Said Emre | şairler Yazarlar

Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler Yazarlar Said Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler Yazarlar Said Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar
 
Said Emre
Kategori : şairler Yazarlar

SAİD EMRE

XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Yunus Emre, kendisindensonra gelen pek çok halk şairini etkilemiş, bu şairler Yunus gibi söylemeyi amaç saymışlardır. İşte bunlardan biri de Said Emre'dir. Said Emre, Haçı Bektaş Velî'nin müridlerinden idi. XIV. yüzyılın başlarında yaşamış olan bu tasavvuf şairinin ölüm ve doğum tarihlerini bilemiyoruz. Hacı Bektaş Velî'nin Arapça yazdığı "Makaalat" adı eserini Türkçe'ye çeviren odur. Fakat onun XIV. yüzyıldaki yeri ve önemi, Yunus gibi (duru Türkçe ile söyleyişi) devam ettirmesidir.

Hece vezni ile yazan Said Emre'nin bir divanı vardır.

---

Said Emre'den örnekler:

Eyüdün göyne göyne
Halimüz döne döne
Düşdük ışkın odına
Can gönül yana yana.

Ne olduk bilemezüz
Bir yerde olamazuz
Adımın diremezüz
Ne develim sorana.

Nedür, neyi sevelim
Neden ne isteyelüm
Nerden nere varalum
Olduk mest ü divane.

Akl ü cân yavı kıldık
Sermest ü şeyda olduk
Yüz bin cân feda kıiduk
Bizi bizden alana.

Varlık içre barışduk
Kadimtiğe karışduk
Kopduk tenden kavuştuk
Said'e cân olana.

            -II-

Hüdavendâ kulum emrime ferman
Zira sensin benüm derdüme derman.

Senün işlerine kimse karışmaz
Âlimler cümlesi yolında hayran.

Bezedin yer yüzin rahmet nûriyle
Yarattın gökleri bu yere sayvan.

Ebedsin senden ayrugı fenadır
Kanı yil götüren tahtı Süleyman.

Kanı Husrev, kanı Şîrîn ü Ferhad
Kanı ol Calinus hakîmi Lokman.

Bular geçdi belirmedi nişanı
Çürüdi tenleri canları pinhân.

Oku bismillâhi Rahmani Rahîm
Ki yüz bin cânuna ola nigehban.

Said sen sözini câhile dime
Ne bilür şekkeri dağdaki hayvan?

---

Said Emre yazısı toplam 4633 defa okundu
Said Emre | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Said Emre | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Said Emre | şairler Yazarlar
Said Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler YazarlarSaid Emre | şairler Yazarlar