Futbol Kuralları | Spor

Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | Spor Futbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | Spor Futbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor
 
Futbol Kuralları
Kategori : Spor

FUTBOL KURALLARI 

Boyutlar:Oyun Alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinin uzunluğundan fazla olmalıdır. Uzunluk en az 90 m. (100 yarda) en çok 120 m. (130 yarda) Genişlik en az 45 m. (50 yarda) en çok 90 m. (100 yarda)
Uluslararası Maçlar
Uzunluk en az 100 m. (110 yarda) en çok 110 m. (120 yarda)
Genişlik en az 64 m. (70 yarda) en çok 75 m. (80 yarda)
Oyun Alanının İşaretlenmesi
Oyun alanı çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler sınırladıkları alana dahildir. Uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha kısa olan diğer iki kenar çizgilerine kale çizgisi denir. Bütün çizgiler en çok 12 cm. (5 inç) genişliğinde olmalıdır. Oyun alanı bir orta çizgi ile ikiye ayrılır. Başlama noktası bu çizginin tam ortasına işaretlenir. Bu nokta merkez olarak 9.15 m. (10 yarda) yançaplı bir daire çizilir.
Kale Alanı: Kale alanlan, oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir: Kale direklerinin iç kenarlarından 5.5 m. (6 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğnı 5.5 m. dik (6 yarda) uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlı bu alan kale alanıdır.
Ceza Alanı: Ceza alanı oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir: Kale direklerinin iç kenarlarından 16.5 m. (18 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler, saha içine doğru 16.5 m. (18 yarda) dik uzatılır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler vc kale çizgisi ile sınırlı bu alan ceza alanıdır. Herbir ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. (12 yarda) mesafede bir penaltı noktası işaretlenir. Ceza alanı dışına MERKEZİ penaltı noktası olan 9.15 m. (10 yarda) yarıçaplı bir daire yayı çizilir.
Bayrak Direkleri: Her köşeye, en az 1.5 m. (5 ayak) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir direk dikilir. Bayrak direkleri ayrıca, orta saha çizgisi hizasında,taç çizgisinin en az 1 m.(1 yarda) dışına dikilebilir.
Köşe Yayı Her bir köşe Bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine 1 m. (1 Yarda) yançaplı çeyrek daire yayı çizilir.
Kaleler: Kaleler, her bir kale çizgisinin ortasına yerleştirilmelidir. Bunlar, bayrak direklerinden eşit uzaklıkta yukan doğru dik iki direkle bunlan birleştiren yatay bir üst direkten oluşur. İki direkarasındaki mesafe içten içe 7.32 m. (8 yarda), üst direğin alt kenarının yerden yiiksekliği 2.44 m. (8 feet)'dir. Her iki direk ile üst direk aynı kalınlıkta ve en çok 12 santimetre (5 inç) olmalıdır. Kale çizgileri de kale direkleri ile aynı genişlikte olurlar. Kalelere kale ağlan, direklere üst direğe ve yere iyice tutturulmak ve kaleciye hareket serbestisi vermek şartı ile takılabilir. Kale direkleri ve üst direk beyaz renkte olmalıdır.
Güvenlik: Kaleler yere sağlam bir şekilde sabitleştirilmelidir. Portatif kaleler, bu şartlara uyduğu takdirde kullanılabilir.


IFAB Kararları
Karar 1: Eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun üst direk tamir edilip yerine takılıncaya kadar durdurulıır. Eğer tamir imkanı yoksa, oyun tatil edilecektir. Üst direk yerine ip kullanılmasına izin verilmez. Eğer üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak hakem atışı ile tekrar başlatılır
Karar 2: Kale direkleri vc üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. Şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.
Karar 3: Takımların oyun alanına giriş anından, devre arasında oyun alanından ayrılmalarına ve tekrar oyun alanına dönmelerindcn maçın bitiınine kadar, oyıın alanına ve oyun alanıudaki gereçlere (kale direkleri ve kale ağları ile bunların sınırladığı alan da dahil) her türlü hakiki veya sanal ticari reklam koymak yasaktır. Özellikle kalelere, ağlara, bayrak direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam malzemesi konamaz. Bıı gereçlerc hiç bir yabancı madde (kamera, mikrofon v.s.) takılamaz.
Karar 4: Teknik alanın içinde veya taç çizgisinden bir metrelik mesafcde olan oyun sahası dışındaki bölgenin zemini üzcrinde herhangi bir reklam olmayacaktır. Ayrıca gol çizgisi ile fileler arasındaki bölgeye de reklam konulmasına izin verilmeyecektir.
Karar 5: Karar 3'te belirtilen süreler dahilinde, oyun alanında ve oyun alanındaki gereçlerde (kale ağları ve çevirdikleri alanlar da dahil) FIFA'nın, konfederasyonların, ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin veya diğer kurumların hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarını yapmak yasaktır.
Karar 6: Köşe vuruşu yapılırken gereken uzaklığı sağlayabilmek için, köşe yayından 9.15 m. (10 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik ve oyun alanı dışında bir çizgi çizilebilir.

TOP
Top: 
* Yuvarlak, 
* deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş, 
* çevresi en çok 70 santimetre (28 inç), en az 68 santimetre (27 inç), 
* ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz), 
* basıncı deniz seviyesinde 0.6-1.1 atmosfer (600 gr/cm² - 1100 gr/cm²; 8.5 lbs/sq.in. ­15.6 lbs/sq.in.) arasında olacaktır.
Kusurlu Topun Değiştirilmesi: Eğer top oyunda iken patlar veya kusurlu hale gelirse:
* oyun durdurulur, 
* oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldiği yerden bir hakem atışı ile başlatılır.
Eğer top, bir başlama vuruşu, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı için oyun dışı olduğu sırada patlar veya kusurlu hale gelirse:
* oyun gereken vuruş veya atışla başlatılır.  Top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

IFAB KARARLAR
Karar 1:Resmi maçlarda, sadece 2nci kuralda belirtilmiş asgari teknik özelliklere uygun olan topların kullanılmasına izin verilir.
FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda kullanılacak topun aşağıdaki yazılardan birini taşıması şarttır: 
* "FIFA APPROVED" (FIFA ONAYLI) 
* "FIFA INSPECTED" (FIFA DENETLİ) 
* "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" (ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARTI) Topun üzerinde bulunan bu yazılar, topun resmi olarak test edildiğini ve 2 nci kuralda belirtilen asgari özelliklere ek olarak her bir kategori için farklı olan özel teknik şartlara uygun olduğunu göstermektedir. Her bir kategorinin özel olarak öngörülen ek teknikşartlarının IFAB tarafından onaylanması gerekir. Bu testleri yapacak kurumlar FIFAnın onayına tabidir.
Ulusal federasyonlar, resmi maçlarında yukarıdaki üç yazıdan birini taşıyan topların kullanılmasını isteyebilir. Diğer her türlü maçlarda, top 2 nci kuraldaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
Karar 2: FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçın, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiçbir ticari reklam konulamaz. Konulacak arma ve markaların boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenebilir.

OYUNCU SAYISI
Oyuncular Oyun, biri kaleci olmak üzere herbiri en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılır. Eğer takımlardan birinde 7'den az oyuncu varsa, o maç başlatılamaz.
Resmi Maçlar
FIFA'nın, konfederasyonların veya ulusal federasyonların düzenlediği maçlarda en çok üç oyuncu değiştirilebilir. Müsabaka yönetmeliğinde, 3 ile 7 arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.
Diğer Maçlar:
Diğer maçlarda eğer;
* takımlar değistirilecek azami oyuncu sayısında anlaşırlarsa, 
* hakeme maçtan önce bildirirlerse, anlaştıkları sayıda oyuncu değiştirebilirler. 
* Hakeme bildirilmezse veya değiştirilecek oyuncu sayısında anlaşma maç başlamadan sağlanamazsa, en çok 3 oyuncu değiştirilebilir.
Bütün Maçlar:
Bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. İsmi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.
Oyuncu Değiştirme Yöntemi:
Bir oyuncuyu yedek oyuncu ile değiştirme aşağıdaki şartlarda yapmalıdır:
* Değistirme yapılmadan önce hakeme haber verilir,
* Yedek oyuncu, ancak yerini alacağı oyuncu oyun alanından çıktıktan ve hakemden gir işaretini aldıktan sonra oyun alanına girer, 
* Yedek oyuncu, yalnız oyunun durduğu bir anda ve orta saha çizgisi hizasından oyun alanına girer, 
* Oyuncu değiştirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmış olur, 
* Oyun alanına giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu kabul edilir, oyun alanından çıkanın oyuncu niteliği bitmiş olur, 
* Yedek oyuncu ile yer değiştiren oyuncu tekrar oyuna giremez, 
* Bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin, hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.
Kaleci Değiştirme
Diğer oyunculardan herhangi biri
* Hakeme önceden haber verilmek, 
* Değişme oyunun durduğu bir anda yapılmak şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.
İhlaller / Cezalar: Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse:
* oyun durdurulur, 
* girene ihtar verilip sarı kart gösterilir ve oyun alanından çıkartılır, 
* oyun durdurulduğu anda topun olduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlatılır.
Eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer değiştirirse:
* oyun devam eder, 
* ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyundışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir.
Bu kuralın diğer bütün ihlallerinde:
* ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir.
Oyunun Tekrar Başlaması Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa:
* oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda, topun olduğu yerden, rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacakbir endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır.
Oyuncu ve Yedek Oyuncuların İhracı
Oyun başlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu alınabilir. Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.

IFAB Kararları
Karar 1: Kural 3ün kısıtları saklı kalmak üzere, bir takımdaki en az oyuncu sayısı ulusal federasyonların takdirine bırakılmıştır. Ancak, IFAB bir maçın bir takımda 7den az oyuncu kaldığı hallerde devam etmemesi gerektiği kanısındadır.
Karar 2: Maç süresince teknik direktör oyuncularına taktik direktifler verebilir. Ancak bu direktifleri verdikten sonra derhal yerine dönmelidir. Teknik direktör ve diğer görevliler, teknik alanın bulunduğu stadlarda teknik alanın bulunduğu stadlarda teknik alan içinde kalmalı ve sorumlu bir şekilde davranmalıdır.

OYUNCULARIN GİYSİ VE GEREÇLERİ
Güvenlik:
Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli veya (herçeşit takılar da dahil) gereçler taşımamalıdır.
Gerekli Giysiler:
Bir oyuncunun gerekli olan giysileri
• forma veya gömlek,
• şort (eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalı),
• tozluklar,
• tekmelikler,
• futbol ayakkabılarından oluşur.
Tekmelikler
• tozluklar ile tamamen örtülmelidir,
• uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yapılmalıdır,
• yeterli bir koruma sağlamalıdır.
Kaleciler
• Her kaleci, kendisini diğer oyunculardan, hakemden ve yardımcı hakemlerden ayırt edecek renkte giyinir.
İhlaller / Cezalar:
Bu kuralın herhangi bir ihlali halinde
• oyunun durdurulması, şart değildir,
• giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem tarafından gerekli düzeltmeleri yapması için oyun alanından çıkması bildirilir,
• oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı oldıığu anda oyun alanından çıkar,
• giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez,
• hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder,
• oyuncu yalnız topun oyun dışı olduğu anda oyuna girebilir.
Bu kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından çıkarıan bir oyuncu eğer hakemin izni olmadan oyun alanına tekrar girerse (veya ilk defa girerse) ihtar verilip sarı kart gösterilir.
Oyunun Tekrar Başlaması
Eğer oyun hakem tarafından bir ihtar vermek için durdurulmuşsa:
• oyun, hakemin oyunu durdurduğu anda topun bulunduğu yerden rakip takımın bir oyuncusu
tarafından yapılacak endirekt serbest vuruşla tekrar başlatılır.

HAKEM
Hakem: Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem tarafından yönetilir.
Yetkileri ve Görevleri
• oyun kurallarını uygular,
• oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakem ile işbirliği içinde yönetir,
• kullanılan her topun Kural 2'de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kontrol eder.
• oyuncuların giysilerinin 4üncü kuralda belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir,
• oyunun süresini belirler ve oyun ile ilgili kayıtlarını tutar,
• kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
• herhangi bir harici müdahele halinde, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
• bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun alanından çıkarılmasına sağlar,
• bir oyuncunun hafıf sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyundışı oluncaya kadar devam ettiıir,
• kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar. Bu oyuncu ancak hakemin karamanın durduğuna kanaat getirmesi halinde hakemin işareti ile oyun alanına dönebilir.
• oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde oyunu devam ettirir. Düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali cezalandırır.
• bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali cezalandırır.
• ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır. Gerekeni o anda yapmazsa, topun oyundışı olduğu ilk anda yapmalıdır.
• sorumlu bir şekilde hareket etmeyen takım yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır,
• kendisinin göremediği olaylarda, yardımcı hakemlerin verdiği bilgiye göre hareket eder,
• yetkili olmayan kişileıin oyun alanına girmemesini sağlar,
durmuş olan oyunu tekrar başlatır,
• oyunculara ve/veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.
Hakemin Kararları: Hakemin oyun ile ilgili kararları nihaidir.
• Hakem verdiği bir kararı, ancak doğru olmadığını anladığı durumlarda veya gerekli görürse, yardımcı hakemin verdiği bilgiye göre, oyunu tekrar başlatmadan önce değistirebilir.

IFAB Kararları
Karar 1: Bir hakem (veya görevliyse bir yardımcı hakem veya Dördüncü hakem) aşağıdaki durumlardan sorumlu tutulamaz:
Bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından,
herhangi bir mala gelebilecek zararlardan,
oyun kurallarına dayalı olarak, hakemin bir maçı durdunması, oynatması veya yönetmesi ile ilgili alacağı kararlar dolayısıyla herhangi bir kişi, kulüp, şirket dernek veya diğer kuruluşların uğradıkları veya uğrayacakları kayıplardan.
Bunun kapsamı içinde olanlar:
• oyun alanının veya çevresinin durumu veya koşullarından veya hava şartlarından dolayı bir maçın oynanıp oynanmaması ile ilgili alacağı karar,
• herhangi bir nedenle bir maçın tatil edilmesi ile ilgili alacağı karar,
• bir oyunda kullanılan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dahil) durumu ile ilgili alacağı karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılması için oyunun durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılmasını istemesi ve ısrar etmesi ile ilgili alacağı karar,
• bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisinde izin verilip verilmemesi ile ilgili alacağı karar,
• oyun alanı çerçevesinde herhangi bir kimsenin (takım ve stad görevlileri, güvenlik personeli, fotoğrafçılar veya diğer medya mensupları dahil) bulunmasına müsaade edilip edilmemesi (bu konuda yetkili ise) ile ilgili alacağı karar,
• oyun kurallarına göre verdiği veya FIFA, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine bağlı olarak verdiği herhangi bir karar.
Karar 2: Görev aldığı turnuva ve atandığı maçlarda, bir dördüncü hakemin rolü ve görevleri IFABın onayladığı esaslara uygun bir biçimde olmalıdır.
Karar 3: Oyun olaylarla ilgili bilgiler bir golün atılıp atılmadığı ve maçın sonucunu içerecektir.

YARDIMCI HAKEMLER
Görevleri:
Karar yetkisi hakemde olmak üzere, aşağıdaki durumları işaret etmek için iki yardımcı hakem atanır:
• topun ne zaman tamamıyla oyun alanından çıktığını,
• hangi takımın köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışı yapacağını,
• bir oyuııcunun pozisyonu dolayası ile ne zaman ofsayd olarak cezalandarılacağını,
• oyuncu değişikliği istendiğini,
• hakemin göremediği fena hareketleri ve diğer olaylar
• pozisyona hakemden daha yakın olduklarında meydana gelen ihlalleri (bu, bazı özel durumlarda, ceza alanı içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar)
• penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket ettiğini ve topun gol çizgisini geçtiğini.
Yardım: Yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar. Bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler.Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kunımlara rapor edecektir

OYUN SÜRESİ
Oyunun Devreleri : Hakem ve oynayan iki takım, aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa, bir oyun 45'er dakikalık iki eşit devreden oluşur. Oyunun devre sürelerini değiştirmek için karar (örneğin, havanın kararması yüzünden 40'ar dakikalık iki devreye indirmek) verilmesi oyun başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
Devre Arası: Oyuncuların devce arası dinlenmeye haklara vardır. Devre arası 15 dakikadan uzun olmamalıdır. Müsabaka yönetmeliklerinde devre arası zaman süresi belirtilmelidir. Devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.
Kayıp Zaman İçin Uzatma: Aşağıdaki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait olduğu devreye eklenecektir: • oyuncu değiştirmeleri,
• oyuncuların sakatlanmaları,
• sakatlanan oyuncuların tedavisi için oyun alanından çıkarılmaları,
• zaman geçirilmesi
• herhangi bir diğer raeden dolayısıyla. Eklenecek süre hakemin takdirine bağlıdır.
Penaltı Vuruşu
Her iki devrenin veya uzatma devrelerinin sonunda yapılacak penaltı vuruşu için gerekli süre eklenecektir .
Uzatma Devreleri Müsabaka yönetmelikleri bir oyuna iki eşit uzatma devresi ilave edilmesi gerektiğini içerebilir. Bu durumda 8 nci kuralın hükümleri dikkate alınmalıdır.
Tatil Edilen Maç Müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe, tatil edilmiş bir maç tekrar edilir.
Yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar. Bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler.Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kunımlara rapor edecektir.

OYUNUN BAŞLAMASI, DURMASI VE TEKRAR BAŞLAMASI
Başlama Vuruşundan Önce Para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.
Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar. Para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar.
Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.
Başlama Vuruşu: Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:
• oyunun başlangıcında,
• bir gol atıldıktan sonra,
• maçın ikinci yarısının başlangıcında,
• eğer oynanırsa, her iki uzatma devresinin başlangıcında yapılır.
Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
Yöntem:
• bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunacaklardır,
• başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,
• top orta noktada hareketsiz bir şekilde duracaktır,
• hakem bir işaret verecektir.
• top, vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği anda oyunda olacaktır.
• vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunmayacaktır.
Bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır.
İhlaller / Cezalar: Eğer vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:
• rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verilecektir.
Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda:
• vuruş tekrar edilecektir.
Hakem Atışı : Oyun, top oyunda iken şayet Oyun Kurallarında belirtilmeyen bir nedenle geçici olarak durdurulmuşsa, oyuna yeniden bir hakem atışı ile devam edilecektir.
Yöntem: Hakem, oyunu topun oyun durdurulduğu anda bulunduğu yerden topu yere bırakarak başlatacaktır.
Oyun top yere değince tekrar başlamış olacaktır.
İhlaller / Cezalar: Hakem atışı, aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır:
• eğer topa, yere değmeden önce, bir oyuncu dokunursa,
• eğer top, yere değdikten sonra, hiçbir oyuncuya değmeden oyun alanı dışına çıkarsa.
Özel Durumlar: Savunma yapan takımın lehine kendi kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş o alanın herhangi bir yerinden yapılabilir.
Rakip kale alanı içinde, hücum eden takım lehine verilen bir endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki ihlale en yakın noktadan yapılır.
Kale alanı içinde geçici olarak durdurulmasından sonra oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı, oyun durduğu anda topun bulunduğu ycre, en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır.

TOPUN OYUNDA OLMASI VE OYUN DIŞINDA KALMASI
Topun Oyundışı Olması
Top:
Top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır:
• Top kale çizgisini veya taç çizgisini, havadan veya yerden tamamen geçtiği zaman,
• oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman,
Topun Oyunda Olması:
Top: kale direklerine, üst direğe veya köşe bayrak direklerinden birisine çarpıp oyun alanı içine döndüğü,
oyun alanı içinde bulundukları sırada hakem veya yardımcı hakemlerden birisine çarptığı,
durum da dahil olmak üzere, oyun dışı olmadığı bütün durumlarda oyundadır.

GOL
Gol Yapma: Bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallarını ihlal etmemiş olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçmesi ile yapılır.
Kazanan Takım: Bir maçta daha fazla gol atan takım, maçı kazanmış sayılır. Eğer her iki takım eşit sayıda gol atmış veya hiç gol atılmamış ise maç berabere sonuçlanmış olur.
Müsabaka Yönetmeliği Yönetmeliklere, berabere sonuçlanan maçlarda maçı kazanan takımı belirlemek için, uzatma devreleri veya IFAB'ın onayladığı yöntemleri içeren kararlar konulabilir

OFSAYD
Ofsayd Pozisyonu Sadece ofsayd pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.
Bir oyuncu eğer:
• rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise, ofsayd pozisyonundadır.
Bir oyuncu eğer:
• kendi yarı alanında ise, veya sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise,
veya
• son iki rakip oyuncu ile aym hizada ise. ofsayd pozisyonunda değildir.
İhlal: Ofsayd pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşı tarafından oynandığı anda, hakemin kanısına göre,
• oyuna müdahale ederek, veya
• rakibe müdahale (tesir) ederek, veya
• bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, aktif oyunun içinde olursa ofsayd olarak cezalandırılır.
İhlal Olmaması: Eğer top, bir oyuncuya doğrudan doğruya
• kale vuruşundan,  veya
• taç atışından, veya köşe vurusundan,  gelirse, bir ofsayd ihlali yoktur.
İhlaller/Cezalar: Her ofsayd ihlali için, hakem rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir endirekt serbest vuruş verir.

FAULLER
Fauller ve Fena Hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:
Direkt Serbest Vuruş: Eğer bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya tesebbüs ederse,
• rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
• rakibin üstüne sıçrarsa,
• rakibe şarj yaparsa,
• rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
• rakibini iterse,
Ayrıca, eğer bir oyuncu aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
• topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa dokunmadan önce rakibe dokunursa,
• rakibini tutarsa,
• rakibe tükürürse,
• topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).
Direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.
Penaltı Vuruşu: Eğer yukarıda belirtilen 10 ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.
Endirekt Serbest Vuruş: Kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 5 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.
• topa eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa
• topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa,
• takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa
• takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa  zaman geçirirse  Eğer bir oyuncu hakemin kanaatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.
• tehlikeli bir tarzda oynarsa  rakibinin ilerlemesine mani olursa
• kalecinin elindeki topu oyuna sokmasma engel olursa
• 12. maddede belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda.  Endirekt serbest vuruş ihlalinin olduğu yerden yapılır.

CEZALAR
İhtar Verilecek Haller:
Eğer bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa, ihtar verilip sarı kart gösterilir:
1. Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,
2. Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,
3. Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,
4. oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,
5. oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,
6. hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,
7. hakemin izni ölmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.
İhraç Verilecek Haller: Eğer bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden yaparsa, ihraç edilip kırmızı kart gösterilir;
1. ciddi faullü oyundan suçlu ise,
2. şiddetli hareketten suçlu ise,
3. rakibe veya bir başkasına tükürürse,
4. topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç)
5. kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
6. saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa,
7. aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.


IFAB Kararları
Karar 1: Eğer kaleci, top oyunda iken, kendi ceza alanı içinde topu rakibine atarak ona vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse, bir penaltı vuruşu cezası verilir.
Karar 2: Bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.
Karar 3: Kaleci topa eli veya kolu ile dokunduğunda topu kontrol altına almış sayılır. Topa sahip olmak kalecinin topa bilerek elle veya kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. Fakat hakem, kaleci bir kurtarış yaparken topu çeldiğine veya topun kaleciden sektiğine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmiş sayılmaz. Eğer kaleci topu 5-6 saniyeden fazla elle veya kolla tutarsa zaman geçiriyor olarak değerlendirilecektir.
Karar 4: 12. Kurala uygun olarak, bir oyuncu kafasını veya göğsünü veya dizini v.s. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. Fakat, hakemin kanısınca, bir oyuncu bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapıyorsa, o oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur. Oyuncuya ihtar verilip sarı kart gösterilir ve ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirek serbest vuruş verilir. Bir serbest vuruş yaparken, bır kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışı için ihtar verilip sarı kart gösterilir. Serbest vuruş tekrarlanır. Bu durumlarda; kalecinin daha sonra topu elle oynayıp oynamadığı önemli değildir. İhlal 12 nci Kuralın lafzını ve ruhunu bozmaya çalışan oyuncu tarafından yapılmıştır.
Karar 5: Rakip takımın oyuncusunun sağlığını tehlikeye sokan arkadan müdaheleler ciddi faullü oyun olarak değerlendirilecektir.
Karar 6: Oyun alanı üzerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya yönelik yapıldığı tespit edilen her türlü hareket, sportmenlik dışı olarak değerlendirilecektir.

 SERBEST VURUŞLAR
Serbest Vuruş Çeşitleri Serbest vuruşlar direkt veya endirekttir. Hem direkt hem de endirekt serbest vuruşlarda, vuruş yapılırken top yerde hareketsiz olmalı ve vuran oyuncu top bir başka oyuncuya dokunmadan topa ikinci kez dokunmamalıdır.
Direkt Serbest Vuruş:
• eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse, bir gol atılmış olur.
• eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse rakibin lehine bir köşe vuruşu verilir.
Endirekt Serbest Vuruş: İşareti Hakem bir endirekt serbest vuruşu kolunu başının üstünde yukarı doğru kaldırarak işaret eder. Kolunu bu durumda vuruş yapılıp top başka bir oyuncuya değinceye veya oyundışı kalıncaya kadar tutar.
Topun Kaleye Girmesi: Bir gol, ancak topun bir başka oyuncuya dokunmasından sonra kaleye girerse yapılmış sayılır.
• eğer bir endirekt serbest vuruşta top doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse, bir kale atışı yapılır,
• eğer bir endirekt serbest vuruşta top doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse, rakibin lehine köşe vuruşu verilir.
Serbest Vuruşun Pozisyonu:
Ceza Alanı İçinden Serbest Vuruş
Savunan takım lehine direkt veya endirekt serbest vuruş:
• bütün rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (l0 yarda) uzakta bulunacaklardır,
• bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında kalacaklardır,
• top, doğrudan doğruya ayakla vurularak ceza alanı dışına çıkınca oyuna girmiş olur,
• kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş o alanın herhangi bir yerinden yapılabilir. Hücum eden takım lehine verilen endirekt serbest vuruş:
• bütün rakip oyuncular, kendi kale direkleri arasındaki kale çizgisi üstünde bulunmaları hariç top oyuna girinceye kadar toptan enaz 9.15 m. (l0 yarda) uzakta bulunurlar.
• top, vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır.
• kale alanı içindeki bir endirekt serbest vuruş, kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın bir noktadan yapılır.
Ceza Alanı Dışında Serbest Vuruş:
• bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar en az 9.15 m. (l0 yarda) uzakta bulunurlar.
• top, vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır
• serbest vuruş ihlalin yapıldığı yerden yapılır.
İhlaller / Cezalar:
Eğer, bir serbest vuruş sırasında rakip topa gerekenden daha yakınsa:
• vuruş tekrarlanır.
Eğer, savunan takım tarafından kendi ceza alanı içinden yapılan bir serbest vuruşta, top doğrudan doğruya oyuna girmemişse:
• vuruş tekrarlanır.
Kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılan serbest vuruş Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya değmeden önce topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu top başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topu elle oynarsa:
• ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vurus verilir,
• eğer ihlal, vuran oyuncunun ceza alanı içinde olmuşsa, bir penaltı vuruşu verilir. Kalecinin yaptığı serbest vuruş
Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yapıldığı yerde rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.
Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:
• ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir
• ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakilı takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.

PENALTI VURUŞU
Bir penaltı vuruşu, top oyunda iken, cezası direkt serbest vuruş olan 10 ihlalden birini kendi ceza alanı içinde yapan bir takımın aleyhine verilir.
Bir penaltı vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir. Her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penaltı vuruşu için gerekli süre verilir.
Top ve Oyuncuların Pozisyonu Top
• penaltı noktasana konur.
• Vuruşu yapacak oyuncu açıkça belirlenir.
• Savunmadaki kaleci  vuruş yapılıncaya kadar kale direkleri arasında kendi kale çizgisi üzerinde yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur.
Diğer bütün oyuncular
• oyun alanı içinde,
• ceza alanı dışında,
• penaltı noktasının gerisinde,
• penaltı noktasından en az 9.15 m. (10 yards) mesafede bulunurlar.
Hakem:
 • oyuncular kuralın belirttiği, şekilde yerlerini alıncaya kadar penaltı vuruşu için vuruş işaretini vermez,
• penalta vuruşunun ne zaman tamamlandığına karar verir.
Yöntem:
• vuruşu yapan oyunu topu ileri doğru vurur,
• vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,
• top vuruş yapılıp ileri doğru hareket ettiği anda oyundadır. Eğer oyunun normal süresi içinde bir penaltı vuruşu kullanaldığında veya ilk yarı veya maçın sonunda penaltı vuruşunun kullanılması halinde veya bu penaltı vuruşlarının tekrarında top:
• bir veya her iki direğe ve/veya üst direğe ve/veya kaleciye dokunduktan sonra, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçerse gol yapılmış sayılır.
İhlaller / Cezalar: Eğer hakem bir penaltının atılması için işaret verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce aşağıdaki durumlardan birisi olur ise:
Vuruşu yapan oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse:
• hakem vuruşa izin verir,
• top kaleye girerse vuruş tekrarlanır,
• top kaleye girmezse vuruş tekrarlanmaz. Kaleci oyun kurallarını ihlal ederse:
• hakem vuruşa izin verir,
• top kaleye girerse gol yapılmış olur,
• top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır. Vuruşu yapanın takım arkadaşa ceza alanına girer veya penaltı noktasının ilerisine geçerse veya penaltı noktasının 9.15 m.'den (10 yarda) daha yakına gelirse:
• hakem vuruşa izin verir, 
* top kaleye girerse vuruş tekrarlanır, 
* top kaleye girmezse vuruş tekrarlanmaz. 
* top kaleciden seker, üst direkten veya kale direklerinden geri gelerek ihlali yapan oyuncuya temas ederse, hakem oyunu durdurur ve savunma lehine bir endirekt serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatır. Kalecinin takım arkadaşı ceza alanına girer veya penaltı noktasının ilerisine geçerse veya penaltı noktasına 9.15 m.'den (10 yarda) daha yakına gelirse: 
* hakem vuruşa izin verir, 
* top kaleye girerse gol yapılmış olur, 
* top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır. Her iki takımın hirer oyuncusu oyun kurallarını ihlal ederse: 
* vuruş tekrarlanır.
Eğer penaltı vuruşu yapıldıktan sonra: Vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması hariç), top başka bir oyunca dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa: 
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir.
Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topu elle oynarsa: 
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir.
Top ileri doğru hareket ederken bir dış etkene dokunursa; 
* vuruş tekrarlanır.
Top kaleciden, üst direkten veya direklerden geri döndükten sonra bir dış etkene dokunursa: 
* hakem oyunu durdurur, 
* oyun dış etkenin topa dokunduğu yerden bir hakem atışı ile tekrar başlatılır.

TAÇ ATIŞI
Taç atışı, oyunu tekrar başlatma yöntemidir. Taç atışından doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.
Taç atışı :
* topun tamamı havadan veya yerden taç çizgisini geçtiği zaman, 
* topun taç çizgisini geçtiği yerden, 
* topa son dokunan oyuncunun rakibi ­tarafından yapılır.

Yöntem: Taç atışı sırasında taçı atan oyuncu
* vücudunun cephesi ile oyun alanına doğru döner, 
* her iki ayağı veya ayaklarının bir kısmı ile taç çizgisine veya taç çizgisinin dışında yere basar, 
* her iki elini kullanır, 
* topu başının arkasından ve üzerinden atar. Taçı atan, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa tekrar dokunanıaz. Top oyun alanına girer girmez oyunda olur.
İhlaller / Cezalar: Taç atışı kaleciden backs bir oyuncu tarafından yapılırsa
Eğer, top oyuna girdikten sonra, tacı atan (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, taçı atan bilerek topu elle oynarsa: 
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir. 
* eğer ihlal, tacı atanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir.
Taç atışı kaleci tarafından yapılırsa:
Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer, top oyuna girdikten soma ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:
* ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir 
* ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer, bir rakip oyuncu tacı atan oyuncuyu sportmence olmayan şekilde şaşırtır veya engellerse: 
* rakip oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışından dolayı ihtar verilip sarı kart gösterilir.Bu kuralın diğer herhangi bir şekilde ihlalinden sonra;
* taç atışı rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılır.

KALE VURUŞU
Kale vuruşu oyunu tekrar başlatma yöntemidir. Kale vuruşundan rakip takımın kalesine doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
Bir kale vuruşu:
* topun tamamı, en son hücum eden takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 10uncu Kurala göre yapılmış nizami bir gol dışında, kale çizgisini geçince verilir,
Yöntem:
* vuruş, savunan takımın kale alanı içindeki herhangi bir noktadan yapılır, 
* rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında dururlar, 
* vuruşu yapan, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz, 
* top, doğrudan doğruya ceza alanı dıstna çzkınca oyuna girmiş olur.
İhlaller / Cezalar:
Eğer, top doğrudan doğruya ceza alanı dışına çıkmamışsa:
* vuruş tekrarlanır.
Kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılan kale vuruşunda:
Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynaması hariç), top bir başka oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruşu yapan oyuncu bilerek topu elle oynarsa: 
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir, 
* eğer ihlal, vuruşu yapanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir. Kaleci tarafından yapılan kale vuruşunda: Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldtğı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa: 
* ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir 
* ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir.
Bu kuralın herhangi bir başka ihlalinde 
* vuruş tekrarlanır.
Köşe Vuruşu: Köşe vuruşu, oyunu tekrar başlatma yöntemidir.
Köşe vuruşundan yalnız rakip takımın kalesine doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
Bir Köşe vuruşu: topun tamamı, en son, savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan soma havadan veya yerden ve 10. Kural'a göre yapılmış nizami bir gol atışında, kale çizgisini geçince verilir.
Yöntem: top, en yakındaki köşe bayrak direğinin köye alanı içine konur,
bayrak direği yerinden oynatılamaz,
rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar, toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar,
vuruş, hücum eden takımın bir oyuncusu tarafından yapılır,
top, vurus yapılıp hareket edince oyuna girmiş olur,
vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.
İhlaller/Cezalar:
Köşe vurusu kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapılırsa:
Eğer top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu (elle oynaması hariç), top bir başka oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruşu yapan bilerek topu elle oynarsa: 
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir, 
* eğer ihlal, vuruşu yapanın ceza alanı içinde yapıldıysa bir penaltı vuruşu verilir.
Köşe vuruşu kaleci tarafından yapılırsa: Eğer top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynaması hariç), top başka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
* ihlalin yapıldığı yerden rakip takımın lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Eğer top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu elle oynarsa:
* ihlal kalecinin ceza alanı dışında yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir direkt serbest vurur verilir, 
* ihlal kalecinin ceza alanı içinde yapılmışsa, yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Bu kuralın herhangi diğer bir şekilde ihlalinde: 
* vuruş tekrarlanır.
Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar: Penaltı noktasından yapılan vuruşlar, berabere biten bir maçtan sonra, müsabaka yönetmeliği gerektiriyorsa, hangi takımın galip sayılacağını belirleyen bir yöntemdir.
Yöntem:
* Hakem, vuruşların yapılacağı kaleyi seçer, 
* Hakem para atışı yapar ve atışı kazanan kaptanın takımı ilk vuruşu yapar, 
* Hakem yapılan vuruşların kaydını tutar, 
* Aşağıdaki durumlara bağlı olarak, her takım 5'er vuruş yapar, 
* Vuruşlar, takımlar arasında sıra ile yapılır, 
* Eğer, her iki takım 5'er vuruşu tamamlamadan takımlardan birisi diğer takımın 5 vuruşu tamamlasa dahi yapamayacağı kadar gol yapmışsa vuruşlara son verilir, 
* Eğer, her iki takım da 5'er vuruş yaptıktan sonra eşit sayıda gol yapmış veya hiç gol yapmamışlarsa, vuruşlar aynı sıra ile ve eşit sayıdaki vuruşlar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder, 
* Eğer bir kaleci vuruşlar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde belirtilen sayıda oyuncu değiştirmemişse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir, 
* Yukarıdaki belirtilen kaleci değişmesi dışında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmışsa uzatma sürelerinin sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruşlara katılabilirler, 
* Her vuruş bir başka oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vuruş hakkına sahip bütün oyuncular birer vuruş yaptıktan sonra ikinci vuruşunu yapabilir, 
* Vuruşlar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değiştirebilir, 
* Vuruşlar sırasında oyun alanında sadece vuruş hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi ile yardımcı hakemleri bulunacaktır 
* Vuruşu yapan oyuncu ve iki kaleci dışında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır, 
* Vuruş yapan oyuncunun takım arkadaşı olan kaleci, oyun alanının içinde, vuruşların yapıldığı ceza alanının dışında, gol (kale) çizgisinin ceza alanı sınır çizgileri ile buluştuğu noktada duymamak zorundadır. 
* Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda, aksine bir karar belirtilmediği sürece, ilgili Oyun Kuralları ve IFAB Kararları uygulanır 
* Bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncuyla maç tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile eşit olması için kendi takımının oyuncu sayısına rakip takımın oyuncu sayısına indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. Bu konuyla ilgili sorumluluk takım kaptanına aittir. 
* Hakem, penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamadan önce her iki takımdan da eşit sayıdaki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vuruşlara bu oyuncular tarafından yapılacaktır.

TEKNİK ALAN
Kural 3, IFAB Karar 2'de tarif edilen teknik alan, aşağıda belirtildigi gibi, özellikle teknik görevliler ve yedek oyuncular için ayrılmış oturma yerleri olan stadyumlarda oynanan maçlarla ilgilidir.
Teknik alanların boyutları ve konumu her stadyumda farklı olabileceği için, ana hatlar aşağıda genel olarak belirtilmiştir:
* Teknik alan, özel oturma yerinin iki yanında 1 m. (1 yarda) yana doğru ve taç çizgisinin 1 m. (l yarda) yakınına kadar öne doğru olan alanı kaplar. 
* Bu alanı belirtecek işaretlerin kullanılması tavsiye edilir. 
* Teknik alanda bulunacak kişilerin sayısı müsabaka yönetmeliğinde belirtilir. 
* Teknik alanda bulunacakların kimliği oyunun başlamasından önce, müsabaka yönetmeliğine göre tanımlanır. 
* Her seferinde yalnız bir kişinin taktik bilgiler verme yetkisi vardır, bu kişi bilgileri verdikten sonra derhal yerine dönmelidir. 
* Teknik direktör ve diğer görevliler, örneğin sakatlanan bir oyuncuyu kontrol etmek için doktor veya masörün hakemin izni ile oyun alanıncı giımesi gibi özel durumlar dışında, teknik alanın içinde kalmalıdırlar. 
* Teknik direktör ve teknik alanda bulunanlar sorumlu davranıslar içinde bulunmaktadırlar. 
* Dördüncü hakem müsabaka yönetmeliğine göre atanabilir ve eğer üç hakemden biri göreve devam edemezse onun yerine görev yapar. 
* Müsabakadan önce, müsabakayı düzenleyen kuruluş hakemin oyunca devam edememesi halinde onun yerini dördüneü hakemin mi alacağı veya hakemin yerine kıdemli yardımcı hakemin geçip onun yerine de dördüncü hakemin mi geçeceğini açık bir şekilde belirtir 
* Dördüncü hakem, maç öncesi, maç süresi ve maç sonrasındaki her türlü idari görevde hakemin istediği şekilde yardımcı olur. 
* Dördüncü hakem, maç sırasında oyuncu değiştirme işine yardımcı olmaktan sorumludur. 
* Dördüncü hakem, gerektiğinde yedek topları kontrol eder. Eğer maç sırasında maç topu değişecekse,hakemin talimatına göre, zaman kaybının en az olacağı şekilde bir yedek top temin eder. 
* Yedek oyuncuların kullandıkları giysi ve gereçleri, oyuncu oyuna girmeden önce kontrol etme yetkisine sahiptir. Eğer giysi ve gereçleri Oyun Kurallarına uygun değilse bu durumu hakeme bildirir. 
* Dördüncü hakem her durumda hakeme yardımcı olur. Dördüncü hakem hatalı tespit yüzünden yanlış oyuncuya ihtar verildiğinde, ikinci defa ihtar aldığı halde oyuncu ihraç edilmediğinde veya hakemin ya da yardımcı hakemlerin görüşü dışında meydana gelen şiddetli hareketler olduğunda hakeme haber vermek zorundadır. Hakem, bununla birlikte oyunla ilgili tüm hususlarda karar vermeye yetkilidir. 
* Dördüncü hakem maçtan sonra, hakemin ve yardımcı hakemlerin görmediği her türlü fena hareket veya diğer olayları yetkili kuruluşlara rapor edecektir. Dördüncü hakem yazdığı rapor hakkında hakeme ve yardımcı hakemlere bilgi verecektir.
* Teknik alan olarak belirlenmiş bölgede bulunanların tümünün sorumsuz davranışlarını hakeme bildirme yetkisine sahiptir.
Futbol Kuralları yazısı toplam 5011 defa okundu
Futbol Kuralları | Spor Sayfayı Yazdır    Futbol Kuralları | Spor Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Futbol Kuralları | Spor
Futbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | SporFutbol Kuralları | Spor