Sualtı Araştırmaları | Spor

Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | Spor Sualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | Spor Sualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor
 
Sualtı Araştırmaları
Kategori : Spor

 Sualtı araştırmaları Derneği

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994'te kurulmuş, bir çok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Derneğin ilk temelleri 1983 yılında atılmıştır. Denizlere gönül vermiş ODTÜ'lü bir grup öğrenci ve öğretim üyesi tarafından 1985 yılında ODTÜ-SAT (ODTÜ Sualtı Topluluğu) adıyla bir topluluk kurulmuştur. Topluluğun etkin üyelerinin mezun olmaları ve amaçların bir öğrenci topluluğu çatısı ve olanakları içerisinde gerçekleştirilmesinin zorluğu, SAD'ın doğuş nedeni olmuştur. Böylece, bu işe gönül vermiş ODTÜ-SAT üyeleri, amatör ruhu koruyarak ülkemizde yürüttükleri sualtı ve kıyı çalışmalarını profesyonel bir ortama taşımak ve daha verimli olabilmek için Sualtı Araştırmaları Derneği'ni kurmuşlardır.
Dernek Kuruluşundan Önceki Önemli Çalışmalar

SAD'ın kurulmasından önceki ODTÜ-SAT döneminde, 1985-1987 yıllarında Dalyan'da Deniz kaplumbağaları ( Caretta caretta ) ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar Türkiye'deki çevre hareketi içinde önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşımaktaydı. Bir avuç gönüllünün sualtı ve kıyı çekimleriyle başlattığı bu çalışma, konunun kamuoyuna yansıması ile sonuçlandı.  ODTÜ-SAT daha sonra konularına göre çalışma gruplarına ayrıldı. Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Akdeniz fokunun yurdumuzda korunması için ilk organize çabaları gösterdi ve Türkiye Ulusal Fok Komitesi'nin kuruluşunda etkin rol oynadı. ODTÜ-SAT/AFAG, 1993 yılında Türkiye'nin ilk deniz ve fok koruma projesi olan Foça Pilot Projesi'nin yürütücüsü olarak seçildi ve Foça Yerel Fok Komitesi ile birlikte projeyi, Dünya Doğa Koruma Vakfı (WWF) desteği ile hayata geçirdi. ODTÜ-SAT/AFAG 1991 yılında kurulan Ulusal Fok Komitesi'nin halen etkin olan kurucu bir üyesidir.  Batık Araştırmaları Grubu (BAG), Çeşme'deki 1470 0smanlı-Rus Deniz Savaşı Batıkları Yüzey Araştırması ile, batık dalışları ve araştırmaları konusunda Türkiye'deki ilk örnek çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra Sinop'ta 1853 Osmanlı-Rus Deniz Savaşı batıklarına ve antik döneme ait batık kalıntılarına önemli keşif ve inceleme dalışları gerçekleştirildi.

Kilikya (Suriye sınırı - Anamur) kıyılarında 1995 yılında başlatılan sualtı arkeolojik taramaları 1998 yılına kadar sürdürüldü. Bu araştırmaların sonuçları birçok sempozyumda sunuldu ve çeşitli dergilerde yayınlandı. Bu öncü çalışmalar da, Türkiye denizlerindeki tarihi çevrenin korunması yolunda önemli bir başlangıç yaratmıştır. SAD bünyesinde bu grup, verimin artırılması amacıyla, SAAG ve BAG olarak iki yeni gruba ayrılmıştır. SAAG yalnızca antik çağlardan buharlı çağa kadar olan sualtı ve kıyısal arkeolojik değerleri ile ilgilenirken, BAG ise özellikle sac batıkların tespiti, incelenmesi ve belgelenmesi yoluyla denizel tarihin araştırılmasıyla uğraşmaktadır.

Mağara Araştırmaları ve Dalışı Grubu, MADAG ise SAD ve ODTÜ-SAT'ın ortak bir alt kümesi olarak 1991 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. MADAG, yeraltı sularında, mağara göllerinde ve denizel mağaralarda keşif çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmektedir. Konusunda, Türkiye'de ilk organize gruptur. Grup üyeleri dünya mağara dalışı literatürüne giren Karst-Dalış projesini, Amerikalı WKPP grubu ile birlikte gerçekleştirmiştir.

MADAG ( Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu):
1987 yılında ODTÜ-SAT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Sualtı Topluluğu) bünyesinde çalışmalarına başlayan Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu - MADAG - 1994 yılında SAD'ın (Sualtı Araştırmaları Derneği) kurulmasından bu yana araştırmalarını ODTÜ-SAT ve SAD ortak çatısı altında sürdürmektedir.
Türkiye'de sistemli olarak mağara dalıcılığı üzerine eğitim programı yürüten tek kuruluş olan MADAG halen bünyesinde 20'nin üzerinde uluslararası standartlarda eğitim almış mağara dalıcısı bulundurmaktadır. Araştırmalarını bilimsel bir altyapı ile destekleyerek, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Amaçlar
* Yeraltı su sistemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek.
* Doğal rezerv olan yeraltı sularının varlığını tespit ederek, kullanılabilirliğini araştırmak.
* Kara mağaralarının sualtında kalan pasajlarını araştırmak, belgelemek ve mağarabilimine veri sağlamak.
* Mağaraların ekolojik, jeolojik, arkeolojik ve antropolojik değerlerinin belirlenmesinde katkıda bulunmak.
* Henüz araştırılmamış kara ve deniz mağaralarının keşfini yaparak korunmaları için çalışmalar yürütmek.

Çalışmalar
* Bilgi toplanması: Mağarabilimle ilgilenen veya ilişkisi olan kurum ve kuruluşların yazılı ve yazısız kaynakların araştırılması, araştırma bölgesinde yerel halktan bilgi toplanması.
* Arazi çalışmaları: Öncelikle karstik bölgelerde arazi taraması ve gözlemlenmesi yaparak olası oluşumların belirlenmesi, bulunan sistemlerin kuru ve su dolu pasajlarının incelenmesi, belgelenmesi. Fiziksel ve kimyasal analizler için ölçümler yapılıp örnekler alınması.
* Koruma ve çözüm üretme: Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak mağaraların ve yeraltı su sistemlerinin korunmasının sağlanması ve yapılan kimyasal analizler ışığında yeraltı suyunun kullanılabilirliği için ilgili kurumlara önerinde bulunulması.

SAAG (Sualtı Arkeolojisi Araştırma Grubu):
Sualtı Araştırma Grubu (SAAG) sualtı kültürel mirasımızın tespiti ve korunması üstüne çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Hedefler ve Amaçlar:
Sualtı kültürel mirasımızın koruması  Deniz, göl, nehir, kıyı ve gemi arkeolojisi kapsamına giren tüm arkeolojik değerlerimizin bilimsel tespiti, korunması ve ortaya çıkarılması.  Konuyla ilgili dalıcı ve dalıcı olmayan kişileri bir çatı altında toplamak.  Eğitimsel çalışmalarda bulunarak kurslar ve sempozyumlar düzenlemek.  Uygulanmakta olan yüzey araştırması, kayıt, kazı ve konservasyon tekniklerine katkıda bulunmak ve yeni yöntemler geliştirmek.  Yayınlar ve araştırmalar yapmak.

Araştırmalar ve Çalışmalar
Çalışmalarını önceleri Batık Araştırma Grubu altında yürüten SAAG, Çeşme'deki 1470 0smanlı-Rus Deniz Savaşı Batıkları Yüzey Araştırması ile, batık dalışları ve araştırmaları konusunda Türkiye'deki ilk örnek çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra Sinop'ta 1853 Osmanlı-Rus Deniz Savaşı batıklarına ve antik döneme ait batık kalıntılarına önemli keşif ve inceleme dalışları gerçekleştirildi. Kilikya ( Suriye sınırı - Anamur) kıyılarında 1995 yılında başlatılan sualtı arkeolojik taramaları daha sonra Aydıncık-Kelenderis tarafında yürütülen çalışmalar halen sürmektedir. 2000 yılında İskenderun Körfezi'nde Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü işbirliğiyle yürütülen Alexandretta Projesi SAAG'ın bir diğer araştırmasıdır. Bu araştırmaların sonuçları yurtdışını da kapsayan birçok sempozyumda sunuldu ve çeşitli dergilerde yayınlandı. Bu öncü çalışmalar da, Türkiye denizlerindeki tarihi çevrenin korunması yolunda önemli bir başlangıç yaratmıştır. SAD bünyesinde bu grup, verimin artırılması amacıyla, SAAG ve BAG olarak iki yeni gruba ayrılmıştır. SAAG yalnızca antik çağlardan buharlı çağa kadar olan sualtı ve kıyısal arkeolojik değerleri ile ilgilenirken, BAG ise özellikle sac batıkların tespiti, incelenmesi ve belgelenmesi yoluyla denizel tarihin araştırılmasıyla uğraşmaktadır.

Kaynak:Sualtı Araştırmaları Derneği
Sualtı Araştırmaları yazısı toplam 3734 defa okundu
Sualtı Araştırmaları | Spor Sayfayı Yazdır    Sualtı Araştırmaları | Spor Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sualtı Araştırmaları | Spor
Sualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | SporSualtı Araştırmaları | Spor