Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi

Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
 
Mondros Ateşkes Antlaşması
Kategori : Osmanlı Tarihi

Mondros Ateşkes Antlaşması

Nihayet Osmanlı Devleti de ateşkes istedi ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı.
Mondros Mütarekesi'nin (ateşkesin) başlıca hükümleri şunlardı:
1  İstanbul ve Çanakkale boğazları ile buradaki istihkâmlar galip devletler tarafından işgal edilecektir.
2  itilâf devletleri uyruğunda olan savaş esirleriyle Ermeni esirleri istanbul'da toplanacak ve kayıtsız şartsız itüâf devletlerine teslim edilecektir.
3 Türk orduları terhis edilecek, donanma gaiip devletlere teslim olacak, galip devletler güvenliklerini tehlikede gördükleri her yeri işgal edebileceklerdi.
4  Doğu Anadolu vilâyetlerinde karışıklık çıktığı takdirde istenilen bölgeler işgal edilecek, Türk esirler serbest bırakılmayacak, buna karşılık Ermeniler'den ve galip devletlerden olan esirler serbest bırakılacaktı.
5  Hükümet haberleşmeleri dışında her türlü haberleşme itilaf devletlerince (galipler) denetlenecekti.

Limni Adası'nın güney kıyısında bir kasaba olan Mondros'ta imzalanan ateşkes şartları, daha sonra imzalanacak olan barış antlaşmasının ne ağır hükümleri getireceğini belli ediyordu. Bu mütarekenin imzalanmasından üç gün sonra İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri bir Alman gemisine binerek İstanbul'dan ayrıldılar.  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İzzet Paşa kabinesi de istifa etti ve yeni kabineyi (hükümeti) Tevfik Paşa kurdu. Bundan iki gün sonra (mütarekeden 16 gün sonra) antlaşmanın şartlarına göre, galip devletler Türk toprakjarını işgale başlamışlardı.

Bu uygulama başlayınca, hatta mütareke imzalandığı zaman, devletin bütün varlığı ile yıkılacağı görülmüştü. Fakat bu, Türk milletinin de var olma gücünü yitirdiği anlamına gelmiyordu. Bunu KURTULUŞ SAVAŞI ile ispat edecekti. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin müttefikleri için bitmiş ve onlar ağır barış şartlarını kabul etmişlerdi. Fakat Türk milleti yeniden şahlanacak, Kurtuluş Savaşı'nı yaparak vatanını ve hürriyetini kurtaracak, yepyeni bir devlet olarak, yeni ve mutlu bir döneme ulaşacaktı.
Mondros Ateşkes Antlaşması yazısı toplam 6998 defa okundu
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi
Mondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı TarihiMondros Ateşkes Antlaşması | Osmanlı Tarihi