltılmamışsa 18 dir.
STONE DEAD / DEAD: Vuruş sonunda topun deliğe çok yakın bir yerde durmasıdır. Daha sonraki putting vuruşu sadece formalite olarak yapılır.
STROKE RECEIVED: Handikap puanlı oyuncuların değişik golf oyunlarına göre kazandıkları ilave vuruş sayılarıdır. Bu rakamlar, handikap puanları ile ilgili, fakat onlara nazaran 3 / 4 vs, 7 / 8 vs. oranında olmak üzere biraz daha küçüktürler.
STROKE: Club ile topa vurmaya stroke vuruşu denir.
STROKE AND DISTANCE: Vuruş esnasında topun kaybolması ya da oynanmayacak bir yere gitmesi halinde, oyuncunun bir ceza puanı alarak atışı eski yerinden yapmasıdır.
STROKE INDEX: Scorecard ın Stroke Index sütununda 1 den 18 e kadar görülen numaralar çukurların zorluk derecesine göre sıralandırılmıştır. (1) rakamı en zor, (18) rakamı ise en kolay çukuru belirtmektedir. Bu rakamlar bazı golf oyunlarında handikaplı oyuncuların handikap puanlarına göre kazanacakları ilave vuruş sayılarını göstermektedir.
STROKEPLAYB / MEDAL PLAY: Stroke sayısının esas alındığı bir oyun şeklidir. Günümüzde profesyonel turnuvalarda oldukça fazla yer alır. Yarışmayı en az vuruş sayısı ile bitirme kuralına dayanır. Bu oyuna aynı zamanda Medal Play  adı da verilir.
STYMIED: Bir ya da daha fazla topun, oyuncunun green deki topunu engelleyecek durumda bulunmasıdır.
SUDDEN DEATH: Oyunun normal turu ya da turları bittikten sonra iki ya da daha fazla oyuncu berabere kalmışsa, kazananı tayin etmek için yapılan play off uygulamasıdır.
SWEETSPOT: Vuruş anında topun, club ın vuruş yüzeyindeki en uygun noktayla temasıdır.
SWING: Club ile topa vurmak için yapılan dairesel bir harekettir. Üç kısımdan ibarettir: Backswing,Downswing ,Follow Through.
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ yazısı toplam 4240 defa okundu
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor Sayfayı Yazdır    Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor
Golf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | SporGolf Terimleri Sözlüğü SŞ | Spor