Hoca Mesud | şairler Yazarlar

Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler Yazarlar Hoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler Yazarlar Hoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar
 
Hoca Mesud
Kategori : şairler Yazarlar

HOCA MESUD

XIV. yüzyılın Türkçe yazan şairlerinden biri de Mesud bin Ahmed'dir. Fakat bu şairin eserlerini biliyor, hayatı hakkında bir şey bilemiyoruz. Bazı kayıtlarda Şeyhoğlu'nun hocası olduğu belirtilmiş ve kendisinden üstad olarak söz edilmiştir. "Süheyl ü Nevbahar" adlı 5568 beyitten oluşan bir mesnevisi vardır. İranlı şair Sadî'nin "Bostan" adlı eserinden seçtiği şiirleri de Türkçe'ye çevirmiştir.

---

Hoca Mesud'dan bir gazel

Toldur kadehi sun elüme kıl beni serhoş
Ger ağu ola yarüm adına idüven nûş.

Bu od ile kim aşkı yüregüme bırahdı
Sanma ki damardağı kanum eylemeye cûş.

Kirpiklerinün nazûk ohı sineme batdı,
Sınamağiçün sun elüni demreni gör uş.

Yüzin göreli gitmeyiser yaş gözümden
Lâbüd güneşe kim ki baha gözi ola yoş.

İy gönlüm alan âlem eğer kavga dolarsa
Fikrüm evini eylemişem aşkın içün boş.

Her gice karanuda hayalün beni ister
Koma yalınuz gelmeğe bir kimse bile koş.

Seni göreli gitdi benüm aklum u huşum.
Her kim ki peri yüzini göre ola bîhûş.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Doldur kadehi, sun elime beni serhoş et,
Eğer zehir olsa bile yarim adına içeyim.

Yüreğime aşkı bu od ile öyle bıraktı ki
Damardaki kanım coşmaz sanma.

Kirpiklerinin nazik oku sineme battı,
Sınamak için sun elini, işte temreni gör.

Yüzünü göreli gitmiyor yaş gözümden
Elbette ki güneşe kim bakarsa gözü kamaşır.

Ey gönlümü alan, eğer âlem kavga dolarsa
Ben fikrimin evini aşkın için boş bıraktım.

Her gece karanlıkta hayalin beni ister
Yalnız gelmeğe bırakma, yanına birini kat.

Seni göreli benim aklım fikrim gitti,
Peri yüzünü gören herkesin aklı başından gider.

---
Hoca Mesud yazısı toplam 10849 defa okundu
Hoca Mesud | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Hoca Mesud | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hoca Mesud | şairler Yazarlar
Hoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler YazarlarHoca Mesud | şairler Yazarlar